Course Information

Search

0 Results

Sjøfolk med særlige sikringsplikter - e-læringskurs

STCW-kurset «Sjøfolk med særlige sikringsplikter» er obligatorisk for sjøpersonell som jobber om bord på skip og har fått tildelt ansvar som inkluderer særlige sikringsplikter. Kurset er heldigitalt, og gjennomføres online. Etter bestått kurs får deltakeren utstedt ferdighetssertifikat.

Seafarers NO Translation
Varighet

240 minutter

Mål

Kurset er i henhold til STCW A-VI/6-2, og sikrer at mannskap med særlige sikringsplikter på skip, får en grunnleggende innføring i sikringsbevissthet ombord, i henhold til sine sikringsplikter.

Innhold

Kurset gir en generell og overordnet innføring i momenter som alle med særlige plikter på et ISPS-pliktig fartøy skal kjenne til. Herunder:

  • Maritim sikkerhetspolitikk
  • Roller og ansvar
  • Sikringsanalyse
  • Sikkerhetsutstyr
  • Trusselidentifisering, gjenkjennelse og respons
  • Sikringssplaner skip og havn
  • Beredskap, øvelse og trening
  • Sikkerhetsadministrasjon
Pris

NOK 3810-

Bestill kurs


Hvorfor velge RelyOn Nutec

Vi er en global virksomhet som leverer sikkerhets- og kompetansetjenester over hele verden, og hjelper kundene våre med å beskytte sine mennesker, eiendeler og miljøet

Vi har en dyp historie med å levere compliance- og kompetansetjenester tilbake over 50 år. Siden starten har vi vært ledende i bransjen, og gjennom intelligent anvendelse av ledende teknologi har vi utviklet oss til å bli den foretrukne ende-til-ende-partneren for våre kunder som utvikler og opprettholder en trygg arbeidsplass samtidig som vi beskytter miljøet.

Våre treningsløsninger er designet med prinsippet om å gi realistiske og fullstendig oppslukende treningsopplevelser. Globalt har vår kapasitet utviklet seg utover sikkerhets- og overlevelsestrening, til å inkludere mer avansert og teknisk opplæring og bedriftstjenester for å hjelpe bedrifter med å bedre administrere sine generelle opplærings- og kompetansebehov. Kunnskap og erfaring kan overføres, og vi spiller en stadig viktigere rolle i å utvikle en trygg arbeidsplass som hjelper kunder i sikkerhetskritiske bransjer med å forbedre sikkerheten.