Søk

0 Resultat

IMDG Code | International Maritime Dangerous Goods Code

IMDG-koden, eller International Maritime Dangerous Goods Code, er akseptert som en internasjonal retningslinje for sikker transport eller forsendelse av farlig gods til sjøs.

Background Map Black