Søk

0 Resultat

Storulykker utgjør en risiko for eiendom, personell, bedriftens rykte og offentligheten. Våre instruktører innen krise- og beredskapsledelses har over 20 års erfaring med å bistå bedrifter i å minimere risikoen for at en hendelse oppstår.

Kursene kan inneholde alt fra fullskala scenariobaserte øvelser offshore eller på land til simuleringsbasert opplæring innen krise- og beredskapsledelse på våre kurssteder over hele verden.

Map Background

RelyOn Nutec kriseledelse

Forvent det uventede

Storulykker utgjør en fare for eiendom, personell, bedriftens rykte og offentligheten. Våre rådgivere og instruktører innen kriseledelse har over 20 års erfaring med å bistå bedrifter i å redusere risikoen for at en ulykke utvikler seg til en krise, og forbedrer bedriftenes evne til å håndtere en krisesituasjon. Vi forbereder organisasjoner på å “forvente det uventede».  

Hvorfor bedrifter bruker tjenester innen kriseledelse

90% av bedriftseiere mener “hurtig respons” er kritisk under en krise, men bare halvparten har klare beredskapsplaner og prosedyrer på plass.

Selskaper i høyrisikobransjer (olje & gass, maritim, industri) kan bruke profesjonell støtte innen krisehåndtering for å redusere risikoen for at ulykker utvikler seg til en krisesituasjon, og forbedre muligheten til å håndtere situasjonen om det skulle skje.

 1. Når ledere mangler forståelse for operasjonelle og organisatoriske risikoer, trues sikkerheten til menneskene, investeringene og bedriftene de er ansvarlige for.
 2. Når det er ingen standard beredskapsplan og prosedyre på plass, reduseres effektiviteten av trening og forberedelser.
 3. Når personell ikke er godt nok forberedt og opplært til å håndterer en potensiell ulykke og krisesituasjon.
 4. Når lederne ikke føler seg riktig utstyrt til å ta ledelsen i en krise, og håndtere situasjonen.

 

 1. Få full oversikt over operasjonelle og organisatoriske risikoer: storulykker ender med stor kostnad fra skader, tapt inntekt og potensielle tapte liv. Risikoen kan derimot reduseres ved å forstå hvor din bedrift har svakheter, både operasjonelt og organisatorisk.

 2. Reager hurtig og bestemt i ulykker og krisesituasjoner: evnen til å samarbeide og reagere raskt er nøkkelfaktorer i å kontrollere og håndtere enhver krise. Klare planer, prosedyrer, roller og ansvarsfordeling er ryggraden i rask respons. Å få hele teamet fokusert på en felles plan og rutine sparer tid, og tid er viktig når man skal kontrollere en krise.

 3. Styrk hvert ledd i beredskapsstrukturen: det trengs bare en ansatt som er uforberedt og utrent for å sette hele strategien på prøve. Forberedelse av alle ansatte og kontinuerlig trening i krisehåndtering er kritiske forberedelser for å sikre hurtig kontroll på ulykker.

 4. Ta ledelsen: lederne er hjertet i kriseledelse. Ansatte ser mot sine ledere i krisesituasjoner, og bedriftene må sørge for at disse har planene, kunnskapen og tankesettet til å kunne fatte riktige avgjørelser raskt og bestemt. Trening og forberedelse av ledere sørger for at resten av de ansatte i bedriften spiller sin rolle i å holde mennesker trygge ved å forebygge og effektivt håndtere potensielle krisesituasjoner.

Hva er kriseledelse?

Opplæring i kriseledelse hjelper bedrifter med å redusere risikoen for storulykker, og bistår med å implementere beredskapsplaner, kunnskap og tankesett som støtter opp under effektiv håndtering av potensielle krisesituasjoner.  

Vår kriseledelse kombinerer rådgivning og kursing, for å sikre at våre kunder er sikker på at om en krise oppstår, er de best mulig forberedt til å håndtere denne.

Hva vi gjør:

 • Vet du hvor dine svakheter er? vi evaluerer operasjonelle og organisatoriske risikoer med et 360 graders perspektiv, slik at du får full oversikt over din bedrifts styrker og potensielle svakheter.
 • Har du en plan for å redusere risiko? vi kartlegger forbedringsområder med høy prioritet og leverer konkrete handlingsplaner for å forbedre sikkerheten og beredskapskapasiteten.
 • Har du en beredskapsplan og prosedyrer på plass? vi utvikler planer skreddersydd til dine ansatte.
 • Er dine ansatte forberedt på å igangsette etablerte beredskapsplaner og prosedyrer? vi kurser individer og team til å handle og samarbeide under en hendelse.
 • Er lederne klar til å ta styringen? vi forbereder ledere på å ta ansvar, samt fatte de rette beslutningene.

Et samarbeid med RelyOn Nutec om kriseledelse sørger for at din bedrift reduserer risikoen for at en krisesituasjon oppstår, og bistår med utarbeidelsen av beredskapsplaner, kapasitet, tankesett og lederskap som trygt navigerer en krisesituasjon, skulle den oppstå.

Hvordan fungerer kriseledelse?

Beste praksis: våre rådgivere og eksperter bygger sin kompetanse på et grunnlag av bransjeledende verktøy for å oppnå beste praksis og prosesser, som vi bistår med å innarbeide på tvers av din bedrift.

Skreddersydde løsninger: hver bedrift er særegen, og vår opplæring er alltid skreddersydd til hver enkelt kundes krav.

Involvere bedriften 360 grader: det kreves full involvering fra ansatte og ledere for at forebygging og håndtering av krisesituasjoner er vellykket. Vi jobber sammen med alle i bedriften for å bygge en stabil sikkerhetskultur hvor ingen ledd er svake.  

Hvordan leverer vi kriseledelse?

Evaluering: Gjennomgang av dine operasjonelle og organisatoriske risikoer for å identifisere kompetansehull. Fra et operasjonelt ståsted evaluerer vi risiko forbundet med ressurser, ekspertise, fasiliteter og utstyr. Fra et organisatorisk ståsted evaluerer vi risiko forbundet med kompetanse, eierskap, ansvarlighet og dokumentasjon.  

Planlegging: utvikling av beredskapsplaner og prosedyrer. Vi kan gjennomgå eksisterende dokumentasjon og (retningslinjer, strategi, prosedyrer, beredskapsplaner, osv.) og oppdatere disse basert på gjeldende bransjestandard.

Håndtering: roller, ansvar og struktur for krisehåndtering. Vi gjennomgår nåværende team og fasiliteter (organisasjon, mobilisering, fasiliteter, design, utstyr) og utvikler en plan for å dekke potensielle kompetansehull.

Trening: utvikling og leveranse av rolle-spesifikk lagtrening. Analyse og design (analyse av treningsbehov, utvikling og standarder, utarbeidelse av kurspakker, utarbeidelse av virkelighetsnære scenarioer, utarbeidelse av simulatorøvelser, utarbeidelse av datadreven trening) og levere på kurslokasjon, hos bedriften, eller som nettkurs for å dekke identifiserte kompetansehull.

Test og øvelse: verifisere kompetanse og bygge selvtillit. Testing av kurs, både hos kunde og på kurslokasjon, operasjonell og organisatorisk, scenario-baserte øvelser, tabletop-øvelser, workshops, og simulatorbasert trening.  

Hvorfor stoler folk på vår kriseledelse?

Den ledende, globale leverandøren av sikkerhet: å samarbeide med en global leverandør av kriseledelse bør ikke komme på bekostning av lokal fleksibilitet. Med fysiske lokasjoner i over 20 land verden rundt, forstår vi de lokale behovene, og kan levere når og hvor det trengs.  

20 års erfaring: Våre rådgivere og instruktører I kriseledelse har mer enn to tiårs erfaring med å bistå bedrifter I en rekke bransjer og situasjoner.

Kontakt

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre skreddersydde kurs. Du finner kontaktinformasjonen til din nærmeste lokasjon nedenfor.

US: Jenni Lewis - jcl@us.relyonnutec.com
Mexico: Maribel Falcon - MC@mx.relyonnutec.com
Canada: Ben Rossong - br@ca.relyonnutec.com
Brazil: Renato Ricieri Escochi - rr@br.relyonnutec.com
UK: Iain Taylor - it@relyonnutec.com
Norway and Denmark: Claus Nexø Hansen - cnh@relyonnutec.com
Netherlands, Belgium and Germany: Lars Brenne - lb@relyonnutec.com
Middle East: Mark Smith - mgs@ae.relyonnutec.com
Asia: Vincent Liew - vl@msts-my.org