Søk

0 Resultat

Kategorier

Kurskategorier

Beskrivelse

Avansert & industriell brann

Våre dyktige og erfarne instruktører er alle tidligere brannkonstabler med praktisk kunnskap om håndtering av nødsituasjoner.

Krise- & beredskapsledelse

Kursene kan inneholde alt fra fullskala scenariobaserte øvelser offshore eller på land til simuleringsbasert opplæring innen krise- og beredskapsledelse på våre kurssteder over hele verden.

Boring og brønn

Kompetente boreteam spiller en viktig rolle for å gjennomføre sikker og vellykket boring. Vi tilbyr tjenester og opplæring innen brønnkontroll på internasjonal basis

HMS | Helse, miljø og sikkerhet

Våre helse- og sikkerhetskurs er utformet for å levere kjerneferdighetene og kunnskapen som kreves for å holde folk trygge og friske til enhver tid.

Rigging, løfting & kran

Vi tilbyr ekspertopplæring på tvers av alle aspekter av rigging og mekanisk løfting. Våre kursfasiliteter er utviklet for å gjenspeile kompleksiteten og de vanskelige arbeidsforholdene som ofte kan oppstå daglig i mange bransjer.

Sikkerhet & overlevelse

Vi tilbyr bransjeledende, dedikert sikkerhetsopplæring for alle høyrisikobransjer, inkludert olje og gass, maritim sektor og fornybar sektor.

Teknisk

Ved hjelp av teknisk opplæring kan kursdeltakerne få opplæring i nye, jobbrelaterte ferdigheter som er nyttige for bransjen.