Kompetansestyring

Vårt kompetansestyringsteam samarbeider tett med kunder for å utvikle og implementere skreddersydde kompetansesikringssystemer.

Våre ekspertrådgivere kan hjelpe deg med å evaluere, verifisere og forbedre sikkerhetskritisk kompetanse på alle nivåer.

 

 • 1. PLAN

  Sikre at din verifiseringsprosess
  er relevant.

  Les mer
 • 2. EVALUERE

  Realisering av fordelene med evaluering på arbeidsplass/ekstern lokasjon.

  Les mer
 • 3. RAPPORT

  Opprette et objektiv; en sporbar oversikt

  Les mer
 • 4. UTBEDRE

  Fokus på å utbedre feil og mangler.

  Les mer
 • 5. FORBEDRE

  Levere kontinuerlig forbedring av kompetanse.

  Les mer

Du kan forvente:

 • En skreddersydd kompetanse- og verifiseringsløsning tilpasset din virksomhet
 • Tilgang til et team av internasjonale eksperter og en utprøvd metode for kompetanseverifisering
 • En fleksibel tilnærming utviklet for å evaluere alle kompetanseaspekter
 • Oversiktlig rapportering og målingskriterier som bidrar til å måle fremdriften år for år.

 

 1. 01

  Profesjonell kompetanserådgivning

  Mer
  Lukk

  I dag er sikkerhetskritisk kompetanse prioritert blant arbeidsgivere i ulike industrier – fra offshore olje og gass og maritim shipping til vindkraft, samt innen luftfart og kjemisk industri.

  Som arbeidsgiver må du være i stand til å bekrefte at dine medarbeidere innehar både kunnskapen og de praktiske ferdighetene som er nødvendig for å kunne oppfylle sikkerhetskritiske standarder. Våre profesjonelle kompetanserådgivere samarbeider tett med deg for å levere en skreddersydd kompetansepakke som er relevant for din virksomhet. Vår fleksible tilnærming legger grunnlaget for et kompetansesystem som er utviklet for å oppfylle dine behov og som skaper reell verdi.

   

  Våre rådgivningstjenester inkluderer:

  • Tilstandskontroll av kompetansesystem 
  • Full revisjon av kompetansestyringssystem (CMS)
  • Gjennomgang/revisjon av leverandørens kompetanseforvaltning 
  • CMS prosjektledelse 
  • Coaching/veiledning 
  • Support for å oppnå og opprettholde CMS-godkjenning 
 2. 02

  Kompetanseverifisering offshore/på land

  Mer
  Lukk

  I høyrisikoroller er verifisering av individuell sikkerhetskritisk kompetanse svært viktig, uavhengig av om det handler om ledere, arbeidsledere, medarbeidere eller leverandører. En robust prosess for å verifisere kompetanse, bidrar til å redusere risikoer, beskytte mennesker og oppfylle din aktsomhetsplikt.

  Vi kan hjelpe deg med å utvikle og implementere en plan for kompetanseverifisering som ikke bare vil være relevant for din virksomhet, men også for medarbeiderne, driften eller oppgaven som revideres. Gjennom et nært samarbeid, etablerer vi et evalueringsprogram for å skape kontinuerlig forbedring av individuell sikkerhetskritisk kompetanse i din virksomhet.

 3. 03

  Evalueringsprogram for kompetanseverifisering

  Mer
  Lukk

  Kompetanseverifisering er basert på prinsippet om å evaluere kompetansenivået til hver enkelt medarbeider og/eller team, og deretter rapportere om alle områder som krever forbedring.

  Evaluering

  Teknisk evaluering består av to deler: evaluering av teknisk installasjon med hensyn til funksjonalitet, beredskapsstatus, bruksveiledning og vedlikeholdsnivå, samt evaluering av hver enkelt medarbeider med hensyn til individuell sikkerhetskritisk kompetanse.

  Rapportering

  Resultatene fra hver enkelt evaluering vises i et radardiagram med indikatorer for styrker og svakheter, og fremhever fremtidige opplæringsbehov. I situasjoner der utfallet av evalueringen ligger under forventet nivå, vil vi foreslå oppfriskningskurs og levere dette offshore hvis dette lar seg gjøre. I styringsrapporten vil «må-gjøre-listen» identifisere områder som må utbedres umiddelbart. Denne listen deles med offshore-ledelsen.