Search

0 Results

Niezbędnik kursanta RelyOn Nutec Poland

REJESTRACJA

Delegaci zobowiązani są stawić się w ośrodku szkoleniowym nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem kursu.

IDENTYFIKACJA

Każdy delegat musi być w stanie udowodnić swoją tożsamość. W Polsce można to zrobić okazując paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.

GWO WINDA ID

Obowiązkowy jest ważny identyfikator WINDA. Rejestracji można dokonać na stronie https://winda.globalwindsafety.org/
Instrukcję jak założyć konto znajdziesz tutaj.

OGÓLNE

RelyOn Nutec zastrzega sobie wszelkie prawa do nie dopuszczenia delegata od udziału w kursie, jeśli jego/jej wymagania wstępne nie są zgodne z zasadami i przepisami. W takim przypadku zawsze konsultujemy się z pracodawcą przed podjęciem dalszych działań. Podczas pobytu w ośrodku szkoleniowym uczestnicy kursu muszą przestrzegać regulaminu, który obowiązuje. Zostanie on przedstawiony na początku szkolenia.

KONDYCJA FIZYCZNA

Zwracamy uwagę na to, że część naszych kursów ma charakter stresujący i/lub fizyczny. W ośrodku szkoleniowym delegaci są również zobowiązani do podpisania oświadczenia o stanie swojego stanu zdrowia, aby zadeklarować, że są w stanie uczestniczyć we wszystkich częściach kursu. Formularz ten otrzymują na początku kursu.

UBIÓR/SPRZĘT

Oczekuje się noszenia wygodnych ubrań, pełnych butów i rękawiczek ochronnych.

JĘZYK

Głównym językiem jest język polski. Natomiast nie ma problemu przeprowadzenia szkolenia w języku angielskim. Oczekuje się, że wszyscy delegaci będą w stanie czytać, mówić i rozumieć język angielski. W razie potrzeby RelyOn Nutec może zorganizować tłumacza.

DOSTĘPNE HOTELE W POBLIŻU

HOTEL URBI – www.urbihotel.pl – 4000m od RELYON NUTEC – od 250zł/osoba/doba ze śniadaniem
– rabat na hasło „RELYON NUTEC” przy rezerwacji

VILLA KOFEINA – www.coffeeinn.pl/villa-kofeina- 3000m od RELYON NUTEC – od 250/os./noc ze śniadaniem

Uprzejmie, ale stanowczo prosimy o przekazanie uczestnikom kursu wszystkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Ośrodek szkoleniowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z nieznajomości informacji zawartych w tej ulotce.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta:
+48 519 457 599 lub training@pl.relyonnutec.com

Nasze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich naszych produktów i usług.