Søk

0 Resultat

Vi hjelper mennesker, team og organisasjoner med å forbedre sikkerheten med vedvarende fokus på læringseffektivitet, atferdsendring og ytelsesforbedring

Map

Vår tilnærming til læring er utviklet basert på flere tiår med erfaring med kursing av mennesker i høyrisikobransjer, og vi fortsetter å utvikle oss etterhvert som kunder, betingelser og teknologi endres. I kjernen av vår tilnærming er den grunnleggende troen på at læring også finner sted utenfor kursfasiliteter. Læring skjer i forberedelsene, i oppfølgingen og når folk er tilbake i sitt normale arbeidsmiljø.

RelyOn Nutecs tilnærming til læring er bygget på fem prinsipper som styrer hvordan vi driver våre kurs og utvikling i dag, og hvordan vi innoverer for å fortsette å levere verdens beste sikkerhets- og overlevelseskurs i fremtiden.

Kontinuerlig fokus på å forbedre læringseffektiviteten og hjelpe folk med å optimalisere atferd og ytelse.

Sikkerhet fremfor alt

Effektiv læring krever betingelser, fasiliteter og personer du stoler fullt og helt på. Dette gjelder spesielt for våre sikkerhets-, overlevelses- og krisehåndteringskurs som er både fysisk og mentalt krevende for deltakerne. Vi bruker erfarne instruktører og har de beste fasilitetene i bransjen, fordi vi vet at det er viktig for læringen at du er sikker på at du får opplæring under 100 % trygge forhold.

Realistiske og komplette kursforhold

Å forberede folk til trygt arbeid i bransjer med potensiell høy risiko handler ikke bare om å forbedre det de kan, men også om å øke forståelsen for hvordan de reagerer under ekstreme forhold og etablere et sikkerhetsperspektiv og tankesett. For å gjøre dette må treningen bevege seg “ut av klasserommet” og utsette deltakerne for en realistisk kursopplevelse. Dette er grunnen til at alle våre kurssentre er utstyrt med ekte fasiliteter og utstyr slik at vi kan gi deltakerne en kursopplevelse så nært opptil de ekte forholdene som mulig.

Veiledet opplæring og refleksjon

Noe som er like viktig for kursøvelsene, er deltakerforberedelser og veiledet refleksjon for å bearbeide opplevelsen etterpå. Utvikling av ny kunnskap, ferdigheter og tankesett skjer i læringssirkler (forberede, trene, reflektere). Enten det handler om å slukke en gassbrann eller evakuere et helikopter under vann, legger våre instruktører vekt på viktigheten av forberedelser og refleksjon rundt øvelsen. Derfor bruker vi instruktører med profesjonell bakgrunn som vet hva de snakker om og har erfaringen som er nødvendig for å veilede andre gjennom den.  

Kombiner kurs eksternt, internt og på nett

De fleste sikkerhetskursene finner sted på et “eksternt” kurssted. Vi har 33 sentre rundt om i verden. Det er mange gode grunner til dette, men det er ikke det eneste stedet hvor sikkerhetskurs bør finne sted. Opplæringen bør finne sted når folk kommer tilbake til sine arbeidsmiljøer og kan bruke det de har lært og ta kurs på nett når de har tid og behov for det. Derfor tilbyr vi kursløsninger både eksternt og internt hos kunde og bruker blandet opplæring for å maksimere kurseffekten.

Mål for beslutningstaking

Sikkerhetskurs handler om å sørge for at folk er utstyrt med riktig kunnskap, ferdigheter og tankesett for å forebygge ulykker og redusere risikoen dersom noe skulle skje. I tillegg til kapasitetsforbedring, er kurs en unik mulighet for enkeltpersoner, team og organisasjoner til å bedre forstå sine styrker og svakheter. Derfor måler vi nivået for kunnskap, ferdigheter og holdninger før og etter kurs, for å gi hver enkelt deltaker konkret innsikt i beslutningstaking knyttet til forbedring. Derfor samarbeider vi tett med teamledere og ledere på stedet, for å måle risikoen for hendelser fra folks feil og hvordan man korrigerer dem. Måling er grunnlaget for beslutningstaking.