Bistand til å møte et marked i endring

Vi bistår ved å sørge for at din bedrift er best mulig skikket til å tilpasse seg kompetanse- og samsvarsbehov på nye prosjekter, regelendringer, nye kunder og i nye markeder. Ved å gi deg tilgang til ekspertråd, nøkkelredskaper og maler, kan vi: 

 

 • Sørge for bedre oversikt over trening, kompetanse og samsvar
 • Støtte til detaljplanlegging med innebygd fleksibilitet etter behov
 • Oppsamling av informasjon, dokumentopprettelse og rapportering
 • Forutse bedriftens behov -  kort- og langsiktig
 • Sikre at din bedrift alltid følger gjeldende regelverk
 • Gjøre det lettere å møte kortsiktige treningsbehov
 • Etablere treningsmatriser i henhold til bedriftens prioriteringer

Fordelene med forbedret planlegging

Bedre planlegging av dine trenings-, kompetanse-, og samsvarsbehov realiserer en rekke fordeler for deg og din bedrift. Dette inkluderer:

 

 • Mer fleksible løsninger
 • Høyere effektivitet
 • Kostnadsbesparing
 • Økt sikkerhet
 • Global standardisering
 • Sinnsro
 • Samsvar med reguleringer
 • Tidsbesparing