Juridische documenten

Zoek

0 Resultaten

Privacybeleid voor klanten en websitebezoekers

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe RelyOn Nutec (hierna 'RelyOn Nutec', 'wij', 'we’ of 'ons') uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

RelyOn Nutec Holding A/S (met inbegrip van dochtermaatschappijen en aangesloten ondernemingen) verwerkt uw persoonsgegevens als u een klant bent, onze nieuwsbrief en andere elektronische mededelingen ontvangt en/of onze website www.relyonnutec.com en bijbehorende sub-websites bezoekt. In dit Privacybeleid beschrijven we hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

We respecteren uw recht op privacy volledig wanneer u van onze diensten gebruikmaakt.

Als u enkel de website bezoekt, dient u de leden 1 en 5 hieronder te lezen.

Indien u alleen een van onze trainingscentra bezoekt en u zich registreert in het inchecksysteem, lees dan de secties 4 en 5.

Als u een klant van RelyOn Nutec bent, via de boekingsportal op de website boekingen maakt of annuleert, of een aankoop annuleert zonder klant te worden, dient u de leden 1, 2 en 5 hieronder te lezen.

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of andere elektronische post of als u een contactformulier invult op de website, dient u de leden 1, 3 en 5 hieronder te lezen.

1. Reguliere bezoekers van de website, relyonnutec.com 

Als u www.relyonnutec.com en bijbehorende websites bezoekt en gebruikt, verwerken we persoonsgegevens over u.

Soorten gegevens en doeleinde

We verzamelen en verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

 • IP-adres, besturingssysteem, taalinstellingen, browsertype, soort apparatuur, MAC-nummer (afhankelijk van apparatuur) enz.;
 • uw surfgedrag op de website en, onmiddellijk voor en na uw bezoek aan www.relyonnnutec.com, het tijdstip en de duur van bezoeken aan pagina's en subpagina's, enz.;
 • interesses en voorkeuren, en
 • RelyOn Nutec verzamelt deze gegevens door middel van cookies op www.relyonnutec.com en bijbehorende websites. U kunt hierover lezen in ons Cookiebeleid.

We verzamelen en verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het vinden van de website op de server, zodat deze in uw browser kan worden weergegeven;
 • het optimaliseren van de website en uw gebruikersbeleving;
 • het maken van statistieken over het gebruik van de website door u en door anderen;
 • het maken van statistieken en analyses voor de verbetering van producten, diensten en technologieën;
 • marketingdoeleinden, zoals het maken van gebruikersprofielen en gedragsgerichte marketingactiviteiten om onze productinformatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op u af te stemmen;
 • het voldoen aan de toepasselijke wetgeving (bijv. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, en regelgeving op het gebied van e-privacy), met inbegrip van documentatieverplichtingen:
  • het voldoen aan de basisbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrondslag voor verwerking (bijv. het verkrijgen van toestemming);
  • het invoeren en handhaven van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
  • het doen van onderzoek naar vermoede of bekende beveiligingsinbreuken en het melden daarvan aan betrokkenen en instanties;
  • het verwerken van vragen en klachten van betrokkenen en anderen;
  • het afhandelen van controles en vragen van toezichthoudende instanties;
 • het afhandelen van geschillen met betrokkenen en derden.

Bronnen

We verzamelen gegevens over uw gedrag door middel van cookies op de website. U kunt hier meer over lezen in ons Cookiebeleid. Er kunnen ook gegevens rechtstreeks van u, van onze ICT-systemen of van derden worden verkregen.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens door middel van cookies, onder andere voor het maken van gebruikersprofielen, is uw toestemming. Zie de desbetreffende nationale wetgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor andere doeleinden en op basis van een andere rechtsgrondslag worden verwerkt, waaronder het documenteren van naleving van de wetgeving, zie Artikel 6, lid 1, onder c, van de AVG, en het indienen van wettelijke vorderingen in overeenstemming met de gerechtvaardigde belangen van RelyOn Nutec wat betreft het bewaken van zijn rechtspositie, zie Artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

U heeft het recht om uw toestemming in te trekken; dit zal echter niet van invloed zijn op de verwerking of doorgifte vóór de intrekking van uw toestemming, d.w.z. het intrekken van uw toestemming werkt alleen prospectief.

Verstrekking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan en gedeeld met mediapartners zoals beschreven in de toestemming voor cookies.

Verzamelen op vrijwillige of verplichte basis

Het verstrekken van persoonsgegeven is vrijwillig. Als u besluit geen gegevens te verstrekken, heeft u mogelijk geen toegang tot de website of bepaalde functies op de website, enz.

2. Klanten van RelyOn Nutec

Als u, bijv. via onze boekingsportal, telefonisch of langs een andere weg, een aankoop bij ons doet, verwerkt Relyon Nutec de onderstaande persoonsgegevens (naast de gegevens vermeld in lid 1 hierboven):

Soorten gegevens en doeleinde

Wij verzamelen en verwerken mogelijk de volgende soorten persoonsgegevens over u:

 • Identificatie-informatie: naam, facturatieadres, bezorgadres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer;
 • legitimatiebewijs, bijv. paspoort;
 • geslacht;
 • informatie over uw werk, zoals het bedrijf waar u werkt, uw werklocatie en uw functiebenaming;
 • medische verklaring en/of medische gegevens (indien van toepassing);
 • bewakingsbeelden;
 • betalingsgegevens;
 • inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 • aankoopgegevens, zoals losse diensten/trainingen;
 • uw gebruik van de website van RelyOn Nutec, zoals tijdstip van bezoek, bezoeken aan sub-pagina's en aankopen;
 • historie van contacten tussen u en RelyOn Nutec;
 • opnames van telefonische service- en verkoopgesprekken, en
 • gegevens over klanttevredenheid.

We verzamelen en verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het bieden van klantenservice en ondersteuning in verband met uw aankopen;
 • het vaststellen van uw identiteit in geval van een geschil over een aankoop;
 • het verzamelen van persoons- en (gevoelige) medische gegevens is noodzakelijk om RelyOn Nutec de beschikking te geven over de benodigde gegevens om trainingen en diensten te leveren;
 • we maken videobewakingsbeelden om de veiligheid van onze locatie en van onze cursisten tijdens de training te bewaken;
 • het aanbieden van een zelfbedieningsoplossing waarmee u uw afspraken met RelyOn Nutec zelf kunt beheren, wijzigen of beëindigen in overeenstemming met de relevante voorwaarden;
 • de gegevens die over u worden verzameld, worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving mogelijk gebruikt voor marketingdoeleinden;
 • het voldoen aan de toepasselijke wetgeving (bijv. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, met inbegrip van documentatieverplichtingen:
  • naleving van de basisbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrondslag voor verwerking;
  • invoering en handhaving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
  • het doen van onderzoek naar vermoede of bekende beveiligingsinbreuken en het melden daarvan aan betrokkenen en instanties;
  • het verwerken van vragen en klachten van betrokkenen en anderen;
  • het afhandelen van controles en vragen van toezichthoudende instanties;,
  • het afhandelen van geschillen met betrokkenen en derden, en
  • het maken van statistieken over het gebruik van de website.

Uw persoons- en gevoelige gegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht of verstrekt op een andere wijze dan beschreven in dit Privacybeleid.

Bronnen

De persoonsgegevens worden van u verkregen wanneer u via de boekingsportal van RelyOn Nutec aankopen doet of wijzigingen aanbrengt. Gegevens over uw gebruik van onze diensten worden in sommige gevallen door werknemers van RelyOn Nutec geregistreerd, bijv. in verband met algemene klantenservice. Daarnaast kunnen er ook gegevens worden verzameld uit andere dan openbaar toegankelijke bronnen, bijv. sociale media, telefoongidsen en geodemografische  segmentatie.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van uw identificatiegegevens is de volgende:

 • het verwerken is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van een inschrijvingsovereenkomst, dienstenovereenkomst, aankoopovereenkomst of andere overeenkomsten met u, zie Artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG;
 • de rechtsgrondslag voor het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de website, de verrijking van uw gegevens, het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot klanttevredenheid en het opnemen van telefonische verkoopgesprekken is de volgende:
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, zie Artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG;
  • het gerechtvaardigde belang dat wij nastreven met het verrijken van uw persoonsgegevens, is het vaststellen van uw identiteit in verband met aankopen, bijv. in geval van een geschil over een aankoop.
  • de gerechtvaardigde belangen die wij nastreven met het verrijken van uw persoonsgegevens zijn het uitvoeren van gerichte marketing op basis van het maken van gebruikersprofielen (Artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG);
  • de gerechtvaardigde belangen die wij nastreven met het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken zijn het verbeteren van onze producten en diensten, het doen van follow-ups en het op deze wijze waarborgen van de algehele tevredenheid van u als klant;
  • de gerechtvaardigde belangen die wij nastreven met het opnemen van telefonische assistentie- en verkoopgesprekken zijn het verbeteren van het klantenbeheer en de opleiding van onze werknemers om zo de algehele klantervaring te verbeteren;
  • de gerechtvaardigde belangen van het starten van juridische procedures zijn de gerechtvaardigde belangen van RelyOn Nutec bij de bewaking van zijn rechtspositie, zie Artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is als volgt:

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor het documenteren van de naleving van wetgeving, zie Artikel 6, lid 1, onder c, van de AVG.

U heeft het recht uw toestemming in te trekken; dit zal echter niet van invloed zijn op de verwerking of doorgifte voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming, d.w.z. het intrekken van uw toestemming werkt alleen prospectief.

Vrijwillige basis

We verzamelen vereiste en relevante gegevens om trainingen en diensten te leveren. U bent niet verplicht ons persoonlijke en gevoelige gegevens te verstrekken, maar het gevolg van het niet verstrekken van de bovenstaande gegevens kan zijn dat u niet volledig aan trainingen zult kunnen deelnemen.

Verstrekking van persoonsgegevens

Op basis van de bovenstaande rechtsgrondslag worden er mogelijk persoonsgegevens verstrekt aan de onderstaande ontvangers:

 • certificeringsorganen als OPITO, STCW, HSE, GWO, RTITB, ECITB enz.;
 • DaWinchi en soortgelijke toepassingen voor het opslaan van certificeringen die relevante partijen inzage geven in wettelijk verplichte certificeringen en waarin zij deze kunnen bekrachtigen;
 • het bedrijf waar u werkt of het bedrijf dat uw boeking heeft gemaakt;
 • de moederonderneming van RelyOn Nutec Group;
 • de interne en externe controleprocessen van RelyOn;
 • verzekeringsmaatschappijen, en
 • overheidsinstanties zoals de Health and Safety Executive.

We zullen uw (gevoelige) medische gegevens niet met anderen delen, tenzij we daarvoor uw schriftelijke toestemming ontvangen. De noodzaak om deze gegevens te delen, kan de volgende zijn:

 • We moeten uw medische situatie wellicht bespreken met een medisch expert om te beoordelen of u in staat bent om aan een training deel te nemen.
 • We moeten uw werkgever mogelijk op de hoogte brengen van uw medische situatie/uitslag in verband met de mate waarin u in staat bent aan een training deel te nemen.

3. Personen die zich aanmelden voor het ontvangen van e-mails, formulieren hebben ingevuld, enz.

Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van e-mails van RelyOn Nutec of als u een formulier, bijv. een contactformulier, invult, verwerkt RelyOn Nutec deze persoonsgegevens (naast de gegevens genoemd in lid 1 hierboven):

Soorten gegevens en doeleinde

Wij verzamelen en verwerken de volgende soorten persoonsgegevens over u:

 • identificatiegegevens: naam, bedrijfsnaam en functiebenaming, indien van toepassing, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en
 • bijhouden van e-mailgedrag: aantal klikken, aantal geopende berichten, leestijd, teruggestuurde nieuwsbrieven (bounces), intrekking van toestemming.

We verzamelen en verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • marketingdoeleinden, waaronder het afstemmen van onze communicatie met u op basis van uw interesses en gedrag (digitaal gedrag op onze websites en nieuwsbrieven en aankoophistorie) om u passende marketing te sturen;
 • het voldoen aan de toepasselijke wetgeving (bijv. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, en wetgeving op het gebied van marketing en e-privacy), inclusief documentatieverplichtingen:
  • naleving van de basisbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrondslag voor verwerking;
  • invoering en handhaving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
  • het doen van onderzoek naar vermeende of bekende beveiligingsinbreuken en het melden daarvan aan betrokkenen en instanties;
  • het afhandelen van aanvragen en klachten van betrokkenen en anderen;
  • het afhandelen van controles en vragen van toezichthoudende instanties;.
 • het afhandelen van geschillen met betrokkenen en derden.

Bronnen

De persoonsgegevens worden van u verkregen wanneer u updates aanbrengt in de boekingsportal van RelyOn Nutec of via tracking in e-mails.

Van andere openbaar toegankelijke bronnen, bijv. telefoongidsen en geodemografische segmentatie.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is:

Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van direct marketing uit hoofde van de toepasselijke nationale wetgeving, is de rechtsgrondslag voor RelyOn Nutec zijn gerechtvaardigde belangen bij het aan u verzenden van direct marketing waarvoor u toestemming heeft gegeven, zie Artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

De gerechtvaardigde belangen die wij nastreven met het verrijken van uw persoonsgegevens zijn het uitvoeren van gerichte marketing op basis van het maken van gebruikersprofielen, zie Artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

De gerechtvaardigde belangen van het starten van juridische procedures zijn de gerechtvaardigde belangen van RelyOn Nutec bij de bewaking van zijn rechtspositie, zie Artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens door middel van cookies is uw toestemming, zie de desbetreffende nationale wetgeving.

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor het documenteren van de naleving van wetgeving, zie Artikel 6, lid 1, onder c, van de AVG.

U heeft het recht uw toestemming in te trekken; dit zal echter niet van invloed zijn op de verwerking of doorgifte voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming, d.w.z. het intrekken van uw toestemming werkt alleen prospectief.

Vrijwillige basis

Wanneer wij voor het doeleinde om u nieuwsbrieven te sturen, rechtstreeks persoonsgegevens van u verkrijgen, dan verstrekt u de persoonlijke gegevens op vrijwillige basis. Als u besluit geen gegevens te verstrekken, kunnen we u geen nieuwsbrieven sturen.

4. Check-in

Indien u zich elektronisch registreert en incheckt bij aankomst op een van onze locaties, verwerkt RelyOn Nutec de volgende persoonlijke informatie (naast de informatie vermeld in de andere secties, indien van toepassing):

Soorten informatie en doel

We verzamelen en verwerken de volgende soorten persoonlijke informatie over u:

 • Identificatie-informatie: naam, bedrijfsnaam en beroep, indien relevant, een e-mailadres, en

We verzamelen en verwerken de informatie voor de volgende doeleinden:

 • Voor administratieve doeleinden om een correcte registratie van bezoekers aan onze trainingscentra en kantoren te garanderen.
 • Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving (bijv. de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (de AVG), marketingwetgeving, e-privacywetgeving), inclusief documentatievereisten:
  • Naleving van basisprincipes voor de verwerking van persoonsgegevens en wettelijke basis voor verwerking,
  • Implementatie en onderhoud van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen,
  • Onderzoek naar vermoedelijke of bevestigde inbreuken op de beveiliging en rapportage aan individuen en autoriteiten,
  • Verwerking van verzoeken en klachten van betrokkenen en anderen, en
  • Behandeling van inspecties en verzoeken van toezichthoudende autoriteiten.
 • Managen van geschillen met betrokkenen en derden.

Bronnen

Uw persoonlijke informatie wordt bij het inchecken verzameld.

Juridisch kader voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Het juridische kader voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is:

De legitieme belangen die we nastreven bij het waarborgen van een passend administratief beheer van bezoekers aan onze faciliteiten, zie artikel 6 (1) (f) van de AVG.

De legitieme belangen bij het nastreven van juridische claims zijn de legitieme belangen van RelyOn Nutec bij het beschermen van haar juridische positie, zie artikel 6 (1) (f) van de AVG.

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor documentatie van naleving van wetgeving, zie artikel 6 (1) (c) van de AVG.

Op vrijwillige basis

Indien we persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verzamelen omdat u onze faciliteiten wilt betreden, is het verstrekken van de informatie vrijwillig. Als u ervoor kiest om de informatie niet te verstrekken, kunt u geen toegang tot onze faciliteiten verkrijgen.

5. Voor alle artikelen geldt het volgende

Doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkers

We geven uw persoonsgegevens door aan bepaalde leveranciers, bijv. ICT-leveranciers en andere derde opdrachtnemers die namens ons werken en die de gegevens namens RelyOn Nutec verwerken. 

Doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EU/EER

De grondslag voor internationale doorgifte is de ‘Modelcontractbepalingen’ van de EU voor de doorgifte van persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken aan verwerkers in landen zonder passend beschermingsniveau buiten de EU/EER. Het modelcontract is in verschillende talen beschikbaar via deze link .

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de bovenstaande en eventuele latere wettelijke doeleinden. Voorts bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het documenteren van onze naleving van de toepasselijke wetgeving op grond van de regels aangaande tijdsbeperking. We bewaren de gegevens daarnaast zo lang als nodig is voor verweer tegen of het instellen van burgerlijke vorderingen, waaronder op grond van de regels aangaande tijdsbeperking. Als er een vordering wordt ingesteld, bewaren we de gegevens echter langer om de vordering te kunnen afhandelen. Voor andere doeleinden, zoals statutaire documentatie en het invoeren van beveiligingsmaatregelen, bewaren we de persoonsgegevens zo lang als nodig is op grond van de wettelijke bepalingen aangaande tijdsbeperking voor strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Uw rechten

Met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de wetgeving, heeft u, onder andere, de volgende rechten: het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op rectificatie van onjuiste gegevens, het recht op verwijdering van gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van het nemen van geautomatiseerde individuele besluiten.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij het nationale College Bescherming Persoonsgegevens.

Beveiliging en contact

Als verwerkingsverantwoordelijke is RelyOn Nutec verplicht de persoons- en gevoelige gegevens die wij over onze cursisten/betrokkenen verwerken, te beschermen.

Deze gegevens die wij over u en uw organisatie verzamelen, worden opgeslagen in een elektronische database op een veilige server.

Als u vragen of opmerking heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen op grond van de toepasselijke wetgeving, neemt u dan per e-mail contact met ons op via data.protection@relyonnutec.com.

RelyOn Nutec Holding A/S
Kalvebod Brygge 45, 3.
1560 Kopenhagen V
Denemarken
Bedrijfsregistratienr. 19 95 13 83

20 april 2020