Søk

0 Resultat

Effektivitet og samsvar

Slik tjenesteutsatte et selskap sin opplæring for å sikre en robust og transparent opplæringsprosess

Bla nedover for å lese mer

Utfordringen

Selskapet, en global leverandør av  brønnboring offshore, opplevde uregelmessigheter under opplæring av medarbeidere og manglende samsvar. Dette førte til høyere driftskostnader, manglende opplæring, effektivitet og åpenhet. Som en global operatør med tusenvis av medarbeidere på oljeplattformer over hele verden, måtte det betydelige forbedringer til for å oppnå driftskompetanse og samsvar i hele organisasjonen.

På dette tidspunktet ble opplæringen gjennomført internt i Selskapet, men ble ansett som lite praktisk og bidro til manglende effektivitet og samsvar, samt høyere kostnader.

Løsningen

Selskapet valgte å tjenesteutsette opplæringen til RelyOn Nutec. Vi undersøkte de eksisterende standardene før vi utviklet et skreddersydd program tilpasset selskapets spesifikke behov for å forbedre organisasjonens samsvar og effektivitet globalt.

Vi så først på de eksisterende prosessene med vekt på standardiserte og tekniske opplæringsmatriser. Deretter opprettet vi en tydelig og ensartet struktur ved hjelp av en streng metode for å vise og måle samsvar. Vi undersøkte hver enkelt medarbeiders utviklingsbehov, og bygget kurs- og opplæringsplaner opp mot matrisekravene. Til slutt implementerte vi styringsrapporter for oppfølging for å spore prosjektresultatene opp mot ytelsesindikatorene (KPI).

Resultatet

Opplæringen startet i 2007, og siden den gang har vi gjennomført kurs og opplæring av over 5000 medarbeidere. Kunden rapporterte om betydelige fordeler siden programstart med en klar forbedring innen ensartet praksis og samsvar. Noen høydepunkter: 

  • Økning av åpenhet i prognoser og rapportering av treningskostnader.
  • Kostnadsbesparelsene førte til 10-12% avslag for de beste tredjepartsleverandørene.
  • Den eksisterende opplæringskontrakten førte til at selskapet fikk ekstra støtte til nye prosjekter i 2016/2017, inkludert reaktivering av oljerigger i Singapore (oppstart, treningskrav), ansettelsesprogram, ISN/database-støtte, og oversikt kursbevis. Alle prosjekter er gjennomført gjennom forslag og tilbakebetaling.