Om oss

Søk

0 Resultat

Utarbeidelse av et formålstilpasset system for kompetansekontroll

Et stort boreselskap gikk glipp av store prosjekter og ble utelatt fra anbudsprosesser grunnet deres manglende evne til å fremvise et kompetansesystem som kvalitetssikret de ansattes kompetanse opp mot retningslinjene i Storbritannia.

Bla nedover for å lese mer

Utfordringen

Et stort boreselskap gikk glipp av store prosjekter og ble utelatt fra anbudsprosesser grunnet deres manglende evne til å fremvise et kompetansesystem som kvalitetssikret de ansattes kompetanse opp mot retningslinjene i Storbritannia. Selskapet hadde ikke en strukturert prosess internt for å måle kompetanse, kunnskap og erfaring blant ansatte i sikkerhetskritiske roller. Dette resulterte i at dokumenter som ikke samsvarte med gjeldende retningslinjer ble levert til kunder og bransjeorganisasjoner. Derfor var det store fordeler å hente ved å utvikle et formålstilpasset system for kompetansekontroll og en strukturert tilnærming for å håndtere kompetansen til de ansatte. 

Løsningen

Samarbeid med tekniske ledere (on-/offshore) for å utvikle kompetansekrav, samt definere kunnskapskrav til stillingene.

Et formålstilpasset kompetanserammeverk som reflekterer bedriftens behov og gjeldende lovgivning.

Skreddersydd prosedyre for kompetanse, strategi for evaluering og overhengende prosedyrer som bygger på bransjestandarder, utviklet for å skape en bærekraftig prosess for evaluering av kompetanse.

Et strukturert program med akkreditert evaluering og intern verifikasjon for leder i første- og andrelinje.

Implementering støttet gjennom tilrettelagt utrulling til gjeldende personell, og erfarne rådgivere som bisto med etableringen av den nye prosessen i arbeidskulturen offshore.

Resultatet

  • Samsvar med kravene fra både kunder og gjeldende lovgivning
  • Økt synlighet av de ansattes kompetansenivå
  • Økt effektivitet i ressursplanleggingen
  • Reduserte kurskostnader grunnet en strukturert tilnærming til kursbehov
  • Forbedret posisjon i markedet
  • Samsvar mellom kompetansesystemet og anerkjent bransjestandard.