Søk

0 Resultat

Vårt samfunnsansvar er et av områdene vi fokuserer på, og vi forplikter oss til å respektere menneskerettigheter, håndtere miljøbelastninger og jobbe med antikorrupsjon.

Map

CSR-forpliktelser

Her kan du lese om hvordan vi utfører ansvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.

Retningslinjer for bedriftens samfunnsansvar (CSR)

Vi hos RelyOn Nutec er den ledende leverandøren av sikkerhets- og overlevelsesopplæring og -tjenester, og vi hjelper organisasjoner innen olje og gass, havbruk, vindkraft og industri med å forbedre sikkerheten til deres ansatte og deres kunder. Vårt formål er å overføre kunnskapen og erfaringen som kreves for å utføre komplekse og farlige oppgaver samt stå for et beredskapsteam hvis det oppstår krisesituasjoner med umiddelbart behov for eksperter. Vi har forpliktet oss til å gjøre dette på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Les mer

RelyOn Nutecs etiske retningslinjer

Disse etiske retningslinjene inneholder atferden som godtas hos RelyOn Nutec Holding A/S og dets datterselskaper («RelyOn Nutec» eller «RelyOn Nutec Group»). Denne policyen bekrefter og viser RelyOn Nutecs historiske tilnærming til forebygging av bestikkelser, korrupsjon, svindel og lignende uakseptabel atferd, ulovlige handlinger og uetisk forretningspraksis. De etiske retningslinjene gjelder alle ansatte, interne rådgivere, ledere, styremedlemmer hos RelyOn Nutec og agenter som jobber på vegne av RelyOn Nutec.

Les mer

Etiske retningslinjer for forretningsrelasjoner

Ved hjelp av disse etiske retningslinjene for forretningsrelasjoner ønsker RelyOn Nutec Holding A/S og dets datterselskaper («RelyOn Nutec») å sikre at våre forretningsrelasjoner, inkludert leverandører og partnere, viser ansvarlig forretningsatferd i sammenheng med håndtering av uønsket påvirkning av prinsipper for bærekraftig utvikling.

Les mer