Søk

0 Resultat

HMS-kultur og ledelse: Verktøy i HMS-arbeidet - 15 studiepoeng

Bla ned for full kursbeskrivelse.

  • Varighet

    3 saml. à 2 dager

  • Språk

    Norsk

  • Kurskode

    LSP105

HMS-kultur og ledelse: Verktøy i HMS-arbeidet - 15 studiepoeng

Kursmål

Deltakerne skal oppnå en bred forståelse av samspillet mellom systematisk HMS-arbeid, HMS-verktøyer og HMS-kultur. Og kunne formidle dette samspillet. Deltakerne skal oppnå ferdigheter i bruk av aktuelle HMS-verktøyer.

Målgruppe

Studiet er rettet mot personer som har en rolle, eller ønsker å videreutvikle seg, innen HMS. Bestått studium kvalifiserer for 15 studiepoeng.

Forkunnskaper

Det forutsettes at den enkelte har generell studiekompetanse eller får sin realkompetanse vurdert ved Høgskolen i Bergen.

Det må leveres et søknadsskjema som inneholder de nødvendige opplysningene for at HiB skal kunne vurdere realkompetanse.

Eksamen

Eksamen avlegges i form av en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven gjennomføres i gruppe eller individuelt. Det vil bli gitt en felleskarakter ved gruppeoppgave. Veiledning blir gitt på prosjektoppgaven.

Kursinnhold

Modulen tar for seg ulike HMS-verktøy. Valg av riktig HMS-verktøy, korrekt bruk og oppfølging for å sikre ønsket effekt er avgjørende for å sikre et effektivt og systematisk HMS-arbeid. Modulen vil være et viktig virkemiddel for å utvikle en optimal HMS-kultur i virksomheten

Modulen består av følgende hovedtema:

Systematisk HMS-arbeid og HMS-kultur; valg av HMS-verktøy, HMS-rapportering. HMS styring og miljøstyring

Risiko; risikobegrepet, risikostyring, risikoanalyse og risikobehandling

Ulykkesgransking; åsaksteori, direkte og bakenforliggende årsaker, barrierer, metoder (MTO, STEP)

Kartlegginger; kartlegging av fysiske- og psykososialearbeidsmiljøfaktorer, funksjonsvurdering, handlingsmetoden, HMS-inspeksjon, HMS-internrevisjon

Beredskap; rest risiko og prinsipper for beredskap og beredskapsplanlegging

Personalpolitikk og helsefremmende arbeidsplasser

Læringsformer:
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ruppearbeid, presentasjoner, diskusjoner og erfaringsutveksling.
Programmet vil være It-støttet slik at kontakt mellom deltakerne og lærere vil kunne opprettholdes mellom de enkelte samlingene.Kontaktinformasjon

Bergen

Gravdalsveien 255, Ytre Laksevåg, 5164, Norge

+47 55 94 20 00

booking.no@relyonnutec.com

Åpner om 10 timer og 39 minutter

Gå til lokasjon