Søk

0 Resultat

RelyOn Nutecs Kursadministrasjonssystem (TMS) hjelper bedrifter innen maritimbransjen, olje og gass, vindkraft og industri med å administrere kurs og lisensiering, samtidig som administrasjonskostnadene reduseres og man sikrer overholdelse av bransjestandarder og -forskrifter.

Et dedikert system for å håndtere alle dine kursbehov

Map Background

RelyOn Nutec Kursadministrasjonssystem (TMS)

Et dedikert system for å håndtere alle dine kursbehov

RelyOn Nutec Kursadministrasjonssystem (TMS) hjelper bedrifter innen maritimbransjen, olje og gass, vindkraft og industri med å administrere kurs og lisensiering, samtidig som administrasjonskostnadene reduseres og man sikrer overholdelse av bransjestandarder og -forskrifter som er i stadig endring. Vi fokuserer på administrasjon av organisasjonens kurs- og lisensieringsbehov, slik at organisasjonen kan fokusere på sine kjerneaktiviteter.

Hvorfor bruke et kursadministrasjonssystem

Nye TMS-kunder kontakter oss med en eller flere av disse utfordringene:

 • Høye administrasjonskostnader når planlagte kurs må endres
 • Høyere administrasjonskostnader forbundet med oppstykkede prosesser og mangel på integrering
 • Økt press for å redusere driftsutgifter (OPEX) samtidig som arbeidsmengden øker
 • Unødvendige kostnader knyttet til hull i IT-plattformer og løsninger som ikke er egnet for formålet
 • Høye kurs- og logistikkostnader på grunn av begrenset tilgang til leverandører og monopolsituasjoner
 • Økt press for å vise overholdelse på grunn av strengere krav til rapportering
 • Høy etterspørsel etter transparens og enkle måter å vise at arbeidsstyrkens kompetanse er i tråd med endrede kunde- og lovkrav

Reduserte administrasjonskostnader: Mange bedrifter trenger kursfleksibilitet fordi virksomhetsplaner endres og påvirker kompetansekrav og kursplaner. Men fleksibilitet kan koste. Uten riktig oppsett er reorganisering av planlagte kurs en manuell og ressurskrevende oppgave. TMS tilbyr ekspertisen, plattformen og umiddelbar leverandørtilgang slik at du raskt kan utvikle organisasjonen din. Mer fleksibilitet uten behov for ytterligere interne ressurser.

Bedre driftseffektivitet: Mange selskaper sløser tid og ressurser med å jobbe på eller mellom IT-plattformer som ikke er egnet for formålet, krever tungvinte manuelle arbeidsprosesser og har begrenset automatisering og dårlig rapporteringsfunksjonalitet som bare bremser beslutningstaking. Ved å oppgradere TMS-plattformen til å bli et sømløst og effektivt verktøy (i stedet for et hinder man må over), kan man oppnå betydelige effektivitetsforbedringer. 

Reduser kurs- og logistikkostnadene med tilgang til et større nettverk av kursleverandører: Uten tilgangen til et bredt nettverk av potensielle leverandører over hele verden mangler mange selskaper lokal tilgang til leverandører av høy kvalitet som kan redusere kostnadene for reisetid og tid borte fra jobben. Ved å bli med i et TMS-nettverk av leverandører, er du sikret tilgang til de beste kursene i nærheten av der du er, og de beste prisene.

Reduser risikoen for manglende overholdelse og økende krav for å vise overholdelse: Mange bedrifter opplever økt press med tanke på å vise overholdelse, ikke bare internt, men også eksternt til eksisterende og potensielle nye kunder. Hvis man ikke viser riktige overholdelsesprosesser, kan det føre til tapte muligheter. Med en profesjonell TMS-plattform kan du sørge for at dette aldri skjer, og at det alltid er full transparens og full overholdelse. 

Unngå å tape forretningsavtaler: Kundenes krav endres raskt, og de bedriftene som reagerer raskt og endres med dem får oppdragene. Ved å bruke TMS som en forlengelse av det interne teamet, identifiseres relevant kompetanse for deg, og dine ansatte får repetert kunnskap eller får ny kunnskap for å møte endrede krav fra kunder eller endrede lovkrav. Bedriften din vil ha nytte av å få et konkurransefortrinn.

Hva er et kursadministrasjonssystem?

Effektiv håndtering av hele bedriftens kursbehov er en komplisert oppgave. TMS innebærer fullstendig eller delvis outsourcing av disse oppgavene til et team av fagfolk, slik at bedriften kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Med tilgang til over 750 kurs (i klasserom, nettbaserte, interne) fra toppleverandører over hele verden, har vår TMS-divisjon spesialisert seg på administrasjon av alle kurs- og kompetansekravene til din organisasjon slik at du kan frigjøre verdifulle selskapsressurser. Tilpassede løsninger opprettes slik at de passer til kundenes behov.

Dette gjør vi:

 • Overholder du lover og forskrifter? Vi kartlegger kursbehov i henhold til selskaps- og lovkrav og administrerer organisasjonens sertifiseringer
 • Bruker du de leverandørene som passer best for dine kursbehov? Vi identifiserer de mest egnede leverandørene og tilbyr fordelen med et større samlet volum eller kan inngå individuelle kursavtaler på dine vegne
 • Bruker du for mye tid på planlegging, bestilling og oppfølging av kurs? Vi er utstyrt for å håndtere alle aspekter fra første bestilling via kommunikasjon med deltakere til fakturering
 • Bruker du for mye tid til å organisere logistikk? Vi er tilgjengelige for å håndtere organisering av reise og overnatting
 • Trenger du oversikt over kursutgiftene? Vi tilbyr samlet fakturerings- og betalingsadministrasjon med muligheten til å lage detaljerte rapporter og kostnadsoversikter

Et partnerskap med RelyOn Nutec Kursadministrasjonssystem betyr at din globale arbeidsstyrke alltid har de riktige kursene og er sertifisert på den mest kostnadseffektive måten.

Hvordan fungerer et kursadministrasjonssystem?

Skreddersydd: TMS-pakker er skreddersydde for behovene til din bedrift og gir organisasjonen enkel tilgang til et utvalg av forhåndskvalifiserte kursselskaper over hele verden. Hvis det oppstår et behov, kan vi også ta over administrasjon og vedlikehold av eksisterende relasjoner med dagens leverandører.

Organisert: Når det er behov for nye kurs eller oppdatering av sertifikater som utløper, blir deltakerne automatisk påminnet om dette og mottar flere kursdatoer de kan velge mellom. Din TMS-konsulent følger opp og kommuniserer direkte med alle teamene dine for å hjelpe til med å finne og bestille riktig kurs, og inkluderer organisering av reise og overnatting hvis du foretrekker det.

Administrert: Etter endt kurs administreres nylig utstedte kurssertifikater og kursevalueringer via firmaets nettportal. Du får full oversikt over både fullførte kurs og eventuelle eksisterende hull. I tillegg sørger regelmessige møter med din TMS-konsulent vedrørende kompetansen til dine ansatte og kvartalsvise virksomhetsevalueringer for at transparens og kunnskap alltid er tilstede. 

Oversikt: All fakturering administreres sømløst av kundeserviceteamet hos TMS og kommuniseres og spores i henhold til firmaets krav

Slik setter vi opp og kjører kursadministrasjonssystemet for din bedrift

Tilordning av riktig TMS-konsulent for din bedrift: Basert på organisasjonens fotavtrykk og bransje, matcher vi deg med den riktige konsulenten som er spesialist på kursadministrasjon for din spesifikke firmatype og region. De kommer til å være ditt kontaktpunkt for konfigurering, oppsett og daglig administrering av TMS-løsningen din. 

Tilpassing av din TMS-pakke: Basert på en vurdering av dine globale kompetanse-, sertifiserings- og kursbehov, og i tett samarbeid mellom deg og våre TMS-konsulenter, utvikles det foreslåtte kursadministrasjonssystemet for din organisasjon. Avhengig av hvor mye man ønsker å være involvert i systemet, velger noen kunder også å påvirke det endelige utvalget av kursleverandører.

Konfigurering av bedriftens spesifikke kursportal: Avhengig av dine eksisterende administrasjonssystemer for IT, virksomheten og kompetanse, leverer vi en egen nettportal for TMS-kontoen, eller så kan vi jobbe med dine eksisterende systemer. Vårt TMS-team har erfaring med å arbeide med ulike kursadministrasjonssystemer på tvers av flere bransjer. Standardrapporter og -oversikter er konfigurert til å samsvare med dine virksomhets- og rapporteringsbehov. 

Kartlegging av kurs- og sertifiseringshull: Basert på organisasjonens kurs- og sertifiseringskrav identifiserer vi eksisterende kurshull og kurshull som snart oppstår og administrerer kursbestillinger eller distribusjon av materiell gjennom kurs på ditt valgte leverandørnettverk

Kommunisering, bestilling og organisering: Ansatte med eksisterende eller kommende kursbehov blir anbefalt og bedt om å bestille plass hos en av dine forhåndsvalgte kursleverandører på et tidspunkt og sted som er passer for dem. TMS-konsulentene dine følger opp for å sikre at riktige kurs er bestilt og organiserer reise, overnatting og logistikkveiledning ved behov.

Sertifisering, evaluering og rapportering: Ansatte som har fullført kurs, får sertifiseringer og evaluerer kvaliteten på kurs de har gjennomgått. Ledelsen har full transparens på statusen til sin organisasjons kompetanse og kvaliteten på kursene de får.

Kontinuerlige justeringer i forhold til endrede virksomhets- og forskriftskrav: Etterhvert som dine virksomhetsbehov og forskriftsmessige krav endres, må organisasjonens opplæringsbehov også endres. Din TMS-konsulent sørger for at disse endringene tas med i ditt TMS-oppsett, gjør relevante justeringer og kommer med relevante forslag, samtidig som de sørger for at teamet ditt er involvert i prosessen. 

Hvorfor du bør velge RelyOn Nutec Kursadministrasjonssystem

Global kursadministrasjon med lokal leveranse: Samarbeid med et globalt kursadministrasjonssystem skal ikke gå på bekostning av lokaltilpasset opplæring. Våre konsulenter skreddersyr administrasjonspakker fra et nettverk med 1000 leverandører som vi har bygget opp over de siste 30 årene. Med 33 kurssentre i over 20 land i hele verden er vi den største leverandøren av sikkerhetskurs som kan koordinere på en global skala og levere lokalt. Vi administrerer behov globalt og behandler dem ut fra et lokalt perspektiv.

Outsourcing med full oversikt og kontroll: Enten du velger full eller delvis outsourcing, gir vår TMS-plattform deg full oversikt over kursbehov, sertifiseringer og forbruk slik at du alltid har kontroll.

Tiår med erfaring med blandet opplæringstilbud: Vi har brukt de siste 30 årene på å administrere opplæringsbehovene til store og små selskaper i hele verden.

Vi kjenner til kravene til store selskaper og prosjekter: Som den største globale kursleverandøren med fysisk tilstedeværelse i over 20 land, har vi erfarne team med et vell av kunnskap til rådighet for å sikre at dere overholder kravene og kan være konkurransekraftig som en levedyktig løsning når det gjelder de største kontraktene og prosjektene over hele verden.

Kontakt

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre skreddersydde kurs. Du finner kontaktinformasjonen til din nærmeste lokasjon nedenfor.

US: Jenni Lewis - jcl@us.relyonnutec.com
Mexico: Maribel Falcon - MC@mx.relyonnutec.com
Canada: Ben Rossong - br@ca.relyonnutec.com
Brazil: Renato Ricieri Escochi - rr@br.relyonnutec.com
UK: Iain Taylor - it@relyonnutec.com
Norway and Denmark: Claus Nexø Hansen - cnh@relyonnutec.com
Netherlands, Belgium and Germany: Lars Brenne - lb@relyonnutec.com
Middle East: Mark Smith - mgs@ae.relyonnutec.com
Asia: Vincent Liew - vl@msts-my.org