Kriseledelse

Kurs- og opplæringsprogrammene kan inneholde alt fra scenariobaserte øvelser offshore eller på land, til simuleringsbasert opplæring innen kriseledelse på dine fasiliteter over hele verden.

Under opplæringen vil deltakerne bli konfrontert med situasjoner som kan oppstå i den daglige virksomheten. Ulike realistiske scenarioer tilpasset arbeidsprosesser og -prosedyrer, lærer deltakerne hvordan de skal handle og kommunisere i krisesituasjoner. Scenarioer kan inkludere både ledelse og driftspersonale. 

Bestill kurs