Søk

0 Resultat

HMS-kultur og ledelse: Kommunikasjon og læring - 15 studiepoeng

Bla ned for full kursbeskrivelse.

Dette kurset er ikke tilgjengelig for bestilling på nett. Vennligst ta kontakt med oss om mulige datoer.

  • Varighet

    3 saml. á 2 dager

  • Språk

    Engelsk

  • Kurskode

    LSP100

E-læringskurs om Covid-19 inkludert ved bestilling av opplæring! Les mer

HMS-kultur og ledelse: Kommunikasjon og læring - 15 studiepoeng

Kursmål

Målet med programmet er at deltakerne skal få en bred forståelse av HMS-kultur begrepet og de fagområdene som er relatert til dette begrepet. Med utgangspunkt i denne forståelsen skal deltakerne bli satt i stand til å være pådrivere og ressurser i arbeidet for å kunne forbedre og utvikle HMS- kulturen i egen virksomhet.

Målgruppe

Studiet er rettet mot personer som har en rolle, eller ønsker å videreutvikle seg, innen HMS. Bestått studium kvalifiserer for 15 studiepoeng.

Forkunnskaper

Det forutsettes at den enkelte har generell studiekompetanse eller får sin realkompetanse vurdert ved Høgskolen i Bergen. Det må leveres et søknadsskjema som inneholder de nødvendige opplysningene for at HiB skal kunne vurdere realkompetanse.

Eksamen

Eksamen avlegges i form av en prosjektoppgave. Prosjektoppgaven gjennomføres i gruppe eller individuelt. Det vil bli gitt en felleskarakter ved gruppeoppgave. Veiledning blir gitt på prosjektoppgaven.


Kursinnhold

For å kunne realisere målet for programmet skal studentene arbeide med HMS-begrepet relatert til egen organisasjon. Dette innebærer at kursdeltakerne må ta utgangspunkt i praksis i egen organisasjon og forholde seg analyserende og reflekterende til denne. Videre må studenten arbeide med perspektiver som setter fokus på implementering av HMS i egen organisasjon og de utfordringer som vil møte deltakerne som rollemodell.

Programmet er temabasert med følgende hovedtema:

HMS og kultur; begrepsavklaring

Observasjon, kummunikasjon og veiledning

Risikoforståelse og risikokommunikasjon

Psykologiske faktorer i forhold til mestring, holdning og adferd

Ledelse, lederskap og team.

Læring og organisatorisk læring.

Læringsformer:
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ruppearbeid, presentasjoner, diskusjoner og erfaringsutveksling. Programmet vil være It-støttet slik at kontakt mellom deltakerne og lærere vil kunne opprettholdes mellom de enkelte samlingene.