Søk

0 Resultat

Akkrediteringer

API | American Petroleum Institute

API er eneste nasjonale bransjeorganisasjon som representerer hele olje- og gassbransjen i USA.

BML | Brazilian Ministry of Labour

Arbeids- og sosialdepartmentet (Portugisisk: Ministério do Trabalho e Previdência Social, forkortet MTPS) er et federalt departement i Brasil.

CAA | Civil Aviation Authority

Den Sivile Luftfartsmyndigheten (CAA) er en lovbestemt organisasjon som overvåker og regulerer all sivil luftfart i Storbritannia.

CAPP | Canadian Association of Petroleum Producers

Den Kanadiske Foreningen av Petroleumsprodusenter (CAPP), med hovedkontor i Calgary, Alberta, er en lobbygruppe som representerer olje- og naturgassbransjen i Canada.

CCNSG | Client Contractor National Safety Group

Nasjonal Sikkerhetsgruppe for Kliententreprenører er et formelt underutvalg av Opplæringsutvalget for Konstruksjonsindustrien (ECITB), og rapporterer direkte til ECITB gjennom ECITBs styre.

DGUV | German Social Accident Insurance

German Social Accident Insurance, forkortet til DGUV, er en paraplyorganisasjon for fagforeningene og ulykkesforsikring. Organisasjonen ble opprettet 1. juni 2007 etter fusjonen av (HVBG) og Federal Association of Accident Funds (BUK).

DMA | Den Danske Søfartsstyrelsen

Den danske søfartsstyrelsen er en del av det danske Erhvervsminsiteriet. Som ansvarlig for bransjens retningslinjer er det DMA som bestemmer antall besetningsmedlemmer og utsteder sikkerhetsdokumenter.

ECITB | Engineering Construction Industry Training Board

ECITB jobber med arbeidsgivere og kursleverandører for å tiltrekke, utvikle og kvalifisere konstruksjonsarbeidere innenfor en rekke faglige og tekniske disipliner.

ECSI | Emergency Care & Safety Institute

Instituttet for Førstehjelp og Sikkerhet (ECSI) leverer førstehjelpskurs, HLR, og andre viktige kurs som møter jobb-relaterte krav satt av hundrevis av lovgivende organisasjoner verden over.

ESC | Energy Safety Canada

Energy Safety Canada er sikkerhetsutvalget for nasjonens olje- og gassbransje. De er en ideell organisasjon opprettet i 2007 etter fusjonen av Enform Canada og Oil Sands Safety Association (OSSA).

GWO | Global Wind Organisation

Global Wind Organisation er en ideell organisasjon opprettet av produsentene og eierne av vindturbiner. De jobber for et arbeidsmiljø med null skader innen vindturbinbransjen, og setter felles, internasjonale mål for sikkerhetstrening og beredskap.

GWO grunnleggende sikkerhetsopplæring (BST) med blandet læring

Et GWO grunnleggende sikkerhetsopplæringskurs (BST) med blandet læring er for personell som skal jobbe i vindindustrien eller relaterte felt, og som vil utføre oppgavene sine i et vindturbinmiljø, vanligvis i fysisk kontakt med en vindturbin eller en offshore vindstruktur.

HCA | Helideck Certification Agency

Helideck Certification Agency (HCA) er verdens ledende autoritet på alle saker som omhandler sikker operasjon av landingsområder for helikopter - på land, offshore og på fartøy.

HSE | Health & Safety Executive

Health & Safety Executive er et britisk myndighetsorgan ansvarlig for oppmuntring, regulering og håndhevelse av helse, miljø og velferd på arbeidsplassen, og for forskning på yrkesrisiko i Storbritannia.

IADC | International Association of Drilling Contractors

IADC er dedikert til å styrke interessene til olje- og gassentreprenører og geotermiske boreentreprenører over hele verden.

IMDG Code | International Maritime Dangerous Goods Code

IMDG-koden, eller International Maritime Dangerous Goods Code, er akseptert som en internasjonal retningslinje for sikker transport eller forsendelse av farlig gods til sjøs.

IMO | International Maritime Organisation

Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen, kjent som Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation opp til 1982, er et bransjespesifikk organ under FN med ansvar for regulering av sjøfart.

IMO-STCW | International Maritime Organisation - Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

STCW-konvensjonen for sjøfarere ble opprettet i 1978 under en konferanse i London i regi av Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen (IMO). Den trådte i effekt i 1984, og har senere blitt revidert i 1995 og 2010.

IOSH | Institution of Occupational Safety and Health

Institutt for Helse og Miljø på Arbeidsplassen (IOSH) er en britisk organisasjon for helse- og miljøarbeidere.

MARDEP | Marine Department Malaysia

Det Maritime Departementet er ansvarlig for alle saker relatert til shipping, opplæring, sertifisering og eksaminering av sjøfarere, og for sikker navigering i maylaysisk farvann.

MHFA | Mental Health First Aid England

Mental Health First Aid er et treningsopplegg hvor medlemmer av offentligheten lærer hvordan de bistår personer som utvikler problemer med sin mentale helse (inkludert misbruk av narkotiske stoffer), som opplever en forverrelse av allerede tilstedeværende problem, eller som opplever en mental krisesituasjon.

National Examination Board in Occupational Safety and Health

Det Nasjonale Utdanningsstyret for Sikkerhet og Helse på Arbeidsplassen (NEBOSH) er en britisk, uavhengig institusjon som leverer yrkesbaserte kvalifikasjoner for praksis og ledelse innen helse, miljø og sikkerhet.

NOGEPA | Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association

NOGEPA er den nederlandske sammenslutningen av selskaper med lisens til å forske på, og lete etter, olje og gass i Nordsjøen.

NOROG | Norsk Olje og Gass

NOROG er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter.

OPITO | Offshore Petroleum Industry Training Organisation

Siden 1991 har organisasjonen OPITO satt standarden for sikkerhetsopplæring i olje- og gassindustrien.

PEMEX | Mexican Petroleum

Petróleos Mexicanos, som oversettes til Meksikansk Petroleum, men som er bedre kjent som Pemex, er den meksikanske statens egen petroleumsvirksomhet, som ble opprettet i 1938 gjennom nasjonalisering av alle privateide, utendlandske og nasjonale oljeselskap på den tiden.

Kurs godkjent av RelyOn Nutec

Se relevante kurs

RYA | Royal Yachting Association

RYA er det nasjonale organet for sjøfart med redningsflåte, yacht og motorbåt, alle former for kappseilas, RIB-er og sportsbåter, vindsurfing og personlige vannscooter og en ledende representant for aktivitet på innlands vassdrag.

SCFS | Step Change for Safety

Step Change for Safety er en medlemsledet organisasjon med mål om å gjøre Storbritannia til det sikreste arbeidsstedet i verden for olje- og gassarbeidere. Vi mener at samarbeid, kunnskapsdeling og adoptering av beste praksis er veien til å øke sikkerheten på UK-sektor.

SME e-wallet

E-lommeboken til SME er en måte du - som flamsk gründer - kan motta pengestøtte når du kjøper tjenester som forbedrer bedriften.

SQA | Scottish Qualifications Authority

The Scottish Qualifications Authority er den ledende, offentlige delen av den skotske regjeringen ansvarlig for akkreditering av utdanningsinstitusjoner.

TC | Transport Canada

Transport Canada er ansvarlig for retningslinjer og prgrammer for transport. De fremmer trygg, sikker, effektiv og miljøvennlige transportalternativer.

USCG | United States Coast Guard

Den amerikanske kystvakten vokter kystlinjen og håndhever maritime regler, og er en del av USAs forsvar, og er et an av landets syv uniformerte tjenester.