Søk

0 Resultat

CAA | Civil Aviation Authority

Den Sivile Luftfartsmyndigheten (CAA) er en lovbestemt organisasjon som overvåker og regulerer all sivil luftfart i Storbritannia.

RTC 2

Civil Aviation Authority (UK)

Denne siden gir en generell beskrivelse av akkrediteringen. Hvis du har spørsmål finner du utfyllende informasjon i kursbeskrivelsen, eller du kan ta kontakt med kurslokasjonene som holder kurset for mer informasjon.

Hva er CAA?

CAA er Storbritannias luftfartsmyndighet og jobber for at:

  • Luftfartsindustrien skal oppfylle de høyeste standarder
  • Forbrukerne skal få valgfrihet, valuta for pengene, er beskyttet og blir rettferdig behandlet når de flyr
  • Gjennom effektiv bruk av luftrom, forvaltes miljøpåvirkningen av luftfarten på lokalsamfunn på en effektiv måte og CO2-utslippene reduseres
  • Luftfartsindustrien håndterer sikkerhetsrisikoer på en effektiv måte

Hva betyr det å være CAA-sertifisert?

Britiske operatører som flyr rundt i verden og utenlandske operatører som flyr innenfor britisk luftrom er underlagt kravene til det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå EASA. Disse ulike kriteriene krever godkjennelse fra CAA.

CAA-godkjente kurs

  1. Kompetansesertifikat for radiooperatører (ROCC) som er nødvendig for følgende offshoreroller:
  1. Lufttransport av farlig gods - Forskriftene for flytransport (Farlig gods) legger ansvaret for sikker transport av farlig gods på alle involverte parter. Dette inkluderer befraktere og speditører og de er lovpålagt å gjennomgå begynnerkurs og repetisjonskurs for farlig gods i henhold til ICAOs tekniske instruksjoner.