Om oss

Søk

0 Resultat

Valaris (Tidligere kjent som EnscoRowan) TMS

EnscoRowan (Valaris) valgte oss til å administrere alle sine ansatte når det gjaldt administrasjon av opplæring (TMS), uavhengig av hvilket selskap den ansatte tidligere hadde jobbet under (dvs. Ensco Legacy eller Rowan Legacy).

Bla nedover for å lese mer

Utfordringen

Da offshore-boreselskapene Ensco og Rowan ble slått sammen tidlig i 2019 (og skapte EnscoRowan, nå Valaris), sto selskapet overfor en stor beslutning om hvordan de skulle fortsette å håndtere sine opplærings- og lisensieringsbehov.

Hovedspørsmålet var om de skulle fortsette å håndtere opplæring og lisensieringsstøtte for Rowan Legacy-ansatte internt, eller om de skulle sette bort oppgaven til RelyOn Nutec, som var tilfelle for Ensco Legacy-ansatte. Det nyopprettede selskapet ønsket en sømløs løsning som ville redusere administrativt arbeid, være kostnadseffektivt og konsekvent for hele riggflåten på global basis. 

Løsningen

EnscoRowan (Valaris) valgte oss til å administrere alle sine ansatte når det gjaldt administrasjon av opplæring (TMS), uavhengig av hvilket selskap den ansatte tidligere hadde jobbet under (dvs. Ensco Legacy eller Rowan Legacy).

Det ble besluttet å ta administrasjon av opplæring ut av HR-avdelingen for å oppnå en konsekvent tilnærming til opplæring og lisensiering, og for å levere dette i ett system.

Vi fullførte kontraktsforhandlinger i april 2019, noe som gjorde oss til den første leverandøren til å jobbe med det nyetablerte selskapet (merk: vi hadde jobbet med begge selskapene individuelt før sammenslåingen).

Vi fikk tilgang til alle EnscoRowans (Valaris) rigger og deres personalfiler for å støtte TMS for alle ansatte på global basis.

All EnscoRowan-eid opplæring som ble gitt internt, forble internt (dvs. selskapsspesifikk CBT-opplæring, introduksjonsopplæring for nye ansatte, brønnkontrollopplæring osv.).

Derfra kartla vi opplærings- og sertifiseringshull basert på EnscoRowans (Valaris) matrisekrav. Vi så deretter på opplæring og tjenester som hadde blitt gitt Ensco før sammenslåingen, og endret dem tilsvarende for å innlemme Rowan Legacy-fartøy, -personell og -prosesser.

Det var viktig for oss å engasjere EnscoRowans (Valaris') interessenter for at prosjektet vårt skulle lykkes. Suksessfaktorene omfattet en rekke viktige møter som fant sted med HR, driftsarbeidere, riggledere, IT og internasjonale koordinatorer.

Vi rekrutterte to tidligere ansatte fra de fusjonerte selskapene, og med deres kunnskap om tidligere selskapsprosesser spilte de en viktig rolle i å hjelpe oss med å utføre lisensieringsprosesser, integrere opplæringsprosedyrer og tette opplæringshull.

Vårt TMS-team støtter både opplæring, marin lisensiering og administrasjon på global basis for EnscoRowan (Valaris). Som en del av dette partnerskapet administrerer TMS-teamet opplæringssertifikater, kompetansevurderingsdokumentasjon, rapportering av opplæringshull, kursbestillinger og reisekrav for å gi enkle påmeldingsinstruksjoner og effektivisere faktureringspraksisen.

Resultater

  • Reduserte kostnader ved antall personer, forbruk, leverandør og kontraktstyring.
  • Opplæringsbehov identifiseres proaktivt og ansatte læres opp raskt og enkelt.
  • Høy overholdelse via proaktiv tetting av opplæringshull.
  • EnscoRowan står fritt til å fokusere på andre viktige områder av virksomheten.