Omfang og kapasitet

Global rekkevidde og lokal fleksibilitet er nøkkelen til skreddersydde løsninger som møter dine behov.

Kommersiell konkurranseevne

Hensyn til totalkostnaden er viktig i sammenligningen av kurskostnader opp mot kvalitet, effektivitet og risiko.

Teknisk samsvar

Erfaring fra trening og kompetanse på tvers av industrier sikrer samsvar med gjeldende regelverk.

Enkel integrering

En fleksibel, utprøvd tilnærming til integrasjon og gjennomføring gjør livet enklere.

Leveranse og gjennomføring

Sikre kvaliteten på prosjektledelse er på plass for å levere i henhold til avtale.

Erfaring

Kundeporteføljen bør vise den fulle bredden og dybden av tidligere prosjekter.

Utstyr, fasiliteter og evner

Ressurser som kan møte flere behov: praktisk trening, kombinert trening, e-læring, simulatortrening.

Ekspertinstruktører

Den praktiske erfaringen og ekspertisen til å levere tilpasset, profesjonell trening.

Administrasjon og rådgivning

Dyktig administrasjonsstøtte sørger for at oppfølging av kompetanse- og samsvarsbehov blir strømlinjeformet.

Samsvarsledelse

Deltakelse i arbeidsgrupper under regulerende bransjeorganisasjoner.

Verdier og overbevisninger

Viktigheten av å dele verdier og arbeidsprosedyrer som setter sikkerheten først.

Økonomisk stilling

En stabil og sterk samarbeidspartner kan gi vedvarende, pålitelig og fleksibel støtte.