Søk

0 Resultat

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Bla ned for full kursbeskrivelse.

Dette kurset er ikke tilgjengelig for bestilling på nett. Vennligst ta kontakt med oss om mulige datoer.

  • Varighet

    5 dager

  • Kurskode

    MBS1071

  • Pris

    Ring for pris

E-læringskurs om Covid-19 inkludert ved bestilling av opplæring! Les mer

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Kursmål

Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. Det legges stor vekt på det forebyggende arbeidet gjennom fokus på gode arbeidsrutiner og holdninger i forhold til de regler og prosedyrer som gjelder, slik at riktige tiltak kan iverksettes for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø. Det er videre en viktig målsetning å tilegne deltageren praktiske kunnskaper innen; - brann og brannbekjempelse - førstehjelp - bruk av rednings- og evakueringsmidler Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til sikkerhetsarbeid, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010

Målgruppe

Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre med plikter i en beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon om bord.

Eksamen

Skriftlig test med gitte svaralternativ. Praktiske øvelser etter innførte ferdihetskrav. Bestått eksamen er gyldig i 60 måneder.

Kursinnhold

STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø. (Bygger på IMOs modellkurs hhv nr. 1.19, 1,20, 1.13 og 1.21)