Søk

0 Resultat

Personvernregler for kunder og besøkende på nettsiden

Disse personvernreglene forklarer hvordan RelyOn Nutec (heretter kalt “RelyOn Nutec”, “vi” eller “oss”) behandler og verner om personopplysningene dine.

RelyOn Nutec Holding A/S (med datterselskaper og tilknyttede selskaper) behandler personopplysningene dine når du er kunde, mottar våre nyhetsbrev og annen elektronisk kommunikasjon og/eller bruker vår nettside www.relyonnutec.com og tilknyttede undernettsider. I disse personvernreglene beskriver vi hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Vi respekterer fullt ut din rett til personvern når du bruker våre tjenester.

Dersom du bare besøker nettsiden, bør du lese punkt 1 og 5 under.

Hvis du bare besøker ett av våre treningssentre og registrerer deg via innsjekkingssystemet, må du lese seksjon 4 og 5.

Dersom du er kunde av RelyOn Nutec, oppretter eller kansellerer bestillinger i bestillingsportalen eller kansellerer et kjøp uten å bli kunde, bør du lese punkt 1, 2 og 5 under.

Dersom du abonnerer på et nyhetsbrev eller annen elektronisk e-post eller fyller ut et kontaktskjema på nettsiden, bør du lese punkt 1, 3 og 5 under.

1. Vanlige besøkende på nettsiden 

Når du besøker og navigerer på www.relyonnutec.com og tilknyttede nettsider, behandler vi personopplysninger om deg.

Typer informasjon og formål

Vi innhenter og behandler følgende typer personopplysninger:

 • IP-adresse, operativsystem, språkinnstillinger, nettlesertype, utstyrstype, MAC-nummer (avhengig av utstyr) osv.
 • Hvordan du navigerer på nettsiden og like før og etter du besøker www.relyonnutec.com, tidspunkt for og varighet av besøk på nettsider og undernettsider osv.
 • Interesser og preferanser og
 • RelyOn Nutec innhenter disse opplysningene ved hjelp av informasjonskapsler på www.relyonnutec.com og tilknyttede nettsider. Du kan lese om dette i våre regler for informasjonskapsler [legg til lenke til regler for informasjonskapsler].

Vi innhenter og behandler informasjon for følgende formål:

 • For å hente nettsiden fra serveren slik at den kan vises i nettleseren din
 • For å optimalisere nettsiden og din brukeropplevelse
 • For å utarbeide statistikk om din og andres bruk av nettsiden
 • For å utarbeide statistikk og analyser for å forbedre produkter, tjenester og teknologier
 • For markedsføringsformål, herunder profilering og atferdsbaserte markedsføringstiltak for å gjøre vår produktinformasjon og våre tilbud så relevante som mulig for deg
 • For å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning (f.eks. EUs personvernforordning (GDPR) og regler for personvern og elektronisk kommunikasjon), også dokumentasjonskrav
  • Oppfyllelse av grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandling (f.eks. innhenting av samtykke)
  • Gjennomføring og vedlikehold av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
  • Undersøkelse ved mistanke om eller av kjente sikkerhetsbrudd og rapportering til datasubjekter og myndigheter
  • Behandling av forespørsler og klager fra datasubjekter og andre og
  • Håndtering av kontroller og forespørsler fra tilsynsmyndigheter
 • Administrasjon av tvister med datasubjekter og tredjeparter.

Kilder

Vi innhenter informasjon om din atferd ved hjelp av informasjonskapsler på nettsiden. Du kan lese mer om dette i våre regler for informasjonskapsler. Informasjon kan også innhentes direkte fra deg, fra våre IT-systemer eller fra tredjeparter.

Juridisk grunnlag for innhenting og behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for innhenting av personopplysningene dine ved hjelp av informasjonskapsler, også for profileringsformål, er ditt samtykke, se gjeldende nasjonal lovgivning.

Personopplysningene dine kan bli behandlet for andre formål og på et annet juridisk grunnlag, herunder dokumentasjon på samsvar med lovgivningen, se artikkel 6(1)(c) i EUs personvernforordning (GDPR), og forfølgelse av rettslige krav i henhold til RelyOn Nutecs legitime interesser i å sikre sin juridiske stilling, se artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke, men dette vil ikke berøre eventuell behandling eller videreformidling før samtykket ble trukket tilbake, dvs. at tilbaketrekning av samtykke bare vil gjelde fremover i tid.

Videreformidling av personopplysningene dine

Personopplysninger vil bli videreformidlet og delt med digitale mediepartnere som beskrevet i samtykket til bruk av informasjonskapsler.

Innhenting på frivillig eller obligatorisk grunnlag

Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Dersom du velger å ikke gi slike opplysninger, kan du ikke gå inn på nettsiden eller bruke visse funksjoner på nettsiden osv.

2. Kunder av RelyOn Nutec

Når du kjøper noe fra oss, f.eks. på bestillingsportalen vår, per telefon eller annen kanal, behandler RelyOn Nutec følgende personopplysninger (i tillegg til opplysningene nevnt i punkt 1 over):

Typer informasjon og formål

Vi kan innhente og behandle følgende typer personopplysninger om deg:

 • Identifikasjonsopplysninger: navn, fakturaadresse, leveringsadresse, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer
 • Bevis på identifikasjonsopplysninger, f.eks. pass
 • Kjønn
 • Jobbopplysninger, herunder firma du er ansatt i, arbeidssted og stillingstittel
 • Helseerklæring og/eller helseopplysninger (hvis relevant)
 • Kamera-/ videoovervåkning
 • Betalingsopplysninger
 • Innloggingsinformasjon, f.eks. brukernavn og passord
 • Kjøpsinformasjon, f.eks. individuelle tjenester/kurs
 • Din bruk av RelyOn Nutecs nettside, f.eks. tidspunkt for besøk, besøk på undernettsider og kjøp som er foretatt
 • Kontakthistorikk mellom deg og RelyOn Nutec
 • Opptak av service- og salgssamtaler og
 • Opplysninger om kundetilfredshet.

Vi innhenter og behandler informasjon for følgende formål:

 • For å yte kundeservice og kundestøtte vedrørende dine kjøp
 • For å identifisere deg i tilfelle uenighet om et kjøp
 • Innhenting av personopplysninger og medisinske (sensitive) opplysninger er nødvendig for å sikre at RelyOn Nutec har de nødvendige opplysningene til å kunne tilby opplæringskurs og tjenester
 • Vi tar opp kamera-/ videoovervåkningsbilder for å overvåke sikkerheten i lokalene våre og ivareta kursdeltakernes sikkerhet
 • For å gjøre en selvbetjeningsløsning tilgjengelig for deg slik at du kan administrere, endre eller avslutte dine avtaler med RelyOn Nutec i henhold til gjeldende vilkår
 • Opplysninger vi innhenter om deg kan brukes til markedsføringsformål i henhold til gjeldende lovgivning
 • For å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning (f.eks. EUs personvernforordning (GDPR)), også dokumentasjonskrav
  • Oppfyllelse av grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandling
  • Gjennomføring og vedlikehold av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
  • Undersøkelse ved mistanke om eller av kjente sikkerhetsbrudd og rapportering til enkeltpersoner og myndigheter
  • Behandling av forespørsler og klager fra datasubjekter og andre
  • Håndtering av kontroller og forespørsler fra tilsynsmyndigheter
  • Administrasjon av tvister med datasubjekter og tredjeparter og
  • Statistikk vedrørende bruk av nettsiden.

Dine personopplysninger og sensitive opplysninger vil ikke bli delt, solgt eller videreformidlet på andre måter enn det som er beskrevet i disse personvernreglene.

Kilder

Personopplysningene innhentes fra deg når du foretar kjøp eller oppdateringer på RelyOn Nutecs bestillingsportal. Informasjon om din bruk av våre tjenester blir i visse tilfeller registrert av RelyOn Nutecs ansatte, f.eks. I forbindelse med generell kundeservice. I tillegg kan informasjon også innhentes fra andre kilder som er offentlig tilgjengelig, f.eks. sosiale medier, telefonkataloger og geodemografiske klassifiseringer.

Juridisk grunnlag for innhenting og behandling av personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for innhenting og behandling av dine identifikasjonsopplysninger er som følger:

 • Behandling er nødvendig for å kunne inngå og oppfylle en abonnementsavtale, serviceavtale, kjøpsavtale eller andre avtaler med deg, se artikkel 6(1)(b) i personvernforordningen.
 • Det juridiske grunnlaget for innhenting av informasjon om din bruk av nettsiden, berikelse av dine opplysninger, innhenting og behandling av opplysninger om kundetilfredshet og opptak av salgssamtaler er som følger:
  • Behandling er nødvendig for å ivareta en legitim interesse, se artikkel 6(1)(f) i EUs personvernforordning
  • De legitime interessene vi ivaretar når vi beriker personopplysningene dine er å kunne identifisere deg i forhold til kjøp, f.eks. i tilfelle uenighet om et kjøp
  • De legitime interessene vi ivaretar når vi beriker personopplysningene dine er å kunne målrette markedsføringen basert på profilering (artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen
  • De legitime interessene vi ivaretar når vi gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser er å kunne forbedre våre varer og tjenester, foreta oppfølgning og derigjennom sikre generell tilfredshet for deg som kunde
  • De legitime interessene vi ivaretar når vi tar opp service- og salgssamtaler er å kunne forbedre vår kundeadministrasjon og opplæring av våre ansatte og derigjennom den totale kundeopplevelsen
  • De legitime interessene vi ivaretar når vi forfølger rettslige krav er RelyOn Nutecs legitime interesser i å sikre sin rettslige posisjon, se artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen.

Det juridisk grunnlaget for innhenting og behandling av personopplysninger er som følger:

Personopplysningene kan behandles for å dokumentere samsvar med lovgivningen, se artikkel 6(1)(c) i personvernforordningen.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke, men dette vil ikke berøre eventuell behandling eller videreformidling før samtykket ble trukket tilbake, dvs. at tilbaketrekning av samtykke bare vil gjelde fremover i tid.

Frivillig grunnlag

Vi innhenter nødvendige og relevante data for å kunne levere opplæringskurs og tjenester. Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysninger og sensitiv informasjon, men konsekvensen av ikke å oppgi ovennevnte informasjon er at du kanskje ikke vil kunne delta fullt ut på opplæringskurs.

Videreformidling av dine personopplysninger

Basert på ovennevnte juridiske grunnlag kan personopplysninger oppgis til følgende mottakere:

 • Opplæringsetater som OPITO, STCW, HSE, GWO, RTITB, ECITB osv.
 • DaWinchi og tilsvarende applikasjoner som lagrer sertifiseringene og påser at de aktuelle partene får tilgang og kan bekrefte sertifiseringer i tråd med lovgivningen
 • Selskapet du er ansatt i eller selskapet som bestilte for deg
 • Morselskapet i RelyOn Nutec-konsernet
 • RelyOn Nutecs interne og eksterne revisjonsprosesser
 • Forsikringsselskaper og
 • Offentlige etater f.eks. innen helse og sikkerhet.

Vi vil ikke dele dine medisinske (sensitive) opplysninger med andre med mindre vi får skriftlig samtykke fra deg. Behovet for å dele denne informasjonen kan være som følger:

 • Vi kan drøfte din helsetilstand med en medisinsk fagperson som en hjelp til å vurdere om du kan delta på et opplæringskurs.
 • Vi kan ha behov for å informere arbeidsgiveren din om medisinske forhold/ resultater i forhold til om du kan delta på et opplæringskurs.

3. E-postabonnenter, utfylte skjemaer osv.

Når du registrerer deg for å motta e-post fra RelyOn Nutec eller fyller ut et skjema, f.eks. et kontaktskjema, behandler RelyOn Nutec slike personopplysninger (i tillegg til opplysningene nevnt i punkt 1 over):

Typer informasjon og formål

Vi innhenter og behandler følgende typer personopplysninger om deg:

 • Identifikasjonsopplysninger: navn, eventuelt firmanavn og yrke, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse og
 • E-postlogging: klikkrate, åpningsrate, lesetid, retur av nyhetsbrev (bounce), tilbaketrekning av samtykke.

Vi innhenter og behandler informasjon for følgende formål:

 • Markedsføringsformål, herunder rettet mot vår kommunikasjon med deg basert på dine interesser og atferd (digital atferd på våre nettsider og nyhetsbrev samt eventuell kjøpshistorikk) for å sende deg relevant markedsføring
 • For å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning (f.eks. EUs personvernforordning (GDPR), markedsføringslovgivning og lovgivning for personvern og elektronisk kommunikasjon), også dokumentasjonskrav:
  • Oppfyllelse av grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandling
  • Gjennomføring og vedlikehold av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
  • Undersøkelse ved mistanke om eller av kjente sikkerhetsbrudd og rapportering til enkeltpersoner og myndigheter
  • Behandling av forespørsler og klager fra datasubjekter og andre og
  • Håndtering av kontroller og forespørsler fra tilsynsmyndigheter.
 • Administrasjon av tvister med datasubjekter og tredjeparter.

Kilder

Personopplysningene innhentes fra deg når du foretar oppdateringer på RelyOn Nutecs bestillingsportal eller gjennom sporing i e-poster.

Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelig, f.eks. telefonkataloger og geodemografiske klassifiseringer.

Juridisk grunnlag for innhenting og behandling av personopplysninger

Det juridisk grunnlaget for innhenting og behandling av personopplysninger er som følger:

Når du har gitt samtykke til å motta direktemarkedsføring i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning, er RelyOn Nutecs juridiske grunnlag selskapets legitime interesser i å kunne sende deg direktemarkedsføring som du har gitt ditt samtykke til, se artikkel (6)(1)(f) i personvernforordningen.

De legitime interessene vi ivaretar når vi beriker personopplysningene dine er å kunne målrette markedsføringen basert på profilering, se artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen.

De legitime interessene vi ivaretar når vi forfølger rettslige krav er RelyOn Nutecs legitime interesser i å sikre sin rettslige posisjon, se artikkel 6(1)(f) i personvernforordningen.

Det rettslige grunnlaget for innhenting av personopplysningene dine ved hjelp av informasjonskapsler, også for profileringsformål, er ditt samtykke, se gjeldende nasjonal lovgivning.

Personopplysningene kan behandles for å dokumentere samsvar med lovgivningen, se artikkel 6(1)(c) i personvernforordningen.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke, men dette vil ikke berøre eventuell behandling eller videreformidling før samtykket ble trukket tilbake, dvs. at tilbaketrekning av samtykke bare vil gjelde fremover i tid.

Frivillig grunnlag

Når vi innhenter personopplysninger direkte fra deg for å sende deg nyhetsbrev, er det frivillig å gi oss opplysningene. Dersom du velger å ikke gi oss opplysningene, kan vi ikke sende deg nyhetsbrev.

4. Innsjekk

Når du registrerer deg og sjekker inn elektronisk ved oppmøte ved en av våre lokasjoner, så vil RelyOn Nutec prosessere følgende personlig informasjon (i tillegg til informasjon oppgitt i de ande seksjonene hvis relevant):

Type informasjon og hensikt

Vi samler og prosesserer følgende informasjon om deg:

 • Identifikasjonsinformasjon: navn, bedriftsnavn og posisjon, hvis relevant, og email adresse, og

Vi samler og prosesserer informasjon med følgende hensikt:

 • For administrasjonshensikt for å sikre riktig registrering av besøkende på våre treningssentre og kontorer
 • For å møte relevant forskrift (f. eks. EU Generell Databeskyttelsesforskrift (GDPR), markedsføringsforskifter, e-lærings personvern forskrifter, inkludert dokumentasjonskrav:
  • Samsvar med grunnleggende prinsipper for prosessering av personlig data og lovlig basis for prosessering,
  • Implementering og vedlikehold av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
  • Gransking av mistenkte eller kjente sikkerhetsbrudd og rapportering til individuelle og myndigheter
  • Prosessering av forespørsler og klager fra registrerte og andre, og
  • Håndtering av inspeksjoner og forespørsler fra styrende myndigheter
 • Styring av tvister med registrerte og tredjepart

Kilder

Personlig informasjon blir innhentet fra deg ved innsjekking.

Lovlig basis for innsamling og prosessering av personlige data

Lovlig basis for innsamling og prosessering av personlige data er:

Legitim interesse vi forfølger ved å forsikre administrasjon av besøkende på våre anlegg, se artikkel 6(1)(f) av GDPR

Legitim interesse i forfølgelse av lovlige krav er RelyOn Nutecs lovlige interesse i å beskytte vår juridiske posisjon, se artikkel 6(1)(f) av GDPR

Personlige data kan bli prosessert for dokumentasjon av samsvar med forskrifter, se artikkel 6(1)(c) av GDPR

Frivillig basis

Når vi samler personlige data direkte fra deg for at du skal kunne komme inn på våre anlegg, så er din informasjonsdeling frivillig. Hvis du velger å ikke gi informasjonen, kan du ikke komme inn på være anlegg.

5. Felles for alle punkter

Overføring av personopplysninger til databehandlere

Vi overfører dine data til visse leverandører, f.eks. IT-leverandører og andre tredjepartsleverandører som jobber for oss, som behandler opplysningene på vegne av RelyOn Nutec. 

Overføring av personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS

Grunnlaget for den internasjonale overføringen er EUs “Standard kontraktbestemmelser” for overføring fra behandlingsansvarlige til databehandlere i land uten tilstrekkelig beskyttelsesnivå utenfor EU/EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på ulike språk via denne lenken.

Lagringsperiode

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle ovennevnte formål og eventuelle senere lovlige formål. Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å kunne dokumentere samsvar med gjeldende lovgivning basert på reglene for tidsbegrensning. Vi beholder også opplysningene så lenge som nødvendig for å forsvare oss mot eller rettsforfølge sivile krav, herunder på grunnlag av reglene for tidsbegrensning. Dersom det blir reist et krav, vil vi imidlertid beholde opplysningene i en lengre periode for å behandle kravet. For andre formål, herunder lovpålagt dokumentasjon og gjennomføring av sikkerhetstiltak, beholder vi personopplysningene så lenge som nødvendig basert på de lovbestemte reglene for tidsbegrensning for å pådra seg straffansvar.

Dine rettigheter

Med forbehold om begrensningene som følger av lovgivningen, innbefatter dine rettigheter følgende: rett til innsyn i personopplysningene dine, rett til å korrigere feil, rett til å slette opplysninger, rett til å begrense behandling, rett til dataportabilitet og rett til å motsette deg behandling av personopplysninger, herunder automatiserte, individuelle beslutninger.

Du har også rett til å klage til det nasjonale datatilsynet.

Sikkerhet og kontakt

RelyOn Nutec har som behandlingsansvarlig plikt til å verne om personopplysninger og sensitive opplysninger vi behandler om våre kursdeltakere/ datasubjekter.

Opplysningene vi innhenter om deg og din organisasjon lagres i en elektronisk database på en sikker server.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til behandlingen av personopplysningene dine eller ønsker å utøve dine rettigheter etter gjeldende lovgivning, vennligst kontakt oss ved å sende e-post til data.protection@relyonnutec.com.

RelyOn Nutec Holding A/S
Kalvebod Brygge 45, 3.
1560 København V
Danmark
Organisasjonsnummer 19 95 13 83

20. april, 2020, v4