Søk

0 Resultat

Åpner nytt Falck Safety Services and Fire Academy-kurssenter

Tirsdag 16. oktober 2018 ble det nye kurssenteret til Falck Safety Services and Fire Academy i Maasvlakte-Rotterdam offisielt åpnet av Allard Castelein, CEO for Rotterdam Havn.

Bla nedover for å lese mer

16. oktober 2018

På det nye kurssenteret skal brannmannskaper i offentlig og petrokjemisk sektor og ansatte i maritim sektor samt offshore- og vindindustrien få undervisning og opplæring for å forebygge hendelser, slik at ulykker og krisesituasjoner håndteres på en effektiv måte.

Dette er den tredje lokasjonen i den 33-årige historien til Falck Safety Services and Fire Academy i Nederland. Drivkraften bak utbyggingen av senteret har vært den nyeste innsikten i utdanning og opplæring, yrkeshygiene, miljøet og standardene for sikkerhetskurs som gjelder i bransjen.

Det er ikke uten grunn at Allard Castelein som ble valgt til å åpne opplæringssenteret. Rotterdams Kommunale Havnemyndighet var en av pådriverne bak byggingen av det første opplæringssenteret for 33 år siden. I dag bidrar opplæringssenteret fortsatt til sikkerheten i og ved Rotterdams havn på grunn av det internasjonale omdømmet.

Det nye opplæringssenteret på 65 mål er mer enn 10 mål større enn det gamle opplæringssenteret, noe som muliggjør ekspansjon og ytterligere utvidelser i fremtiden basert på behovene i næringen og ny innsikt innen sikkerhetsfeltet.

"Jeg er glad for at dette senteret fortsatt ligger i Rotterdam Havn, på grunn av senterets viktige rolle innen sikkerhet. Vi har de samme ambisjonene. Sikkerhet er vår viktigste prioritet i havnen. Ikke bare for lokal skipsfart, men også for beboere, personer som jobber i havnen, selskaper og andre som bruker havnen aktivt. Opplæringssenteret til Falck Safety Services and Fire Academy spiller en viktig rolle i denne sammenhengen: Realistisk trening og simuleringer bidrar til et interaktivt miljø som binder kunnskaper og opplæring tettere sammen", sier Allard Castelein, CEO for Rotterdam Havn.

"Jeg er veldig stolt over hva vi har presentert i dag. Med det nye opplæringssenteret er vi klare for fremtiden. Jeg er takknemlig for all innsats samarbeidspartnere og ansatte har lagt ned for å nå dette målet", sier René van den Bosch, administrerende direktør for Falck Safety Services Central Europe.

Om Falck Safety Services and Fire Academy

Falck Safety Services and Fire Academy er et nederlandsk selskap som fokuserer på utdanning, sikkerhetskurs og sikkerhetsrådgivning. De viktigste målgruppene er kjemisk og petrokjemisk industri, den offentlige branntjenesten samt maritim sektor og vind- og offshoreindustrien. Opplæringssenteret i Maasvlakte-Rotterdam tilbyr kunnskaps- og opplæringskurs med en varighet på én eller flere dager til ca. 25 000 kursdeltakere hvert år.

Kontakt:

Richard Mildenberg +31 (0) 6 204 14 996r.mildenberg@falck.com
Karin de Raad +31 (0) 6 234 37 896,  k.deraad@falck.nl