Søk

0 Resultat

Beredskap og kriseledelse 15 stp

Bla ned for full kursbeskrivelse.

Dette kurset er ikke tilgjengelig for bestilling på nett. Vennligst ta kontakt med oss om mulige datoer.

  • Varighet

    7 days

  • Språk

    Engelsk

  • Kurskode

    LER111

E-læringskurs om Covid-19 inkludert ved bestilling av opplæring! Les mer

Beredskap og kriseledelse 15 stp

Kursmål

Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og RelyOn Nutec AS og gir deg de grunnleggende teorier innen fagfeltet beredskaps- og kriseledelse. Studiet tar for seg beredskap og krise både fra ett ledelses- og organisasjonsperspektiv samt gir innsikt i individets reaksjoner på kriser og håndtering av dette.

Etter gjennomført studium skal du være i stand til å gjennomføre en beredskapsanalyse og utarbeide beredskapsplan for egen organisasjon. På bakgrunn av analyse av kontekst og situasjon skal du kunne anvende dine kunnskaper om adekvat ledelsesutøvelse og håndtere mennesker som rammes av kriser.

Målgruppe

Studiet er rettet mot personer som har en rolle, eller ønsker å videreutvikle seg innen beredskap og krisehåndtering.
Bestått studium kvalifiserer for 15 studiepoeng.

Forkunnskaper

For opptak til studiet kreves det generell studiekompetanse, men realkompetanse på området kan også bli vurdert som opptakskriterium.

Eksamen

Mappevurdering som skal inneholde del 1 og del 2 og en avsluttende hjemmeeksamen. Del 1 og Del 2 må være bestått for å kunne ta eksamen. Hjemmeeksamen skal foretas individuelt.

Kursinnhold

Studiet er temabasert med følgende hovedtema:

Grunnleggende begreper, modeller og teorier innen fagområdet beredskaps- og kriseledelse
Sentrale ledelsesoppgaver og -funksjoner innen ulike organisasjons- og ledelsesperspektiv
Organisering av beredskaps- og kriseledelse i gitte kontekster og situasjoner
Hvordan individer reagerer på kriser.
Store deler av siste samling vil gjennomføres med øvelser i beredskapssentral. Her vil deler av samlingen være obligatorisk.
Mellom samlingene skal det utarbeides skriftlig materiale for innlevering:
Del 1: Skriftlig arbeid etter samling 1 (gruppebasert)
Del 2: Øvelse med evalueringsrapport etter samling 2 (og 3)