Zoek

0 Resultaten

Accreditaties

API | American Petroleum Institute

API is de enige nationale branchevereniging die alle facetten van de aardgas- en olie-industrie in de Verenigde Staten vertegenwoordigt.

BML | Brazilian Ministry of Labour

Het ministerie van Arbeid en Sociaal Welzijn (Portugees: Ministério do Trabalho e Previdência Social, afgekort MTPS) is een federaal ministerie op kabinetsniveau.

CAA | Civil Aviation Authority

De Civil Aviation Authority (CAA) is de statutaire onderneming die toezicht houdt op alle aspecten van de burgerluchtvaart in het Verenigd Koninkrijk en deze reguleert.

CAPP | Canadian Association of Petroleum Producers

De Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), met hoofdkantoor in Calgary, Alberta, is een lobbygroep die de Canadese upstream olie- en aardgasindustrie vertegenwoordigt.

CCNSG | Client Contractor National Safety Group

De Client Contractor National Safety Group (CCNSG) is een formeel subcomité van de Engineering Construction Industry Training Board (ECITB) die rapporteert aan ECITB via de ECITB Raad van Bestuur.

DGUV | Duitse sociale ongevallenverzekering

De Duitse sociale ongevallenverzekering, afgekort DGUV, is de overkoepelende organisatie van de beroepsverenigingen en de ongevallenverzekering. Het werd op 1 juni 2007 opgericht door de samenvoeging van de Federation of Professional Associations (HVBG) en de Federal Association of Accident Funds (BUK).

DMA | Danish Maritime Authority

De Danish Maritime Authority is een onderdeel van het ministerie van Industrie, Handel en Financiën. Als verantwoordelijke instantie bepaalt de Deense Maritieme Autoriteit het aantal bemanningsleden en geeft zij zogenaamde documenten ‘voor een veilige bemanningssterkte’ af.

ECITB | Engineering Construction Industry Training Board

Het ECITB werkt samen met werkgevers en trainingsinstituten om technisch personeel voor deze sector aan te trekken, te ontwikkelen en te kwalificeren in een breed scala van vaktechnische, technische en professionele disciplines.

ECSI | Emergency Care & Safety Institute

Het Emergency Care & Safety Institute (ECSI) biedt trainingen voor eerste hulp, reanimatie en andere noodhulpverleningstrainingen die leiden tot certificeringen die voldoen aan werkgerelateerde vereisten zoals gedefinieerd door honderden regelgevende instanties over de hele wereld.

ESC | Energy Safety Canada

Energy Safety Canada is de nationale veiligheidsorganisatie voor de olie- en gasindustrie. Ze zijn een organisatie zonder winstoogmerk die in oktober 2017 is gelanceerd vanuit de fusie van Enform Canada en de Oil Sands Safety Association (OSSA).

GWO | Global Wind Organisation

Global Wind Organisation is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht door fabrikanten en eigenaren van windturbines. Ze streven naar een letselvrije werkomgeving in de windturbine-industrie en stellen gemeenschappelijke internationale normen vast voor veiligheidstrainingen en noodprocedures.

GWO Basic Safety Training (BST) Blended Learning

De GWO Basic Safety Training (BST) Blended Learning is bestemd voor personeel dat in de windindustrie of daaraan gerelateerd gaat werken en werkzaamheden uit gaat voeren in een windturbineomgeving, meestal fysiek in een windturbine of offshore windconstructie.

HCA | Helideck Certification Agency

Het Helideck Certification Agency (HCA) is 's werelds toonaangevende autoriteit voor alle aangelegenheden met betrekking tot de veilige en juiste omgang met helikopterlandingsgebieden - onshore, offshore en drijvend.

HSE | Health & Safety Executive

De Health and Safety Executive is een Britse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de bevordering, regulering en handhaving van gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkplek en voor onderzoek naar beroepsrisico's in Groot-Brittannië.

IADC | International Association of Drilling Contractors

IADC zet zich in om wereldwijd de belangen van olie en gas- en geothermische booraannemers te behartigen.

IMDG Code | International Maritime Dangerous Goods Code

IMDG Code of International Maritime Dangerous Goods Code wordt geaccepteerd als een internationale richtlijn voor het veilig vervoeren of verschepen van gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen over water middels een schip.

IMO I International Maritime Organization

De International Maritime Organization, tot 1982 bekend als de Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de regulering van de scheepvaart.

IMO-STCW | International Maritime Organisation - Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

De STCW Conventie voor Zeevarenden werd in 1978 aangenomen tijdens een conferentie bij de International Maritime Organization (IMO) in Londen en trad in werking in 1984 en werd in 1995 en 2010 gewijzigd.

IOSH | Institution of Occupational Safety and Health

De Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) is een Britse organisatie voor gezondheids- en veiligheidsprofessionals.

MARDEP | Marine Department Malaysia

De Marine Department is verantwoordelijk voor aangelegenheden met betrekking tot vervoer per schip, training, certificering en onderzoek van zeevarenden en de veiligheid van navigatie in Maleisische wateren.

MHFA | Mental Health First Aid England

Mental Health First Aid is een trainingsprogramma dat leert hoe hulpverleners een persoon kunnen helpen waarbij zich psychische problemen ontwikkelen (inclusief een probleem met drugsgebruik), een bestaand psychisch probleem verslechterd of die zich in een psychische crisis bevindt.

NEBOSH | National Examination Board in Occupational Safety and Health

De National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH) is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onafhankelijke examencommissie die beroepskwalificaties levert op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu management.

NOGEPA | Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie

In Nederland heet de vereniging van bedrijven die een vergunning hebben voor het opsporen en winnen van olie en gas in het Nederlandse deel van de Noordzee NOGEPA. NOGEPA definieert de veiligheidsnormen van de operaties en bijbehorende veiligheidstrainingen.

NOROG | Norwegian Oil and Gas Association

De NOROG is een professioneel orgaan en werkgeversorganisatie voor oliebedrijven en toeleveranciers.

OPITO | Offshore Petroleum Industry Training Organisation

Sinds 1991 stelt de OPITO organisatie de normen vast voor veiligheidstrainingen in de olie- en gasindustrie.

PEMEX | Mexican Petroleum | RelyOn Nutec

Petróleos Mexicanos, oftewel Mexican Petroleum, staat als handelsmerk beter bekend als Pemex. Het Mexicaanse staatsoliebedrijf is opgericht in 1938. Het bedrijf is onstaan door nationalisatie of onteigening van alle particuliere, buitenlandse en binnenlandse oliemaatschappijen die op dat moment bestonden.

RelyOn Nutec geaccrediteerde trainingen

Zie trainingen hieronder

RYA | Royal Yachting Association

De RYA is de nationale instantie voor bijboten, jacht- en motorcruises, alle vormen van zeilraces, RIB's en sportboten, windsurfen en waterscooters en is een toonaangevende instantie voor binnenvaartcruises.

SCFS | Step Change for Safety

Step Change in Safety is een door leden aangestuurde organisatie die ernaar streeft het Verenigd Koninkrijk de veiligste plek te maken om te werken in de wereldwijde olie- en gasindustrie. Wij zijn van mening dat door de samenwerking, het delen en het aannemen van best practices we de veiligheid op de Noordzee bij het Verenigd Koninkrijk zullen verbeteren.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor u - als Vlaamse ondernemer - financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

SQA | Scottish Qualifications Authority

De Scottish Qualifications Authority is het uitvoerende niet-ministriële overheidsorgaan van de Schotse regering die verantwoordelijk is voor het accrediteren en toekennen van kwalificaties.

TC | Transport Canada

Transport Canada is verantwoordelijk voor transportbeleid en -programma's. Ze bevorderen veilig, beveiligd, efficiënt en milieuverantwoord vervoer.

USCG | United States Coast Guard

De kustwacht van de Verenigde Staten is de kustverdedigings- en maritieme rechtshandhavingstak van de Amerikaanse strijdkrachten en een van de zeven geüniformeerde diensten van het land.