Zoek

0 Resultaten

Aanbevolen

Aanbevolen trainingen

Beschrijving

Abrasive Wheels Training | Training Gebruik van slijpmachines

De training Gebruik van slijpmachines is bedoeld om de deelnemers de kennis te bieden die nodig is om de gevaren en controles te begrijpen die gepaard gaan met het gebruik van slijpschijven.

Ammoniak veiligheidstraining

Een Ammonia Safety training biedt deelnemers basiskennis en -vaardigheden over het veilig omgaan met ammoniak.

Banksman and Slinger | trainingen voor gebruik van kranen

De Banksman en Slinger-training (gebruik van kranen) is bedoeld voor personeel op locaties waar hijswerkzaamheden worden verricht.

H2S Training

De H2S training biedt deelnemers kennis over H2S, apparatuur en procedures.

BOSIET | Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training

Een BOSIET biedt de nodige vaardigheden om om te kunnen gaan met verschillende noodscenario's die zich gedurende offshore werkzaamheden kunnen voordoen.

Herhaling basis veiligheidstraining voor vissers

De herhaling basis veiligheidstraining voor vissers is ontworpen om de kennis en vaardigheden van vissers up to date te houden.

Basic Safety Training

Nieuwkomers in de olie-, gas- of windindustrie zijn verplicht om eerst een Basic Safety Training te volgen voordat zij aan hun nieuwe baan beginnen.

Basic Technical Training GWO

De cursisten van deze training krijgen inzicht in de gevaren van het werken met hydraulische, mechanische en elektrische systemen en leren daarmee om te gaan. De training is relevant voor zowel on- als offshore personeel in de windenergiesector.

CA-EBS | Compressed Air Emergency Breathing System

Het werk op offshore faciliteiten houdt soms in dat werknemers per helikopter naar en van een werklocatie moeten reizen.

Confined Spaces: Training voor werk in nauwe ruimtes

De Confined Space Training zal het bewustzijn over de gevaren en procedures bij betreding van dergelijke ruimtes verhogen en inzicht verschaffen in het werken binnen besloten ruimtes – dit in combinatie met praktische trainingen in de betreding en evacuatie/ontsnapping uit dergelijke ruimtes.

CoSHH | Controle gevaarlijke stoffen

De CoSHH-training leert de deelnemers zich bewust te zijn van de CoSHH-voorschriften en hoe zij het werken met gevaarlijke stoffen kunnen beheersen.

Veilig werken met hijskranen

De training heeft als doel de deelnemers op een veilige manier te kunnen laten werken met hijskranen.

CRO | Controlekamer operator

Een Control Room Operator training is om deelnemers te informeren over hun rollen en verantwoordelijkheden als een CRO.

Schadebeperking

Deze training leert u hoe u brandbestrijdingsapparatuur kunt bedienen en hoe u kunt omgaan met diverse brandsituaties aan boord van installaties.

Milieu & Chemicaliën

Een milieu- en chemische training leert kennis over de basisprincipes van de behandeling van chemische lekkages, het gebruik van apparatuur voor chemische lekkages en communicatie tijdens gevaren.

Noodhulp & Reddingsschip

De training Noodhulp & Reddingsschip cursus geeft de cursist de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een FRB veilig te bemannen.

Noodgeval & Reactieteam

Een Noodgeval & Reactieteam training cursus is ontworpen om deelnemers te leren en demonstreren hoe brandblusapparatuur en brandbeveiligingsapparatuur te bedienen en hoe om te gaan met verschillende brandsituaties aan boord van installaties. De nadruk zal liggen op het bestrijden en beheersen van brand / noodsituaties.

Fire and medical training centres

Zoek door de brand- en medische trainingen die aangeboden worden op onze brand- en medische oefencentra in Nederland.

Brandbeveiliging

Onze trainingen voor brandbeveiliging worden gegeven in verschillende trainingssimulators waar realistische brandscenario's worden gecreëerd om noodsituaties te simuleren. Onze geavanceerde en basistrainingsprogramma's gebruiken de nieuwste technieken en technologieën in een veilige, gecontroleerde omgeving om ervoor te zorgen dat alle cursisten maximaal profiteren van de cursuservaring.

Beoordeling van de brandwaardigheid op de werkplek

Een beoordeling van de brandwaardigheid op de werkplek biedt bewustwording en begrip met betrekking tot brandveiligheid in overeenstemming met elementen zoals een groter bewustzijn van vuur en rook en een begrip van hun actie in geval van een brandactie.

First Aid: EHBO Training

Een EHBO training leert u hoe u veilige en effectieve eerste hulp kunt geven.

Fit test Ademhalingsapparatuur

Een cursus voor het testen van ademhalingsapparatuur om deelnemers bewust te maken van de behoefte aan ademhalingsapparatuur en instructies te geven over basisprocedures voor het aan- en uittrekken. Bovendien is de fit-test essentieel voor personeel dat werkzaam is in de olie- en gasindustrie die in eerste instantie een taak heeft waarvoor ademhalingstoestellen nodig zijn.

FOET | Further Offshore Emergency Training

De training is een voortzetting van de thema's die werden behandeld in de basistraining veiligheid, ook bekend als BOSIET. Hier is wat u moet weten over de FOET.

Wereldwijd maritiem noodsignaalsysteem

Een cursus Global Maritime Distress Signal System biedt een certificering van GMDSS-apparatuur in overeenstemming met de voorschriften van de Norwegian Telecommunications Authority.

Wereldwijd maritiem noodsignaalsysteem herhaling training

Een herhaling cursus Global Maritime Distress Signal System biedt een certificering van GMDSS-apparatuur in overeenstemming met de voorschriften van de Norwegian Telecommunications Authority.

H&S | Algemene gezondheids- en veiligheidscursussen

Onze gezondheids- en veiligheidscursussen zijn ontworpen om de kernvaardigheden en kennis te leveren die nodig zijn om mensen te allen tijde veilig en gezond te houden. Alle trainingen worden gegeven via een combinatie van reguliere open cursussen en specifieke cursussen die zijn ontworpen om aan de behoeften van individuele klanten te voldoen.

HDA | Helideck Assistant

Een Helideck Assistant werkt samen met de Helicopter Landing Officer om ervoor te zorgen dat helikopters veilig kunnen landen op en opstijgen van offshore faciliteiten.

HERTL | Helideck Emergency Response Team Leider

De training leert deelnemers hoe men helideck- en helikopternoodsituaties kan beheren en hoe men het Helideck Emergency Response Team kan leiden tijdens een reeks van typsiche helideck gesimuleerde noodscenario's.

HERTM | Helideck Emergency Response Team Member

De training is gericht om deelnemers de rol en vantwoordelijkeden van een HDA volledig te laten begrijpen. Verschillende noodscenario's voor (niet-)brandbestrijding zullen worden geoefend in een trainingsomgeving.

HLO | Helicopter Landing Officer

Gedurende de Helicopter Landing Officer training worden de rollen en plichten behandeld van de Helicopter Landing Officer.

Helideck Operations

De Helideck Operations Initial training (HOIT) is een training die de cursisten basiskennis verschaft over de rol van Helicopter Landing Officer (HLO) en de Helideck Assistant (HDA).

HUET | Helicopter Underwater Escape Training

HUET staat voor Helicopter Underwater Escape Training. De HUET afkorting is een gestandaardiseerde vorm van onderwaterhelikoptertraining die werknemers die naar en van offshore-installaties reizen moeten volgen.

STCW IGF Code Basis Training

Een STCW Basic Safety Training-cursus biedt training voor personeel dat werkt op LNG-aangedreven schepen met een speciale veiligheidstaak in overeenstemming met de STCW-code deel A-V / 3-1 training van personeel aan boord van schepen die onder de IGF-code vallen.

Stuurmanstraining reddingsboten

De Lifeboat coxwain training is gericht op personeel dat aangewezen is als reddingsbootstuurman op offshore installaties.

LOLER Bevoegd persoon

Een LOLER Competent Person-cursus heeft als doel ervoor te zorgen dat het LCP over het vereiste niveau van kennis en operationele ervaring beschikt om geschikte en voldoende hijsplannen en risicobeoordelingen voor hijswerkzaamheden op te stellen.

MEMIR | Major Emergency Management Initial Response

De training geeft de deelnemers inzicht welke tools nodig zijn tijdens het beheer van grote noodsituaties.

MIST | Training voor werken op zee in het Britse deel van de Noordzee

De MIST training is bedoeld om een ​​gemeenschappelijk begrip van veiligheid te bevorderen, deelnemers zullen zich bewust worden van de verscheidenheid aan taken en de veiligheidsrisico's die te vinden zijn op offshore-installaties.

OERTL | Offshore Emergency Response Team Leader

De OPITO Offshore Emergency Response Team Leader-training zorgt ervoor dat de cursist beschikt over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die zijn vereist om de taken van een OERTL effectief te kunnen verrichten.

OERTM | Offshore Emergency Response Team Member

De OPITO Offshore Emergency Response Team Member-training zorgt ervoor dat de cursist beschikt over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die zijn vereist om de taken van een OERTM effectief te kunnen verrichten.

HMI | Hoofd Mijnbouw Installatiemamager Beheersing van Noodsituaties

De cursus HMI Beheersing van Noodsituaties Assessment cursus heeft tot doel de kandidaat formeel te beoordelen in de rol van een HMI tijdens een noodsituatie in een gesimuleerde omgeving.

Risicobeoordeling en werkvergunning

De cursus Risicobeoordeling en Werkvergunning is ontwikkeld om de kennis en het bewustzijn van leerlingen over het belang van risicobeoordeling te introduceren, te ontwikkelen en te vergroten en hoe de kans op ongevallen op de werkplek kan verminder kan worden. De cursus beoogt bovendien personeel een overzicht te geven van de vereisten en werking van een werkvergunningssysteem.

Rigging and slinging: Hijsbegeleiding en het aanslaan van lasten

De Rigging en Slinging training heeft tot doel de deelnemers hulpmiddelen en vaardigheden aan te reiken die zowel de veiligheid als de efficiëntie van hun werk zullen verhogen. De training heeft ook tot doel de deelnemers bewust te maken van de aard van de hijsuitrusting en het veilige en correcte gebruik ervan.

Veilig rijden op het werk - training en competentiebeoordeling

De Veilig rijden op het werk - training en competentiebeoordeling is bedoeld om kandidaten competent te laten zijn volgens de OPITO-standaard en om te starten met de tweede fase van hun training op de werkplek onder toezicht.

Steigers

De training is ontworpen om deelnemers een overzicht te geven van de vereisten voor veilige steigerwerkzaamheden.

Sparrows kraan- en hijswerkzaamhedentraining

De Sparrows Group en RelyOn Nutec hebben een strategisch partnerschap gevormd waarmee de wereldberoemde kennis van kraan- en hijswerkzaamheden van Sparrows wordt gecombineerd met de expertise van RelyOn Nutec op het gebied van trainingsmanagement.

STCW | Training voor zeevarenden

Tijdens een Basic Safety Training doen de deelnemers alle kennis op die zij nodig hebben om veilig te kunnen werken – eerste hulp, brand en brandbestrijding, communicatie in noodsituaties en andere algemene thema's komen in de Basic Safety Training aan bod. Ieder trainingselement wordt beoordeeld door gekwalificeerde beoordelaars om te voldoen aan de competentie-eisen van de STCW-code.

STCW Gecombineerde veiligheidstraining voor gevorderden

Het belangrijkste doel gedurende de training is om management in verschillende noodsituaties te onderwijzen.

STCW Brandbestrijding voor gevorderden

Een competentiegerichte training van geavanceerde brandbestrijdingstechnieken. Afgevaardigden zullen hun basisvaaridheden opfrissen en kennis opdoen over leidinggeven bij de brandbestrijding aan boord. Ook onderzoek en rapportage van brandicidenten aan boord van schepen wordt behandeld gedurende de training.

STCW Brandbestrijding voor gevorderden herhalingstraining

Een competentiegerichte training van geavanceerde brandbestrijdingstechnieken. Afgevaardigden worden beoordeeld door gekwalificeerde beoordelaars aan de hand van de competenties in de STCW-code.

STCW gecombineerde basis & specialistische herhalingstraining

De STCW gecombineerde basis & specialistische herhalingstraining voor alle zeevarenden in overeenstemming met de vereisten zoals beschreven in sectie A-VI / 1-1, A-VI / 1-2, A-VI / 1-3 en AVI / 1-4 en voor alle zeevarenden die zijn aangewezen als commandant van het brandteam om de leiding te nemen in geval van brandgerelateerde calamiteiten aan boord van schepen in overeenstemming met sectie A-VI / 3 van de STCW-code, zoals gewijzigd.

STCW Gecombineerde basis herhalingstraining

De STCW Basic Training gecombineerde opfriscursus is zo ontworpen dat het mogelijk is om vijf opfrisonderdelen te volgen, STCW A-VI / 1-1 Persoonlijke overlevingstechnieken, STCW A-VI / 1-2 Brandpreventie en brandbestrijding, STCW A- VI / 3 Geavanceerde brandbestrijding, STCW A-VI / 2-1 Overlevingsboten en reddingsboten en STCW A-VI / 2-2 Snelle reddingsboten, in één dag (10 uur).

STCW Brandpreventie & Brandbestrijding

Een STCW Fire Prevention & Fire Fighting cursus geeft de deelnemers voldoende vaardigheden en kennis om deel te nemen als lid van het brandbestrijdingsteam op het schip. Deelnemers moeten deelname kunnen aantonen volgens STCW 95, tabel AVI / 1 -2.

STCW brandpreventie & brandbestrijding herhaling

De STCW brandpreventie & brandbestrijdings herhalingstraining werkt deelnemersvaardigheden en kennis bij om deel te kunnen nemen als lid van het brandbestrijdingsteam op het schip, volgens STCW-95, tabel AVl / 1-2.

STCW Snelle Hulpverlenings Training

De STCW Snelle Hulpverleningsboten training geeft deelnemers de theoretische en praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig een snelle hulpverlingboot te kunnen besturen en effectieve reddingsprocedures uit te voeren zoals geïdentificeerd in de leerdoelen en vermelde resultaten voor vaardigheid in sectie A-V1 / 2 van de STCW-code.

STCW Snelle Hulpverlingsboten Herhalingstraining

De STCW herhalingstraining voor de snelle hulpverleningsboten biedt deelnemers de theoretische en praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn om het vereiste competentieniveau in snelle reddingsboten te handhaven.

STCW Medische zorg aan boord

De STCW training Medische zorg aan boord zorgt dat de deelnemer competent zal zijn om effectief deel te nemen aan gecoördineerde schema's voor medische hulp op schepen op zee en om zieken of gewonden een bevredigende standaard van medische zorg te bieden terwijl ze aan boord blijven.

STCW Medische zorg aan boord herhalingstraining

De STCW vaardigheid in medische zorg herhalingstraining stelt cursisten in staat om effectief deel te nemen aan gecoördineerde regelingen voor medische hulp op schepen op zee en om zieken of gewonden een bevredigende standaard van medische zorg te bieden terwijl ze aan boord blijven.

STCW Certificaat van bekwaamheid in overlevings- en reddingsboten (anders dan snelle reddingsboten)

Een STCW certificaat van bekwaamheid in Survival Craft & Rescue Boats-cursus leert hoe u tijdens en na de lancering de leiding kunt nemen over een overlevingsvaartuig of reddingsboot, een overlevingsvaartuigmotor kunt besturen, overlevenden en overlevingsvaartuigen kunt beheren na het verlaten van het schip en lokalisatieapparatuur, inclusief communicatie en signalering.

STCW-certificaat van bekwaamheid (herhaling) in survival en reddingsboten andere dan snelle reddingsboten

Het STCW certificaat van bekwaamheid in survivalboren en reddingsboten herhalingstraining, anders dan de training Snelle Reddingsboten, is ontworpen om het vereiste competentieniveau te handhaven.

STCW Persoonlijke Overlevingstechnieken

De STCW Persoonlijke Overlevingstechnieken training is bedoeld om cursisten die van plan zijn om naar zee te gaan, de essentiële basiskennis en -ervaring te geven van persoonlijke overlevingsprincipes en -technieken die kunnen worden toegepast om hun overlevingskans te maximaliseren in geval van een ongeval op zee.

STCWSECD | Zeevarenden met aangewezen beveiligingsrechten

De STCWSECD Zeevarenden met aangewezen beveiligingsrechten training verzekert dat cursisten met aangewezen veiligheidstaken een basiskennis verwerven van "veiligheidsbewustzijn aan boord" van een ISPS-schip. In overeenstemming met STCW A-VI / 6-2.

Travel Safely By Boat: Training veilige offshore boot transfer

Deelnemers verwerven in de Travel Safely by Boat-training kennis en inzicht in veiligheidsprocedures tijdens een overtocht per boot naar een offshore-installatie; zij leren hoe te handelen in noodsituaties op zee.

Well Control

Een Well Control-training wordt aangeboden op verschillende rolspecifieke niveaus voor boorpersoneel, toezichthouders op het boorproces, ingenieurs van de boorput, HMI’s en anderen met een vereiste om een IWCF- of IADC Well Control-certificaat te bezitten.

Werken op hoogte training

De training Werken op hoogte geeft de deelnemers inzicht in de gevaren van werken op hoogte en biedt hen de benodigde tools om veilig te werken.