Om oss

Søk

0 Resultat

Levering av kurs og opplæring om canadisk lovgivning i Norge

RelyOn Nutec Canada samarbeidet tett med norske kollegaer for å sette opp en prosjektplan om å levere opplæring innen canadisk lovgivning i Stavanger i Norge.

Bla nedover for å lese mer

Utfordringen

Transocean, en global leverandør av brønnboring offshore, forberedte seg på å skipe inn en halvt nedsenkbar borerigg i canadisk farvann. På grunn av ulik lovgivning om opplæring og kurs for offshore personell i Canada i forhold til andre internasjonale jurisdiksjoner, sto Transocean overfor en vanskelig oppgave med å sikre at 80 norske medarbeidere ble full opplært og oppfylte den canadiske lovgivningen før de skipet inn riggen. Alternativet var å sende alle 80 medarbeidere til Canada for flere ukers kurs og opplæring, men dette ville blitt for kostbart og logistisk utfordrende, og det måtte derfor utarbeides en ny løsning.

Løsningen

RelyOn Nutec Canada samarbeidet tett med norske kollegaer for å sette opp en prosjektplan om å levere opplæring innen canadisk lovgivning i Stavanger i Norge.

RelyOn Nutec Canada sendte over alt nødvendig utstyr, slik som simulatorpaneler, overlevelsesdrakter, livbåter, åndedrettsvern og sikkerhetsseler slik at opplæringen kunne gjennomføres i Norge. RelyOn Nutec Canada sendte også fire instruktører til Stavanger for å kunne gjennomføre de seks canadiske kursene til 80 norske medarbeidere i løpet av seks uker.

Resultatet

  • Alt mannskap på Transoceans borerigg oppfylte lokale lover og regler, og riggen ble deretter skipet inn til Canada.
  • Ved å eliminere store utgifter som reise og hotell, sparte RelyOn Nutec kunden for mellom $ 460.000 og $ 620.000 USD.
  • Dette prosjektet ble en stor suksess, og ga også ekstrainntekter til RelyOn Nutec Canadas opplæringsteam.