Søk

0 Resultat

Anbefalte kurs

Anbefalte kurs

Beskrivelse

Slipehjul

Denne siden gir en generell beskrivelse av kurset. Hvis du har spørsmål finner du utfyllende informasjon i kursbeskrivelsen, eller du kan kontakte kurslokasjonene som holder kurset for mer informasjon.

Ammoniakk kurs

Se kurs under

Stroppe- og anhuke kurs

Et stroppe- og anhukerkurs er tilpasset personell som arbeider med løfteoperasjoner i sitt daglige arbeid. Ansvarlig stroppe- og anhuker må sikre at løfteoperasjonen gjennomføres sikkert.

Grunnleggende H2S

Et grunnleggende H2S kurs introduserer deltakerne til H2S, utstyr og prosedyrer.

GSK | Grunnleggende Sikkerhetskurs

Grunnleggende sikkerhetsopplæring er helt nødvendig når det skal utføres arbeid på offshoreinstallasjoner

Grunnleggende Sikkerhetskurs for Fiskere Repetisjon

Et Grunnleggende Sikkerhetskurs for Fiskere Repetisjon er utarbeidet for å oppdatere fiskernes grunnleggende kunnskaper.

Grunnleggende Sikkerhetskurs

De grunnleggende sikkerhetskursene er utarbeidet for nyansatte i flere industrier, slik som oljebransjen og fornybar energi. Grunnleggende sikkerhetsopplæring er påkrevd før man begynner i en ny stilling.

Grunnleggende Sikkerhetskurs for Vindindustrien

Et grunnleggende sikkerhetskurs for vindindustrien (GWO) kurs er utarbeidet for å gi deltakeren kunnskapen til å ta vare på sin, og andres, sikkerhet under arbeid i vindindustrien ved å bygge kompetanse innen arbeid i høyden, manuelle løft, brannvern, sjøtransport og sjøredning samt kunne evakuere og gi førstehjelp i en krisesituasjon.

Compresses Air Emergency Breathing System

Et CA-EBS kurs gir deltakeren innsikt og forståelse i bruk av CA-EBS, inkludert potensielle faremomenter, og passende praktiske tiltak dersom bruk av systemet under en nødlanding blir nødvendig.

Kurs om lukkede rom

Arbeid i eller rundt lukkede rom kan være en farlig oppgave. Kurs om nødssituasjoner som kan oppstå i lukkede rom, har som mål å gjøre arbeiderne og arbeidsgiverne i stand til å ta livreddende beslutninger hvis det skulle oppstå en ulykke.

Kontroll av helsefarlige substanser

Et kurs i kontroll av helsfarlige ubstanser gjør deltakerne oppmerksomme på CoSHH-retningslinjer, og hvordan de kontrollerer helsefarlige substanser.

Kranoperatør

Et kranførerkurs gir deltakerne nødvendig kompetanse for å jobbe etter bransjens beste praksis.

Kontrollromoperatør

Et Kontrollromoperatør-kurs lærer deltakerne rollen og ansvaret til en kontrollromoperatør.

Skadekontroll

Et kurs i skadekontroll lærer deg hvordan man driver brannslukking og brannvern og hvordan man håndterer forskjellige branntyper om bord innstallasjoner.

Miljø og Kjemikalier

På et miljø og kjemikaliekurs lærer deltakerne grunnleggende håndtering av kjemiske utslipp, bruk av riktig sikkerhetsutstyr og farekommunikasjon.

Beredskap og Redningsfartøy

Et kurs i beredskap og redningsfartøy gir deltakerne kompetansen som trengs for å bemanne et redningsfartøy.

Beredskapslag

Et beredskapslagskurs er utarbeidet for å gi deltakerne innføring i, og demonstrere, komeptansen som er nødvendig for bruk av forskjellige slukkingsutstyr, og hvordan situasjonen bør håndteres om bord en plattform. Fokuset vil ligge på bekjempelse og kontroll av brann og krisesituasjoner.

Brannvern

Våre brannkurs gjennomføres på flere forskjellige måter, hvor virkelighetsnære brannscenarioer skapes for å gi inntrykk av en reell faresituasjon. Våre avanserte og grunnleggende kurs innarbeider de siste teknikker og teknologi i et kontrollert miljø, for å sikre at alle deltakerne får maksimum effekt av sin deltakelse.

Kompetansevurdering Brannvakt

Kompetansevurderingen av brannvakt har som mål å øke bevisstheten med fokus på brann og røyk, og en økt forståelse for nødvendige handlingsplaner når en brann oppstår.

Førstehjelp

Et førstehjelpskurs gir deltakeren kompetansen til å gi livreddende førstehjelp.

Tilpasningstest for Pustesystem

En tilpasninsgtest for pustesystemet har som mål å gjøre deltakerne klar over behovet for pustesystem, og gi innføring i på- og avkledning av systemet. Testen er nødvendig for personell som arbeider i olje- og gassbransjen i en stilling hvor man trenger å bruke tettsittende pustesystemer.

GSK Rep. | Grunnleggende Sikkerhetskurs Repetisjon

Kurset er en fortsettelse av emnene gjennomgått i det grunnleggende sikkerhetskurset, kjent som GSK. Her er alt du trenger å vite om GSK rep..

Global Maritime Distress Signal System

Et kurs innen Global Maritime Distress Signal System sertifiserer deltakerne til bruk av GMDSS utstyr i henhold til Telenor Kystradio sine retningslinjer.

Global Maritime Distress Signal System Repetisjon

Et kurs innen Global Maritime Distress Signal System Repetisjon har som mål å resertifiserer deltakerne til bruk av GMDSS utstyr i henhold til Telenor Kystradio sine retningslinjer.

Generelle Helse & Sikkerhetskurs

Våre helse & sikkerhetskurs er utarbeidet for å bygge den nødvendige kompetansen for å holde mennesker sikker under alle omstendigheter. Alle kurs kan holdes som åpne kurs eller som skreddersydde kurs tilpasset bedriftens virksomhet.

Helidekk Assistent

Kurs gir deltakeren innføring i å jobbe som assistent på helidekket sammen med Helicopter Landing Officer for å sørge for at helikoptre kan lande og ta av trygt offshore.

Beredskapslagsleder Helidekk

Kurset gir HLO-ene opplæring i håndtering av krisesituasjoner, fra forståelse for viktigheten av forhåndsplanlegging og kunnskap om hovedelementene i flere type krisesituasjoner som kan oppstå på helidekket, til å lede beredskapslaget i forskjellige typer øvelser.

Beredskapslagsmedlem Helidekk

Kurset er utarbeidet for å gi deltakerne inngående kunnskap om ansvar og rollen til et medlem av beredksapslaget tilknyttet helidekket. Kurset inneholder flere øvelser med og uten brannbaserte scenarioer.

HLO | Helicopter Landing Officer

Ved helikopterlandinger på offshoreanlegg må det finnes en person på stedet som sørger for at landingen skjer på en trygg måte. Den personen kalles en helidekkleder (HLO).

Operasjoner på Helidekk

Kursets formål er å gi deltakerne de grunnleggende kompetansen og kunnskapene til å fungere som HLO eller Assistent til HLO, med fokus på sikkerhet og effektivitet.

Helikopterevakuering Under Vann (HUET)

HUET står for Helicopter Underwater Escape Training. Forkortelsen HUET brukes som bransjestandard i oljebransjen for kurset som må gjennomføres før personell kan reise ut på sokkelen.

Grunnleggende Kurs i STCW IGF-koden

Et grunnleggende STCW kurs som har som mål å lære opp personell med sikkerhetsfunksjoner om bord fartøy som bruker flytende naturgass som drivstoff.

Livbåtfører

Livbåtføreren er den som styrer livbåten. På offshoreanlegg må det finnes personer som er utnevnt som livbåtførere. Det er nødvendig med et offshore-livbåtførersertifikat for å få dette ansvaret.

LOLER Kompetent Person (LCP)

Kurset er utarbeidet for å sikre at LCP har den nødvendige underliggende kunnskapen og operasjonelle erfaringen til å forberede passende planer og risikoanalyser for løfteoperasjoner.

Beredskapsledelseskurs (MEMIR)

Målgruppen for beredskapsledelseskurset (MEMIR) er personell som enten er utnevnt til å ha ansvar for, være medlemmer av eller gi støtte til et beredskapslag i en nødssituasjon.

MIST - for personell som skal ut på britisk sektor

MIST trening er et britisk kurs som alle som skal ut på britisk sektor må gjennomføre. Forkortelsen står for Minimum Industry Safety Training. Her er en introduksjon om alt MIST innebærer.

Beredskapsleder (OERTL)

Kurset består av teori og praktiske øvelser utviklet for å måle kompetanse relatert til OPITO sin standard for grunnleggende opplæring for Beredskapsleder Offshore.

Beredskapslagsmedlem

Kurset består av teori og praktiske øvelser utviklet for å måle kompetansekravene beskrevet i OPITO sin standard for Beredskapslagsmedlem Offshore (OERTM)

OIM - Ledelse i Krisesituasjoner

Offshore Installation Manager (OIM) Controlling Emergencies-standarden introduserer og beskriver kompetanseerklæringen, sikkerhetsopplæringen og videre praksis for plattformsjefer som leder krisesituasjoner.

Risikoanalyse & Arbeidstillatelse

Kurset er utarbeidet for å øke deltakernes bevissthet rundt viktigheten av risikoanalyser, og hvordan disse minimerer risikoen for ulykker på arbeidsplassen. Kurset tar også for seg standard systemer for arbeidstillatelse, og hvordan disse fungerer.

Rigging og Stropping

Rigging og stropping er prosessen med å løfte og flytte tunge gjenstander ved hjelp av tau, kjeder eller mekaniske innretninger. Her finner du en introduksjon til hvordan du kan bli sertifisert Rigger og stropper

Trygg kjøring på jobb med kompetansevurdering

Kursets mål er å vurdere deltakerne komptent nok i forhold til OPITO-standarden, og klar for å begynne på neste steg med opplæring under oppsyn på arbeidsplassen.

Stillaskurs

Stillaskurset er utarbeidet for å gi deltakerne nødvendig kompetanse om arbeid på og rundt stillas.

Kurs for Sjøfolk

STCW Grunnleggende Sikkerhetskurs er påkrevd for alle som skal mønstre om bord et skip. STCW er en anerkjent standard i de fleste land globalt.

STCW Videregående Sikkerhetskurs Kombinert

Et videregående sikkerhetskurs hvor målet er å lære hvordan man håndterer forskjellige krisesituasjoner om bord.

STCW Videregående Brannbekjempelse

Kurset er utarbeidet for å levere kompetansebasert opplæring om avansert brannbekjempelse. Deltakerne vil repetere de grunnleggende kunnskapene om ledelse og håndtering av brannlag, organisering og trening om bord og rapportering av hendelser på fartøyet.

STCW Videregående Brannbekjempelse Repetisjon

Et videregående repetisjonskurs i brannbekjempelse med kompetansebaserte øvelser i brannbekjempelsesteknikker. Deltakerne blir vurdert i henhold til kompetansekravene i STCW-koden.

STCW Kombinert Grunnleggende og Videregående Sikkerhetskurs Repetisjon

Et STCW Kombinert Grunnleggende og Videregående Sikkerhetskurs Repetisjon bygger kompetansen til alle sjøfolk i henhold til Avsnitt A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og AVI/1-4, samt for sjøfarere som har ansvar i tilfelle branntilløp om bord i henhold til avsnitt A-VI/3 i STCW-78 med senere endringer.

STCW Kombinert Grunnleggende Sikkerhetskurs Repetisjon

Det kombinerte repetisjonskurset for Grunnleggende Sikkerhetskurs og Ledelse i Brannslukking har blitt utviklet i tett samarbeid med den Nederlandske skipsindustrien. Med fokus på kompetansebygging gjør kurset det mulig å fullføre repetisjonskurset i løpet av 3 dager.

STCW Forebyggende Brannvern & Brannslukking

Kurset i STCW Forebyggende Brannvern og Brannslukking gir deltakerne den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å fungere som et medlem av skipets brannlag. Deltakerne må demonstrere ferdigheter i henhold til STCW-95, tabell A-VI/ 1-2.

STCW Forebyggende Brannvern & Brannslukking Repetisjon

Et STCW Forebyggende Brannvern & Brannslukking Repetisjon har som mål å oppdatere deltakernes kunnskap og ferdigheter slik at de kan delta på skipets brannlag, i henhold til STCW-95, tabell A-VI/ 1-2-

STCW Livbåtfører Mann-Over-Bord Båt

Et kurs i STCW Livbåtfører Mann-Over-Bord Båt har som målgruppe personell som skal bemanne MOB-båter, og består av teoretisk og praktisk opplæring for å møte kravene satt i avsnitt A-V1/2 i STCW-koden. Deltakerne blir kontinuerlig evaluert i løpet av kurset.

STCW Livbåtfører Mann-Over-Bord Båt Repetisjon

Et STCW Livbåtfører Mann-Over-Bord Båt Repetisjon følger retningslinjene satt i STCW-78, med senere endringer. RelyOn Nutec leverer kunnskapen og ferdighetene deltakerne behøver for å fullføre sin rolle som livbåtfører om bord MOB-båter under nødsituasjoner til sjøs.

STCW Medisinsk Behandling

Et kurs i STCW Medisinsk Behandling sørger for at deltakerne innehar kompetansen til å effektiv delta i den planlagt responsen for medisinsk behandling til sjøs, og gi syke og skadde en tilfredsstillende behandling mens de er om bord.

STCW Oppdatering Medisinsk Behandling

Et kurs i STCW Oppdatering Medisinsk Behandling sørger for at deltakerne innehar kompetansen til å effektiv delta i den planlagt responsen for medisinsk behandling til sjøs, og gi syke og skadde en tilfredsstillende behandling mens de er om bord.

STCW Livbåtfører Redningsfarkoster (uten MOB)

Et STCW Livbåtfører Redningsfarkoster (uten MOB) kurs gir deltakerne den nødvendige kompetansen for å fungere som livbåtfører på redningsfarkoster (med unntak av MOB-båt).

STCW Oppdatering Livbåtfører Redningsfarkoster (uten MOB)

Oppdateringskurset for STCW Livbåtfører Redningsfarkost gir deltakerne nivået av kompetanse for å kunne bemanne livreddende utstyr, samt kontrollere redningsfarkosten under og etter sjøsetting.

STCW Personlige Redningsteknikker

STCW-kurset i Personlige Redningsteknikker har som mål å bygge deltakernes grunnleggende kompetanse og erfaring med personlige overlevelsesprinsipper og redningsteknikker som kan brukes for å øke overlevelsessjansene i et nødstilfelle på sjøen.

STCW Oppdatering Personlige Redningsteknikker

Oppdateringskurset i STCW Personlige Redningsteknikker har som mål å repetere de nødvendige kunnskapene og ferdighetene slik at sjøfarerne effektivt kan utføre sin rolle. Deltakerne gjennomgår grunnleggende sikkerhetstrening nedlagt i STCW-78 med senere endringer innen: personlige redningsteknikker, brannforebygging, grunnleggende førstehjelp, personlig sikkerhet og ansvar.

Sjøfarere med Særlige Sikringsplikter

Et kurs i STCW Sjøfolk med Særlige Sikringsplikter sørger for at sjøfarere med sikringsansvar oppnår en grunnleggende forståelse for «sikringsbevissthet om bord» et ISPS-pliktig fartøy. Kurset er i henhold til STCW A-VI/6-2.

Trygg Transport med Båt

I løpet av et kurs i trygg transport med båt får deltakerne en grunnleggende nivå av forståelse og bevissthet for sikkerhet og beredskap i forbindelse med transport med båt som transfer til en offshoreinstallasjon.

Brønnkontroll

I løpet av kurset skal deltakerne få kunnskap om, og forståelse for, brønnkontroll for overflate- og undervannsinstallasjoner på borer eller ledernivå som oppfyller standarden til den internasjonale sammenslutningen IWCF (International Well Control Forum).

Arbeid i Høyden

Ved arbeid i høyden kan det oppstå et omfattende spekter av risikoer og farer. De spesielle arbeidsforholdene gjør at personellet må ha spesiell opplæring og sertifisering som møter GWO-standardene.