Fornybar Energi

Vi leverer industriledende og dedikert sikkerhetsopplæring innen vindkraft og fornybar energi. Vår erfaring og kunnskap om sikkerhetsopplæring innen offshore energisektoren har vist seg å være viktig ved utvikling og levering av praktisk og realistisk sikkerhetsopplæring etter kundenes behov.  

Våre fasiliteter er tilrettelagt for kurs og opplæring innen alle faser av vindkraftutvikling – fra konstruksjon på land til installasjon offshore. Vi er godkjent leverandør av GWO-kurspakker som dekker fem kjernemoduler: Arbeid i høyden, Overlevelse, Brannslukking, Manuell Håndtering og Førstehjelp.

Bestill kurs