Søk

0 Resultat

Næringer

Næringer

Næringer

Olje og gass

Vi tilbyr et omfattende utvalg av e-læringsløsninger rettet mot olje- og gassnæringen.

Maritim

Vi har lært opp maritimt personell i mer enn tre tiår. Vi vet hva som skal til for å være forberedt på og håndtere nødssituasjoner til havs.

Fornybar energi

Vi tilbyr bransjeledende, tilpasset sikkerhetsopplæring for sektorene vindkraft og fornybar energi. Vår erfaring og kunnskap om sikkerhetsopplæring for energisektoren offshore, har vist seg å være uvurderlig i forbindelse med utvikling og levering av sikkerhetskritisk opplæring gjennom e-læring.