Zoek

0 Resultaten

RelyOn Nutec Training Management Services (TMS) helpt maritieme, olie & gas-, wind- en industriële bedrijven bij het beheer van hun trainingen en certificeringen, waarbij de administratieve kosten worden verlaagd en de naleving van de steeds veranderende industriële normen en voorschriften wordt gewaarborgd.

Een speciale service om uw trainings- en opleidingsbehoeften te managen

Map Background

RelyOn Nutec Training Management Services (TMS)

Een speciale service om uw trainings- en opleidingsbehoeften te managen

RelyOn Nutec Training Management Services (TMS) helpt maritieme, olie & gas-, wind- en industriële bedrijven bij het beheer van hun trainingen en certificeringen, waarbij de administratieve kosten worden verlaagd en de naleving van de steeds veranderende industriële normen en voorschriften wordt gewaarborgd. Wij richten ons op het managen van de opleidings-, certificerings- en licentiebehoeften van de organisatie, zodat de organisatie zich kan richten op haar kernactiviteiten.

Waarom doet u er goed aan gebruik te maken van Training Management Services?

Nieuwe TMS-klanten nemen in typische gevallen contact met ons op over een of meerdere van de volgende uitdagingen:

 • Hoge administratiekosten wanneer geplande trainingen moeten worden gewijzigd
 • Hogere administratiekosten in verband met gefragmenteerde processen en een gebrek aan integratie
 • Sterke druk om de OPEX te verlagen, terwijl de werklast toeneemt
 • Onnodige kosten in verband met lacunes in IT-platformen en oplossingen die niet aansluiten bij het doel waarvoor ze zijn bedoeld
 • Hoge opleidings- en logistieke kosten door beperkte toegang tot leveranciers en gebrek aan gebundelde inkoopkracht
 • Verhoogde druk om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan als gevolg van verscherpte rapportage-eisen
 • Sterke vraag naar transparantie en het gemak waarmee de competenties van het personeel kunnen worden aangetoond in overeenstemming met de veranderende eisen van klanten en wettelijke vereisten

Verlaging van administratieve kosten: alle bedrijven hebben behoefte aan flexibiliteit op het gebied van training en opleiding, omdat bedrijfsplannen veranderen, en daarmee ook de eisen aan competenties en de opleidingsplannen. Flexibiliteit heeft echter een prijs. Zonder de juiste mensen en organisatie is het reorganiseren van geplande trainingen een veeleisende handmatige en arbeidsintensieve taak. TMS biedt u de expertise, het platform en de directe toegang tot leveranciers om uw organisatie snel en naar behoefte te ontwikkelen – meer flexibiliteit zonder noodzaak voor extra interne mensen en middelen.

Verbeterde operationele efficiëntie: veel bedrijven verspillen kostbare tijd en middelen aan IT-platforms die niet geschikt zijn voor het beoogde doel, die omslachtige handmatige arbeidsprocessen vereisen en een beperkte automatisering en slechte rapportagefunctionaliteiten bieden en daardoor de besluitvorming vertragen. Door het TMS-platform te upgraden tot een naadloos en efficiënt instrument (in plaats van een obstakel dat moet worden overwonnen), kunnen aanzienlijke efficiëntieverbeteringen worden behaald.

Verlaging van de kosten voor opleiding en logistiek, met toegang tot een groter netwerk van opleidingsaanbieders: zonder een breed netwerk van potentiële leveranciers over de hele wereld hebben veel bedrijven geen lokale toegang tot leveranciers van hoge kwaliteit die de reiskosten en de absentie van het werk zouden kunnen verminderen. Door u aan te sluiten bij een TMS-netwerk van leveranciers, krijgt u niet alleen toegang tot de beste trainingen bij u in de buurt, maar ook voor de beste prijzen.

Verlagen van het risico van non-compliance en hogere eisen aan de aantoonbaarheid van compliance: veel bedrijven ervaren een toenemende druk als het gaat om hun vermogen om naleving van wet- en regelgevingen aan te tonen, niet alleen intern maar ook extern aan bestaande en potentieel nieuwe klanten. Wanneer u niet kunt aantonen goede compliance-processen te gebruiken, kan dat tot gemiste kansen leiden. Door gebruik te maken van een professioneel TMS-platform, tackelt u dit probleem en is er altijd sprake is van volledige transparantie en naleving.

Vermijd omzetverlies: de eisen van de klant veranderen snel: bedrijven die snel reageren en met hen mee veranderen, halen de orders binnen. Door TMS te gebruiken als een verlengstuk van uw interne team, worden de relevante competenties voor u vastgesteld. Uw medewerkers kunnen zo hun kennis en vaardigheden op het juiste niveau houden waardoor u in staat bent in te kunnen blijven spelen op de veranderende wensen van de klanten of wettelijke vereisten. Uw bedrijf profiteert van het zo behaalde concurrentievoordeel.

Wat houdt Training Management Services in?

Het effectief managen van de trainingsbehoeften van een bedrijf als geheel is een complexe taak. TMS is het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van deze taken aan een team van professionals, zodat het bedrijf zich kan richten op zijn kernactiviteiten.

Met toegang tot meer dan 750 trainingen (klassikaal, online op locatie) van topaanbieders over de hele wereld is onze TMS-afdeling gespecialiseerd in het management van alle trainings- en competentie-inspanningen binnen uw bedrijf, zodat u waardevolle mensen en middelen vrij kunt maken in uw bedrijf. Er worden op maat gesneden oplossingen gecreëerd die aansluiten bij concrete behoeften van de klant.

Wat wij doen:

 • Voldoet u aan alle wet- en regelgevingen? Wij brengen uw trainingsbehoeften in kaart vanuit het oogpunt van bedrijfsbehoeften en naleving van wet- en regelgevingen en we managen de certificeringen van uw bedrijf.
 • Gebruikt u de aanbieders die het meest geschikt zijn voor uw trainingsbehoeften? Wij identificeren de meest geschikte leveranciers en bieden u inkoopvoordeel door ons grotere gebundelde volume of wij kunnen individuele trainingsovereenkomsten voor u sluiten.
 • Besteedt u te veel tijd aan het plannen, boeken en opvolgen van trainingen? Wij hebben de mogelijkheid om alle aspecten te behandelen, van de initiële boekingen, communicatie met de deelnemers tot en met de facturatie.
 • Besteedt u veel tijd aan het organiseren van de logistieke aspecten? Wij zijn beschikbaar om reis- en verblijfsarrangementen te regelen.
 • Heeft u een overzicht nodig van uw opleidingsuitgaven? Wij bieden geconsolideerde facturatie en betalingsmanagement met de mogelijkheid om gedetailleerde rapporten en een overzicht van uitgaven op te stellen.

Een partnerschap met RelyOn Nutec Training Management Services betekent dat uw wereldwijde personeel altijd goed opgeleid en gecertificeerd is op de meest kosteneffectieve manier.

Hoe gaat Training Management Services in zijn werk?

Op maat gemaakt: TMS-pakketten zijn toegespitst op de behoeften van uw bedrijf en bieden de organisatie gemakkelijke toegang tot een selectie van vooraf gescreende trainingsbedrijven over de hele wereld. Mocht de noodzaak zich voordoen, dan kunnen we ook bestaande relaties met huidige aanbieders overnemen en beheren.

Georganiseerd: wanneer nieuwe trainingen nodig zijn of aflopende certificaten verlengd moeten worden, worden de deelnemers automatisch daaraan herinnerd en krijgen zij een reeks cursusdata om uit te kiezen. Uw TMS-consultant doet de opvolging en communiceert rechtstreeks met elk van uw teams om te helpen bij het zoeken en boeken van de juiste cursus, inclusief reis en verblijf, als u daar de voorkeur aan geeft.

Beheer: na afronding van de training worden de nieuw uitgegeven certificaten en evaluaties van de trainingen beheerd via het online-accountportaal van uw bedrijf. U krijgt een volledig overzicht van zowel de gevolgde trainingen als de bestaande hiaten. Regelmatig overleg met uw TMS-consultant over de competenties van uw personeel en driemaandelijkse bedrijfsoverzichten zorgen er tevens voor dat u altijd kunt rekenen op transparantie en dat u op de hoogte blijft van de stand van zaken.

Overzicht: alle facturatie wordt naadloos beheerd door uw TMS-supportteam en wordt gecommuniceerd en opgevolgd volgens de eisen van uw bedrijf.

Hoe we de Training Management Services voor uw bedrijf opzetten en runnen

Toewijzing van de juiste TMS-consultant voor uw bedrijf: op basis van de voetafdruk en de branche van uw organisatie matchen wij u met de juiste consultant die gespecialiseerd is in trainingsmanagement voor uw specifieke bedrijfstak en regio. Hij zal uw specifieke ankerpunt zijn voor het configureren, opzetten en dagelijkse beheer van uw TMS-oplossing.

Gerichte samenstelling van uw specifieke TMS-pakket: op basis van een beoordeling van uw wereldwijde competenties, certificeringen en trainingsbehoeften en in nauwe samenwerking tussen u en onze TMS-consultants wordt een pakket van trainingsdiensten voor uw organisatie ontwikkeld en voorgesteld. Afhankelijk van de gewenste mate van betrokkenheid kiezen sommige klanten er ook voor om inspraak te hebben in de uiteindelijke selectie van opleidingsaanbieders.

Opzetten van een specifiek trainingenportaal voor uw bedrijf: afhankelijk van uw bestaande IT-, bedrijfs- en competentiemanagementsystemen bieden wij u uw eigen online TMS-accountportaal of kunnen wij met uw bestaande systemen werken. Ons TMS-team heeft ervaring in het werken met verschillende trainingsmanagementplatforms in verschillende bedrijfstakken. Standaardrapporten en -overzichten worden geconfigureerd om te voldoen aan uw bedrijfs- en rapportagebehoeften.

In kaart brengen van trainings- en certificeringsbehoeften: op basis van de opleidings- en certificeringsbehoeften van uw organisatie identificeren wij bestaande en spoedig optredende trainingshiaten en beheren wij de boeking van trainingen of de inzet van materiaal in de vorm van trainingen via uw netwerk van geselecteerde leveranciers.

Communiceren, boeken en organiseren: werknemers met bestaande of toekomstige trainingsbehoeften worden geadviseerd en gevraagd om een plek te reserveren bij een van uw vooraf geselecteerde leveranciers op een tijd en locatie die hen het beste uitkomt. Uw TMS-consultants zorgen voor de opvolging van de boeking van de juiste trainingen en zij organiseren de nodige reis- en verblijfsarrangementen en de logistieke begeleiding.

Certificeren, evalueren en rapporteren: medewerkers die de opleiding met succes afronden, krijgen een certificaat en beoordelen de kwaliteit van de ontvangen opleiding. Het respectievelijke management heeft volledige transparantie over de status van de competenties van hun organisatie en de kwaliteit van de opleiding die medewerkers krijgen.

Lopende aanpassing aan de veranderende zakelijke en wettelijke vereisten: naarmate uw bedrijfsbehoeften en wettelijke vereisten veranderen, veranderen ook de opleidingsbehoeften van uw organisatie. Uw TMS-consultant zorgt ervoor dat deze wijzigingen worden meegenomen in uw TMS-set-up en zorgt voor relevante aanpassingen en suggesties, terwijl uw team betrokken wordt bij het proces.

Waarom is RelyOn Nutec de aangewezen Training Management Services-partner?

Wereldwijde trainingsmanagement met lokale levering: samenwerking met een wereldwijde aanbieder van opleidingsdiensten mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de opleidingen op lokaal niveau. Onze consultants maken trainingspakketten op maat via een netwerk van duizenden aanbieders dat wij in de afgelopen 30 jaar hebben opgebouwd. Met 33 opleidingsfaciliteiten in meer dan 20 landen over de hele wereld zijn wij als grootste aanbieder van veiligheidstrainingen in staat om dit op mondiaal niveau te coördineren en lokaal te leveren. We beheren behoeften op mondiaal niveau en pakken die aan vanuit een lokaal perspectief.

Outsourcing met volledig overzicht en totale controle: of u nu kiest voor volledige of gedeeltelijke outsourcing, ons TMS-platform biedt u een volledig overzicht van de opleidingsbehoeften, certificeringen en uitgaven, zodat u altijd de controle behoudt.

Tientallen jaren ervaring met een gemengd leeraanbod: we hebben de afgelopen 30 jaar de opleidingsbehoeften van grote en kleine bedrijven over de hele wereld beheerd.

Wij kennen de wensen en eisen van grote bedrijven en projecten: als grootste wereldwijde aanbieder van opleidingen met een fysieke aanwezigheid in meer dan 20 landen, beschikken onze ervaren teams over een schat aan kennis en ervaring om veilig te stellen dat u voldoet aan de noodzaak om concurrerend te blijven als een levensvatbare oplossing voor de grootste contracten en projecten ter wereld.

Contact

Neem contact op met uw lokale contactpersoon als u een vraag heeft of meer informatie wilt over Training Management Services.

US: Erica Barron - erb@us.relyonnutec.com
Mexico: Erica Barron - erb@us.relyonnutec.com
Canada: Ben Rossong - br@ca.relyonnutec.com
Brazil: Renato Ricieri Escochi - rr@br.relyonnutec.com
UK: Iain Taylor - it@relyonnutec.com
Norway and Denmark: Claus Nexø Hansen - cnh@relyonnutec.com
Netherlands, Belgium and Germany: Lars Brenne - lb@relyonnutec.com
Middle East: Mark Smith - mgs@ae.relyonnutec.com
Asia: Vincent Liew - vl@msts-my.org