Artikelen

Zoek

0 Resultaten

Houd uw veiligheidscompetenties up-to-date

Door de aanhoudende restricties van de COVID-19 pandemie, is er een vergroot risico op het vervagen van veiligheidskritische competenties.

Scroll naar beneden om meer te lezen

5. februari 2021

Houd uw veiligheidscompetenties up-to-date

Het up-to-date houden van uw veiligheidscompetenties is essentieel, zelfs tijdens de lockdown. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de vitale sectoren, zoals de energie- en maritieme sector, te ondersteunen bij hun veiligheidstrainingen. Door de aanhoudende restricties van de COVID-19 pandemie, is er een vergroot risico op het vervagen van veiligheidskritische competenties. Zeker voor werknemers die mogelijk lange perioden niet op hun werkplek zijn geweest vanwege quarantaine en de lockdown, is het herhalen van de kennis van veiligheidsprocedures van cruciaal belang. Dit geldt zowel voor teams als voor individuen. Gelukkig zijn er veel praktische manieren om mogelijke hiaten aan te pakken, van trainen en beoordelen aan boord tot digitale leerprogramma's. Dit kan zelfs worden aangepast aan de bedrijfsspecifieke procedures en kan worden geleverd in afgekaderde dagelijkse of wekelijkse blokken om de mogelijke impact op de dagelijkse activiteiten te minimaliseren.

Verschillende accrediterende instanties hebben de noodzaak onderstreept om  veiligheidskritische competenties in stand te houden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat het verplicht is om door te gaan met de praktijkgerichte STCW-trainingen om zeevarenden gekwalificeerd te houden. Zonder deze trainingen komt de vaarbevoegdheid van zeevarenden in het geding en mogen zij niet aan boord. De offshore olie- en gasindustrie acht het ook verplicht om door te gaan met veiligheidstrainingen ter ondersteuning van de vitale processen van een operator. Hetzelfde geldt voor de on- en offshore windindustrie. Het risico dat vaardigheden worden vergeten omdat ze niet worden gebruikt tijdens de reguliere werkzaamheden (zoals Eerste hulp en brandbestrijding), is reëel. Het herhalen van theoretische kennis in een e-learning tijdens de lockdown kan helpen voorkomen dat vaardigheden vervagen. Wij bieden de GWO blended learning aan, een combinatie van online- en praktijktraining. Hierdoor kunt u het theoretische gedeelte starten op een locatie en tijd die u het beste passen.

We verwachten een grote vraag naar veiligheidstrainingen in Q3 en Q4 van 2021. De geldigheid van certificaten zal verlopen en dispensatieregelingen zullen niet langer worden verleend. Vooral veel STCW-certificaten vervallen in 2021, aangezien de meeste zeevarenden in 2016 hun herhalingstraining volgden vanwege de vijf jaarlijkse herhalingsplicht uit de STCW 2010 Manila Amendments. Wacht niet te lang met het boeken van uw trainingen en zorg dat u gecertificeerd blijft. Op onze website vindt u de beschikbare trainingen. Wij helpen u graag verder. Neem dan contact met ons op via booking@nl.relyonnutec.com of +31 181 376 600.

Preventieve maatregelen

Wij hebben verregaande maatregelen genomen op onze oefencentra om het contact zo veel mogelijk te beperken en daarmee verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Hieronder een opsomming van een aantal maatregelen. Een volledig overzicht kunt u opvragen bij uw accountmanager of via de afdeling customer services.

Preventieve maatregelen:

  • Beperking van de doorstroom binnen onze oefencentra. Er wordt zoveel als mogelijk eenrichtingsverkeer aangehouden in de binnenruimtes.
  • Ontvangst van deelnemers en koffie- en lunchpauzes in de lokalen.
  • Alle RelyOn Nutec medewerkers die op de oefencentra aanwezig zijn, worden regelmatig getest. Wij hebben hiervoor eigen testcapaciteit omdat een aantal van onze medewerkers hiervoor gekwalificeerd zijn.
  • Iedereen dient bij aankomst hun handen te desinfecteren
  • Alle deelnemers en bezoekers dienen het ‘Awareness and Prevention Form’ te ondertekenen
  • Alle deelnemers ontvangen een set met additionele PBM’s
  • In alle gebouwen geldt een mondkapjes plicht. Alleen wanneer men zit mag het mondkapje afgedaan worden
  • Social distancing – houd minimaal 1,5 m afstand tussen uzelf en anderen
  • Kleinere trainingsgroepen

Volgend artikel