Søk

0 Resultat

OIM - Ledelse i Krisesituasjoner

Offshore Installation Manager (OIM) Controlling Emergencies-standarden introduserer og beskriver kompetanseerklæringen, sikkerhetsopplæringen og videre praksis for plattformsjefer som leder krisesituasjoner.

Competency Managment Web Bfy11p 2

Kurs

Vi fant 11 Kurs

Navn

Kurstype

Varighet

Språk

Bestill nå

OIM - Ledelse i Krisesituasjoner

Denne siden gir en generell beskrivelse av kurset. Hvis du har spørsmål finner du utfyllende informasjon i kursbeskrivelsen, eller du kan kontakte kurslokasjonene som holder kurset for mer informasjon.

Offshore Installation Manager (OIM) Controlling Emergencies-standarden introduserer og beskriver kompetanseerklæringen, sikkerhetsopplæringen og videre praksis for plattformsjefer som leder krisesituasjoner. Den forklarer også hvordan kompetansen skal vurderes og sertifiseres for denne rollen.

Målet med OIM Controlling Emergencies-kompetansevurderingen er å vurdere kandidaten formelt i rollen som plattformsjef under en nødssituasjon i et simulert miljø.

Plattformsjefen (OIM)

Plattformsjefene eller plattformsjef-kandidatene har sannsynligvis ulik bakgrunn og tar med seg forskjellige ferdigheter, kunnskaper og erfaringer til stillingen.  Det er derfor ikke mulig å fastslå et bestemt opplæringsforløp som møter de varierte opplæringsbehovene.

Dette dokumentet er bare en del av et bredere opplæringsprogram. Det vil også omfatte selskaps- og installasjonsspesifikke beredskapskurs som for det meste foregår offshore, samt øvelser.

Det er ansvarshavendes oppgave å sikre rett kompetanse for OIM Controlling Emergencies. En viktig faktor i vurderingen må være plattformsjefens evner til å lede i nødssituasjoner under simulerte forhold iht. denne OPITO-standarden. Det er imidlertid viktig å merke seg at slike simulerte vurderinger må ses i sammenheng med den generelle prosessen som benyttes av den ansvarshavende. Denne prosessen bør omfatte selskapets valg, opplæring, arbeidsevaluering og vurderingsprosedyrer, samt plattformsjefens eller plattformsjef-kandidatens kompetanseprofil sammen med oversikt over tidligere erfaring, spesielt erfaring med å lede under reelle hendelser eller nødssituasjoner.

Opprettholde beredskapen

Det anbefales at et individuelt opplæringsprogram basert på identifiserte opplæringsbehov skal være klargjort for potensielle og eksisterende plattformsjefer. Alle plattformsjefer skal motta opplæring for å gjøre dem i stand til å ta kontrollen i nødssituasjoner og være ansett som kompetente før de oppnevnes.

Opplæring i ledelse i nødssituasjoner må omfatte regelmessige øvelser for plattformsjefen og beredskapslaget og annet nøkkelpersonell med spesifikt beredskapsansvar. Sittende plattformsjefer må delta i minst én offshore-beredskapsøvelse om året, og denne må være utformet for å øve og teste de viktige funksjonene og ansvaret forbundet med beredskapsrollen, samt for å teste hvordan de samhandler med andre relevante medlemmer av beredskapslaget, inkludert kommunikasjon med sentrale medlemmer i ledelsesteamet på land. Deltakelsen må dokumenteres, og eventuelle forbedringstiltak når det gjelder medlemmene av beredskapslaget, må fastslås.

Det anbefales også at plattformsjefer deltar i en øvelse hvert tredje år der de ikke er orientert om innholdet, og der de gis tilbakemelding på prestasjonene av en utdannet og uavhengig observatør.

Evaluering av plattformsjefens ledelse i krisesituasjoner

Kandidatene evalueres under simulerte forhold med minst tre og maks. fire beredskapsscenarioer. Disse er basert på den typen installasjon der kandidaten normalt vil oppfylle rollen som plattformsjef som avtalt med og bekreftet av den ansvarshavende.

Deltakerne evalueres gjennom kontinuerlig observasjon av prestasjonene i løpet av perioden(e) som plattformsjef basert på en stor, uønsket hendelse fra hver av følgende typer: 

 • Type A – en alvorlig nødssituasjon som er lett kontrollerbar hvis den håndteres riktig.
 • Type B – en alvorlig nødssituasjon som kan eskalere om den ikke kommer under kontroll.
 • Type C – en alvorlig nødssituasjon som beredskapslederen ikke kan kontrollere og som fører til full evakuering av anlegget.

De realistiske scenarioene må dekke:

 1. Trussel mot livet
 2. Trussel mot miljøet
 3. Trussel mot anlegget og utstyret

Scenarioene må være basert på forskjellige alvorlige hendelser ut fra listen nedenfor:

 • Brønnkontrollhendelse
 • Eksplosjon og brann
 • Ikke-antent hydrokarbon-lekkasje eller utslipp av giftig gass
 • Brann på boligplattform
 • Helikopter-hendelse
 • Rørledning-hendelse
 • Kollisjons- eller bølgeskade som fører til strukturell kollaps
 • Tap av stabilitet (kun for mobile ressurser)
 • Fundamentsvikt (for oppjekkbare plattformer)

Kandidaten må evalueres med tanke på alle de følgende hendelsene minst én gang, ved hjelp av passende kombinasjoner for hver hendelse:

 • (a) Evakuere eller forlate anlegget via luften og/eller til sjøs
 • (b) Skadd personell eller tap av liv
 • (c) Savnet personell eller mann over bord
 • (d) Tap av kommunikasjon
 • (e) Utslippsulykker
 • (f) Flere omkomne
 • (g) Tap av rømningsveier, møteplasser eller midlertidige tilfluktssteder
 • (h) Stresset personell (ineffektivitet hos enkeltpersoner eller massepanikk)
 • (i) Ekstreme værforhold
 • (j) Miljøhensyn og virkninger
 • (k) Tap av nødvendige fasiliteter
 • (l) Tap av nøkkelpersonell
 • (m) Raskt utviklende situasjon som fører til for mye informasjon
 • (n) Tap av posisjonering (der det er aktuelt)

Hvorfor bør du ta et OIM controlling emergency-kurs?

Et av hovedmålene i olje- og gassindustrien er å hindre at det oppstår uønskede hendelser, samt å håndtere dem og minimere effekten av dem dersom de skulle oppstå. Det er derfor viktig å sette felles standarder og å sikre at personellet får kontinuerlig opplæring og at de evalueres og re-evalueres mot disse sammendragene av beste praksis.

I The Offshore Installations (Prevention of Fire and Explosion, and Emergency Response) Regulations 1995 (Retningslinjer for offshoreinstallasjoner (forebygging av brann og eksplosjon samt beredskap)) er det et krav om at den ansvarshavende skal utnevne “kompetente personer” som skal ha ansvaret og lede hvis det skulle oppstå en nødssituasjon ombord på installasjonen. Ved at plattformsjefene evalueres mot OPITO OIM Controlling Emergencies-standarden av en ekstern leverandør og i tillegg gjennomgår et kontinuerlig opplærings- og øvelsesprogram, sikres det at denne loven etterleves.

Kontaktinformasjon

Robert, Louisiana

23260 Shell Ln, Robert, LA 70455, Amerikas Forente Stater

+1 985 868 1860

crick@ca.relyonnutec.com

Åpner 07:30 på Mandag

Gå til lokasjon

Lafayette

2916 N University Ave, Lafayette LA, 70507, Amerikas Forente Stater

+1 (337) 365-7690

bookings@us.relyonnutec.com

Åpner 07:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Houma

209 Clendenning Road, Houma, LA 70363, Amerikas Forente Stater

+1 985 868 1860

bookings@us.relyonnutec.com

Åpner 07:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Houston

15621 Blue Ash Drive, Suite 150, Houston, TX 77090, Amerikas Forente Stater

+1 281 874 8700

bookings@us.relyonnutec.com

Åpner 07:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Tunapuna

The Centre of Excellence, Macoya Road, Tunapuna, Trinidad W.I., Trinidad og Tobago

+18686626278

booking.tt@relyonnutec.com

Åpner 07:30 på Mandag

Gå til lokasjon

Aberdeen

Foinavon Close, Aberdeen Airport East, Dyce, Aberdeen, AB21 7EG, Storbritannia

+44 1224 928729

booking.uk@relyonnutec.com

Åpner 08:30 på Mandag

Gå til lokasjon

Teesside

Haverton Hill, Industrial Estate, Billingham Cleveland, TS23 1PZ, Storbritannia

+44 1224 928729

booking.uk@relyonnutec.com

Åpner 08:30 på Mandag

Gå til lokasjon

Offsite Ålesund

Quality Hotel Ålesund, Sorenskriver Bulls gate 7, Ålesund, 6002, Norge

+47 56 99 92 59

booking.no@relyonnutec.com

Bergen

Gravdalsveien 255, Laksevåg, 5165, Norge

+47 56 99 92 59

booking.no@relyonnutec.com

Åpner 08:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Stavanger

Tømmerodden 10, Hundvåg, 4077, Norge

+47 56 99 92 59

booking.no@relyonnutec.com

Åpner 08:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Trondheim

Bynesveien 66, TRONDHEIM, 7018, Norge

+47 56 99 92 59

booking.no@relyonnutec.com

Åpner 08:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Kristiansand

Bjerkvika (500 m fra avgangshallen), Kjevik, 4657, Norge

+47 56 99 92 59

booking.no@relyonnutec.com

Åpner 08:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Maasvlakte-Rotterdam

Beerweg 71, Harbour no: 7024 - 7026, Maasvlakte Rotterdam, 3199 LM, Nederland

+31 20 21 70 24 0

booking.nl@relyonnutec.com

Åpner 08:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Amsterdam

TT Melaniaweg 12, Amsterdam, 1033 ST, Nederland

+31 20 21 70 24 0

booking@nl.relyonnutec.com

Åpner 07:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Offsite Tromsø

Thon Hotel Polar, Grønnegata 45, Tromsø, 9008, Norge

+47 56 99 92 59

booking.no@relyonnutec.com

Oslo

Svestadveien 27, FJELLSTRAND, 1458, Norge

+47 56 99 92 59

booking.no@relyonnutec.com

Åpner 08:00 på Mandag

Gå til lokasjon

Cherating

Lot 2014, Mukim Sg Karang, Cherating, Kuantan, Pahang, 21600, Malaysia

+609 5819049

booking.my@MSTS-MY.org

Åpner 08:30 på Mandag

Gå til lokasjon

Miri

Lot 2984, Block 5, Block G, Jalan Peninsula, Kampung Pulau Melayu, Miri, Sarawak, 98000, Malaysia

+6085 415815

booking.my@MSTS-MY.org

Åpner 08:30 på Mandag

Gå til lokasjon

Johor

Oasis Complex, Landing Craft Jetty, Johor Port, Pasir Gudang, Johor, 81700, Malaysia

+607 2522108

booking.my@MSTS-MY.org

Åpner 09:00 på Mandag

Gå til lokasjon