Søk

0 Resultat

Organisasjoner må ha tilstrekkelige barrierer på plass for å redusere storulykkesrisiko og for å begrense effekten av slike ulykker dersom de skulle oppstå, og personell må læres opp og vurderes iht. en avtalt standard.

Kostnadseffektiv administrasjon som støtter alle kompetansekrav

Map Background

RelyOn Nutecs kompetansestyringstjenester

Kostnadseffektiv administrasjon som støtter alle kompetansekrav

Et krav innen høyrisikoindustrier er at organisasjonene har tilstrekkelige barrierer på plass for å redusere storulykkesrisiko og for å begrense effekten av slike ulykker dersom de skulle oppstå. Samtidig må personell som jobber med sikkerhetskritiske oppgaver relatert til utstyr eller systemer, læres opp og vurderes som kompetente iht. en avtalt standard.

Med mer enn 25 års erfaring innen kompetansesikring kan RelyOn Nutecs kompetansestyringsteam støtte organisasjoner i utviklingen og implementeringen av kostnadseffektive, egnede og sluttbrukervennlige kompetansestyringssystemer (CMS) som sikrer at kompetansen blant arbeidsstyrken møter sikkerhetskritiske standarder.

Derfor trenger selskapet et kompetansestyringssystem (CMS)

Vi blir typisk kontaktet av nye kunder som står overfor en eller flere av følgende utfordringer:

 • økt press for på å vise arbeidsstyrkens kompetanse
 • usikre på hva kompetansestyring betyr for dem og hvordan de kan begynne utviklingen av et egnet, godt og bærekraftig kompetansesystem
 • tapte kunder fordi kompetansen i arbeidsstyrken ikke kan demonstreres tilstrekkelig for å møte eksterne forventninger i industrien og regulatoriske krav
 • ineffektiv forretningsdrift på grunn av manglende måling av pågående kompetanse i arbeidsstyrken, noe som resulterer i manglende evne til å utføre nye oppgaver og/eller operasjoner på en sikker måte
 • økt driftsrisiko som et resultat av ferdigheter som går tapt og en arbeidsstyrke som mangler kunnskaper og ferdigheter om sikkerhetskritiske oppgaver
 • uklare prosesser og roller i ledelsen kan føre til uregelmessigheter i forretningsdriften og i kontinuiteten i virksomheten
 • krav om å fokusere opplæringsbehov og redusere de totale utgiftene


Få full oversikt over kompetansen i arbeidsstyrken og relaterte risikoer:
CMS er et system som sammenfatter barrierene som er nødvendig for å redusere risikoen for at det oppstår en hendelse i en gitt operasjon, og identifiserer den nødvendige kompetansen basert på et sett av avtalte standarder.

Strategi for et virkningsfullt og effektivt CMS-system: CMS gir et rammeverk basert på selskapets driftsrisiko, forretningsdynamikk og nødvendige barrierer, samt en strategi og implementeringsplan. Det er viktig å forstå selskapets individuelle operative og organisatoriske dynamikk for en effektiv implementering av CMS-systemet.

Unngå å tape kunder: Forstå hva som anses som “beste praksis” i en gitt industri og hvordan man kan overgå forventningene til eksterne interessenter, samtidig med at det utvikles et kompetansesystem som tilfører virksomheten verdi. Finn riktig balanse og en konkurransedyktig posisjonering i markedet.

Smidig måling for proaktive justeringer: Det er viktig å ha et smidig målesystem da forretningsmiljøet er i konstant endring. Kompetansestyringssystemet bør settes opp til å innlemme denne dynamikken uten at prosessen blir byråkratisk eller belastende.

Oppdaterte ferdigheter i arbeidsstyrken: Kompetansen vurderes løpende og støttes av registrering av relevante dokumenter for å demonstrere at enkeltpersoner er “kompetente” til å utføre jobben trygt og i henhold til den avtalte standarden over tid.

Gjør det mulig for ledelsen å ta ansvar: Handling fra lederen er en viktig komponent når det gjelder å etablere rutiner og understreke ønsket adferd – både i den daglige driften og ved spesielle hendelser. Det er relevant å evaluere både lederne og annet relevant personell med tanke på kompetansehull.

Forbedre effektiviteten i kompetansestyringen: Et effektivt kompetansestyringssystem fokuserer opplæringsbehovene og reduserer kostnadene som brukes på unødvendig opplæring ved å være målrettet mot kompetansehull.

Hva er et kompetansestyringssystem (CMS)

Et kompetansestyringssystem er et sett integrerte forretningsprosesser som omfatter prestasjonene til og utviklingen av enkeltpersoner gjennom et formelt og strukturert system, fra rekruttering til utvelgelse, opplæring og utvikling samt måling av hvordan ferdigheter og kunnskaper anvendes gjennom kompetansesikring slik at medarbeiderne kan utføre jobben trygt.

Dette gjør vi:

 • Har dere en fleksibel løsning for å styre arbeidsstyrkens kompetanser? Vi tilbyr en fleksibel tilnærming for å støtte organisasjonen i implementeringen av et skreddersydd, brukervennlig og fullt bærekraftig CMS-system av høy kvalitet som møter virksomhetens behov – nå og i fremtiden.

 • Er kompetansevurderingsprosessen dokumentert og reviderbar? Vi kan legge til rette for utviklingen av en håndgripelig evaluerings- og kvalitetssikringsprosess som støttes av registrering av relevante dokumenter for å demonstrere at enkeltpersoner er “kompetente” til å utføre jobben trygt og i henhold til den avtalte standarden.

 • Vil dere lære opp deres egne medarbeidere til å evaluere enkeltpersoner? Vi kan levere akkreditert opplæring for evaluatorer og kontrollører (kvalitetssikrere) som skal sørge for at kompetansen sikres på en konsekvent og standardisert måte.

 • Er evalueringsprosessen robust nok? Med spesialistekspertisen vi har internt, kan vi levere evaluerings- og verifiseringsstøtte i startfasen av implementeringen av kompetansesystemet, eller løpende på områder der dere muligvis ikke har tilstrekkelig teknisk kompetanse til å gjøre evalueringer, for eksempel når det gjelder beredskapsroller.

 • Dekker CMS-systemet tredjeparts entreprenører? Vi kan tilby uavhengig spesialistrevisjon og -gjennomgang av kompetansesystemet, både for organisasjonens eget system og for tredjepartsselskaper som leverer operativt personell til virksomheten.

Hvordan fungerer kompetansestyringen?

Når det gjelder kompetansestyring, finnes det ikke ett system som passer for alle. Organisasjonens virksomhetstype, størrelse og struktur, samt forretningsbehov og -drivere er alle faktorer som påvirker hva kravene til kompetansestyringssystemet (CMS) er og hvor effektivt CMS-systemet fungerer i organisasjonen. 

Dette gjør vi:

 • diskuterer med ledelsen for å bestemme kompetansekravene i virksomheten
 • tar hensyn til eksisterende interne HR-systemer og prosesser når vi etablerer rammeverket og kravene for kompetansen
 • foreslår en trinnvis plan for vellykket implementering av et CMS-system av høy kvalitet
 • gir støtte under implementeringen av CMS-systemet eller leverer på løpende basis full tjenestestøtte for CMS-administrasjon

Slik støtter vi deg i implementeringen av selskapets kompetansestyringssystem (CMS)

De viktigste trinnene i utviklingen og implementeringen av et vellykket CMS-system omfatter følgende:

 • helsesjekk av systemet
 • rammeavtale for kompetansesystemet
 • utvikling av CMS-prosedyre, -retningslinjer og -veiledning
 • utvikling av kompetansestandarder
 • opplæring av personell involvert i evaluering og verifisering av kompetanse
 • engasjement hos ledelsen og arbeidsstyrken
 • registrering og rapportering
 • revisjon og gjennomgang

Hvorfor stoler folk på CMS-støtten vi tilbyr?

RelyOn Nutec er anerkjent som global leder innen sikkerhetskurs, administrasjon av opplæring og kompetansestyringsløsninger. Erfaringen og ekspertisen til våre anerkjente fagpersoner er uovertruffen.

Kompetanseteamet av spesialister er håndplukket for sine kunnskaper og praktiske erfaring og er helt i front når det gjelder toppmoderne kompetansesikringsmetodikk og -praksis. 

Vi har jobbet med organisasjoner siden starten av 90-tallet, og mange av disse har oppnådd anerkjennelse i bransjen for kompetansesystemene sine. Blandingen av praktisk anvendelse, kunnskaper og forståelse av operative og miljømessige begrensninger kombinert med bred ekspertise og erfaringer, har gjort RelyOn Nutec i stand til å levere kompetanseløsninger som virkelig har fokus på å tilføre organisasjonene verdi.

Kontakt

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre skreddersydde kurs. Du finner kontaktinformasjonen til din nærmeste lokasjon nedenfor.

US: Jenni Lewis - jcl@us.relyonnutec.com
Mexico: Maribel Falcon - MC@mx.relyonnutec.com
Canada: Ben Rossong - br@ca.relyonnutec.com
Brazil: Renato Ricieri Escochi - rr@br.relyonnutec.com
UK: Iain Taylor - it@relyonnutec.com
Norway and Denmark: Claus Nexø Hansen - cnh@relyonnutec.com
Netherlands, Belgium and Germany: Lars Brenne - lb@relyonnutec.com
Middle East: Mark Smith - mgs@ae.relyonnutec.com
Asia: Vincent Liew - vl@msts-my.org