Sikkerhet kan bare møtes med et 360° perspektiv og kultur

Vi er glade for å kunngjøre at vi, fra og med 23.januar, endrer firmanavn fra Falck Safety Service til:

RelyOn Nutec - 360° sikkerhet

Navneendringen innebærer ingen retningsendring. Du kan stole på vårt fortsatte engasjement for å lede an i den globale sikkerhetsbransjen og hjelpe folk med å forbedre sikkerheten med et 360° tankesett og perspektiv.

 

Bestill Kurs

Sikkerhetsrisiko kommer fra alle retninger

I miljøer med høyt risikopotensial er medarbeidere med opplæring i tråd med de høyeste sikkerhetsstandardene avgjørende viktig, ikke bare bra å ha.

Essensielt, men ikke tilstrekkelig.

Sikkerhetsrisiko kommer fra alle retninger og sikkerhetsbehovene må forbedres med et 360° perspektiv. Fra ledelsen, arbeidsrutiner og holdninger med tanke på det uforutsette.

Folk og virksomheter er bare så sikker som det svakeste leddet. 

- Les hele pressemeldingen her

Sikkerhet krever en 360° sikkerhetskultur

Sikkerheten må gå utover individuelle prestasjoner.

I organisasjoner med krevende arbeidsmiljøer må alle, fra CEO og ledelsen til anleggsledere og alle ansatte komme sammen rundt en sterk sikkerhetskultur. 360 grader. 

Sikkerhetskulturen er bare så sterk som det svakeste leddet. De ansatte er bare så sikre som de personene de arbeider sammen med. Organisasjoner er bare så sikre som kulturen lederne driver fram.

Lær mer om hvordan vi arbeider med sikkerhetskompetanse med et 360° sikkerhetsperspektiv

Slik skaper vi sikker framtid

Sikkerhetspartnere, som oss, må gjøre mer enn å drive opplæring for å hjelpe mennesker og bedrifter med å dekke sikkerheten 360 grader og drive en sterk 360-graders sikkerhetskultur.

Instruktører som gjør mer enn å drive opplæring, for å hjelpe folk å forstå og dekke risikovinkler som ligger utenfor læreboken.

Sikkerhetsrådgivere som gjør mer enn å gi gode råd, for å hjelpe organisasjoner med å utvikle seg og implementere nye ferdigheter som gir virkning der det virkelig gjelder.

Sikkerhetstjenester som går utover det beste på enkeltområder, men som ser på hele sikkerhetssyklusen i en organisasjon.   

Lær mer om hele vårt utvalg av tjenester og løsninger her

Den globale sikkerhetspartneren som nyter tillit i hele verden

RelyOn Nutec er en ledende sikkerhetspartner for mennesker og virksomheter innenfor olje og gass, maritim sektor, industri og fornybare energikilder, som har tillit fra +8 000 organisasjoner og +250 000 mennesker årlig.

Vi bidrar til å forbedre den globale sikkerheten for våre kunder fra våre 33 anlegg i 22 land (et tall som stadig vokser), med flere tiårs erfaring og en stab som gjør mer enn det som kreves, for å gjøre det som trengs.

For mer informasjon bes du kontakte oss direkte eller bestille et møte med en av våre senterledere eller selgere.