Polaris kjøper Falck Safety Services av Falck

Press release 29 August 2018

Polaris og Falck har signert en avtale der Polaris kjøper 100% av aksjene i Falck Safety Services A/S, og overtar driften av selskapet.

Salget av Falck Safety Services er i tråd med Falck sin strategi om å snu fokuset tilbake på sin  kjernevirksomhet. Falck sin CEO, Jakob Riis, har følgende å si:

«Vi skjerper vårt fokus og fjerner komplekse selskapsstrukturer for å kunne fokusere på vår kjernevirksomhet. Safety Services er en bransjeleder innen sikkerhetstrening. I løpet av de siste årene har Safety Services redusert driftskostnadene, og er på god vei tilbake etter nedturen i olje- og gassektoren for et par år tilbake. Vi har evaluert vårt eierskap i Safety Services, og vi mener Polaris har fokuset og den økonomiske stabiliteten som trengs for å videreføre Safety Service sin bransjeledende posisjon.»

Polaris er et danskeid PE-fond med investeringer i flere bransjer, og som har erfaring med å legge til rette for selskaper i vekst, inkludert viktige leverandører innen fornybar energi. Partner og CFO hos Polaris, Henrik Bonnerup, sier:

«Safety Services er et spennende og globalt ledende firma med en rekke nasjonale og internasjonale akkrediteringer. Vi ser et godt potensiale for vekst i et marked med strenge sikkerhetskrav og økende behov for tjenesteutsetting til profesjonelle samarbeidspartnere. Kompetansen til de ansatte hos Safety Services, kombinert med selskapets unike tilbud til kunder og sterke posisjon i markedet, sørger for en stødig plattform for å skape økt vekst, og utvikle et sterkere selskap bygget på kundeservice i verdensklasse og globale prosedyrer.»

 

Torben Harring vil fortsette som CEO for Safety Services. Harring sier:

«Med Polaris som eier blir Safety Services styrket. Da nedturen traff olje- og gassektoren, tok vi en grundig gjennomgang av globale kostnader, og kuttet en tredjedel av utgiftene våre. Samtidig begynte vi på prosessen med å strømlinjeforme selskapet. Med mål om å forbedre lønnsomheten vår og med Polaris som en ny, robust eier forberedt til å drive veksten fremover, kan vi fokusere på å fortsette utviklingen av selskapet vårt. Jeg ser frem til å begynne samarbeidet med Polaris.»

Begge selskapene har blitt enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Det forventes at alt ferdigstilles i løpet av september 2018.

 

Kontakter:

Pressekontakt, Falck: +45 7022 0307 eller send e-post til comms@falck.com.

Polaris, Henrik Bonnerup: +45 2166 8766 eller send e-post til hb@polarisequity.dk

Les mer om Falck Safety Service

Les mer om Falck: www.falck.com

Les mer om Polaris: www.polarisequity.dk