Søk

0 Resultat

RelyOn Nutec

Map

Styret

Det er Generalforsamlingen som velger styremedlemmene.

Styret skal årlig revidere den overordnede strategien, driften og aksjonsplanen til RelyOn Nutec, samt godkjenne neste års budsjett.

Styret har valgt å ikke opprette en revisjonskomite, men håndterer alle oppgaver en slik komite ville hatt ansvar for.

Styrets ansvar:

  • Lage selskapets generelle bedrifts- og ledelsesprinsipper
  • Bestemme selskapets strategi og risikoprosedyrer
  • Kontrollere selskapets resultater, konsernledelsen og sikre at selskapet drives forsvarlig
  • Gjennomgå selskapets økonomiske posisjon, kapital og rapporter angående økonomi og resultater
  • Utnevne medlemmer av konsernledelsen

Styret møtes minst fire ganger i året.

Se mer: Styret

Eierskap

RelyOn Nutec Holding A/S (tidligere Falck Safety Service Holding A/S) ble solgt av Falck Gruppen den 20. September 2018, og Polaris Equity via BidCo RelyOn Nutec A/S tok over 100% av aksjene i selskapet.

Les mer: Polaris kjøper Falck Safety Services av Falck.