Søk

0 Resultat

RelyOn Nutec Fire Academy – industriell og offentlig brannslokking

General 9
 • Om Fire Academy

  Siden 1985 har RelyOn Nutec Fire Academy vært aktivt både innen (petro)kjemisk industri og offentlig sektor.

  Vi tilbyr rådgivningsprogrammer og sikkerhetsopplæring basert på nasjonale og internasjonale industristandarder og beste praksis.

  Ved det unike og realistiske kurssenteret vårt i Rotterdam «øver du mens du slokker». Instruktørene har praktisk erfaring innen eget fagområde, og er dermed i stand til å videreføre deres inngående kunnskap til deltakerne på kursene. Vi sørger for at kundene får all nødvendig kompetanse vi har på huset og blir så forberedt på kriser som mulig. Takket være vår omfattende kunnskap og erfaring, kan vi gå langt utover det loven og forskrifter krever.

  Besøk Fire Academy-nettstedet

  Bakgrunnshistorikk

  RelyOn Nutec Fire Academy ble først etablert i 1985 under navnet Rotterdam International Safety Center (RISC). Sammen med Nutec ble det en del av Falck-organisasjonen i 2004, og RISC ble senere omdøpt til Falck Fire Academy. I 2019 ble akademiets navn endret til RelyOn Nutec Fire Academy.

  Internasjonale opplæringsstandarder

  Alle våre utdannings- og opplæringsprogrammer er basert på nasjonale og/eller internasjonale standarder (for eksempel IFV [nederlandske Instituut Fysieke Veiligheid], NIBHV [Nederlands Instituut voor BedrijfHulpverlening], NFPA [American National Fire Protection Association], JOIFF [Joint Oil and Industry Fire Forum]), og overholder lovgivningen og forskriftene i det aktuelle landet. Vi vet at arbeidsstyrken med vår hjelp vil være godt forberedt, og vil ha selvtilliten den trenger for å iverksette nødvendige tiltak i kriser.

  Unike og realistiske kursanlegg
  og skadestedsscenarioer

  Ved det spesialiserte opplæringsenteret i Rotterdam kan vi tilby unike og realistiske kursanlegg og skadestedsscenarioer. Vi bruker og har:

  • Forskjellige typer drivstoff: faste karbonholdige stoffer, hydrokarbonvæsker, flytende propan, gassdamp og alkohol).
  • Forskjellige slokkingsmidler: store mengder vann, pulver, skum og CO2.
  • Industriell lettbensin for realistiske scenarioer som omfatter væsker.
  • Karbonholdige vedovner (f.eks. inkl. platemateriale og hard fiberplate) i innendørs brennere.
  • Kursanlegg med realistiske prosessanlegg fra industrien, både i åpne og lukkede konstruksjoner.
  • Logisk prosessflyt for industrianleggene, der scenarioene kan omfatte taktikk for både brannslokking og prosesstyring.
  • Rørbroer mellom prosessenhetene for å simulere lekkasjer i høyden.
  • Ulike realistiske lekkasjer fra rørsystemer, som f.eks. flenser og tetninger.
  • Atmosfærisk lagringstank med en spillkant for realistiske tankrelaterte scenarioer og store branner med flytende hydrokarbon (opptil 120 m2).
  • Stor situasjonsplan (fjern oppsett) over de viktigste adkomstveiene rundt industrianleggene og utfordrende, trang tilgang mellom forskjellige opplæringsenheter.
  • Skum- og kryogeniske laboratorier, bord med tankanlegg i miniatyr.

  Kursanlegg

  Ved kurssenteret i Rotterdam, som dekker 60 mål, har vi en rekke anlegg der vi kan lære opp både brannmannskaper i industrien og i det offentlig på alle nivåer. Nedenfor finner du et sammendrag av det vi kan tilby.

  Grunnleggende kompetanse:

  • A-celle
  • H-celle
  • Enheter for plutselig flammeutvikling
  • Industriell grunnenhet
  • Skumlaboratorium
  • Kryogenisk laboratorium
  • Tankbord (målestokkmodell for brannslokking i tank)
  • Anlegg for opplæring i sikkerhetsbevissthet for brannmannskaper
  • Unike kjøle- og gassatferdssimuleringer

  Opplæringskurs med scenarioer:

  • Brannslokking i varme omgivelser innendørs
  • Vertikaldelte tomannsboliger
  • Skip for opplæring
  • Prosessenheter i industrien
  • Rømningsenhet
  • Ladestasjon
  • Atmosfærisk lagertank og spillkant
  • Virtuelt opplæringsmiljø

  Spesifikke opplæringskurs:

  • HAZMAT
  • Teknisk redning
  • Klatretårn og overbygd hall for arbeid og redning i høyden
  • Arbeid og redning på trange steder
  • Operasjoner knyttet til helikopterdekk

  Opplæringskurs i krisehåndtering:

  • Krisehåndteringsrom
  • Kontrollrom inkl. scenarioelementer

   

 • Kommunalt brannvesen

  Kontrollere og redusere virkningen av hendelser

  Vi har erfaring i opplæring på alle nivåer innen statlig brannvesen – fra brannmenn via ledere på lavere nivå til toppledere – og tar hensyn til beste praksis fra hele verden.

  Vi spesialiserer oss ikke bare innen grunnleggende brannslokking, men også respons på farlige materialer, redning, brannslokking på skip og brannslokking i industrien.

  Redningsopplæring omfatter situasjoner fra lukkede rom, søk og redning i urbane strøk, kjøretøy, tauredningsoperatør- eller teknikernivåer samt å arbeide og redde i høyden.

  Les mer (lenker til Fire Academy-nettstedet)

 • Industriell brannopplæring

  De ansatte er sentrale i organisasjonen, og handlingene deres bestemmer hvordan en hendelse utvikler seg.

  Vi anerkjenner fire nivåer i en organisasjon. Disse nivåene dekker de operasjonelle, taktiske og strategiske reaksjonene på en hendelse der nøkkelrollene må trenes på og vurderes.

  På hvert nivå læres personene opp til å handle effektivt og få kontroll på skadestedet så fort som mulig.

  Les mer (lenker til Fire Academy-nettstedet)

 • Beredskapsteam

  Tilgjengelig hele døgnet. Det blir gjort tiltak for å sette sammen et best mulig team for dine spesifikke behov.

  Beredskapsteamet (ERT) hos RelyOn Nutec i Nederland er tilgjengelig for å hjelpe deg med alt det følgende 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager i året:

  • Branner om bord på skip
  • Industrielle branner
  • Hendelser som involverer farlige stoffer
  • Demping av branner eller selvantenning
  • Bistand fra brannvesenet
  • Ettervern etter innledende brannslukningsaktiviteter
  • Brannsikkerhet under og etter en brann
  • Skaffe brannkonstabler
  • Skaffe brannslukningsspesialister

  Teamet vårt består av en rekke spesialister (innen brannslukning). Det er alltid klar til å hjelpe deg i nødsituasjoner, uansett hvor det er i verden. Teamet har eget personlig verneutstyr og relevant spesialistmateriale. ERT er tilgjengelig for bistand under branner om bord på skip, industribranner og hendelser som involverer farlige stoffer, 365 dager i året, 7 dager i uken, 24 timer i døgnet og hvor som helst i verden.

   

  Les mer (lenker til Fire Academy-nettstedet)