Maritim

Vi har levert kurs og opplæring til internasjonale kunder innen maritim næring i over 30 år, og vi kan i dag tilby fleksible løsninger tilpasset ulike behov, inkludert passasjersikkerhet innen cruisenæringen.

Vår kursportefølje inkluderer personlig sikkerhet, overlevelseskurs for offshore, førstehjelp, brannslukking, krisestyring og håndtering av situasjoner som involverer farlige substanser.

Vi tilbyr et bredt utvalg av skreddersydde kurs og scenariobasert opplæring, og kombinasjonen av våre ekspertinstruktører og realistiske opplæringsmiljøer forbereder dine medarbeidere på uforutsette situasjoner – både offshore og på land. 

Vi er godkjent av Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen og STCW, noe som sikrer at alle våre kurs og opplæringer oppfyller de strengeste standarder innen maritim næring.