Industri

Vi har utviklet et bredt utvalg av kurs- og kompetanseløsninger for mange av verdens ledende industrisektorer, inkludert bygg- og anleggsvirksomhet, teknikk, produksjon, romfart og luftfart, næringsmiddelindustrien og forsvar.

Vår opplæring leveres som en kombinasjon av åpne og skreddersydde kurs som oppfyller kravene til våre individuelle kunder. Fra grunnleggende helse og sikkerhet, løft, førstehjelp og brannslukking til omfattende beredskapsplaner som dekker både lovgivning og driftsmessige temaer.

Vi er alltid opptatt av at våre kunder drar nytte av vår omfattende erfaring og kompetanse ved å dele kunnskap og innsikt på tvers av andre risikofylte næringer og industrier. Dette er spesielt relevant når man jobber med kunder for å fastsette kompetansestandarder for medarbeiderne. I tillegg til flere akkrediteringer fra OPITO, har våre industriledende kurs og opplæringer også akkrediteringer fra ECITB, RTITB, IOSH og CITB.