Crisismanagement Advies en Training

 • 1. ASSESSMENT

  Herzien van uw operationele en organisatorische risico’s.

  Lees verder
 • 2. PLANNING

  Ontwikkelen van emergency response plannen en procedures.

  Lees verder
 • 3. MANAGEMENT

  Crisisrollen, verantwoordelijkheden en organisatiestructuur.

  Lees verder
 • 4. TRAINING

  Ontwerp en uitvoeren van rol specifieke teamtraining.

  Lees verder
 • 5. OEFENINGEN

  Verifiëren van competenties en het bouwen van vertrouwen.

  Lees verder
 1. 01

  Crisismanagement advies

  Kom meer te weten
  Dichtbij

  Ernstige calamiteiten binnen uw bedrijfstak vormen een risico voor eigendommen, personeel, reputatie en de samenleving. Door deze risico's in kaart te brengen en te managen middels scenariodenken, kunt u - en kan iedereen in uw organisatie - bij een calamiteit snel en adequaat reageren.

  De juiste voorbereiding stimuleert ook het besef: de kans op een incident wordt kleiner, omdat medewerkers alerter zijn. Bij Crisismanagement neemt u pro-actief verantwoordelijkheid voor de risico's die aan uw bedrijfsvoering kleven – en streeft u voortdurend naar verbetering van uw veiligheidsniveau.

  Onze deskundige crisismanagement adviseurs werken samen met u en uw managementteams - vaak op directieniveau - om ervoor te zorgen dat iedereen de risicoscenario's kent en op het ergste is voorbereid. Wij kunnen helpen bij het vaststellen van alle operationele en organisatorische risico's, bij het uitwerken van strategische emergency response plannen en bij het formuleren van prestatienormen voor noodsituaties. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de cruciale aspecten bij het inrichten van voorzieningen en de aanschaf van apparatuur, én over alle zaken die aan de orde komen bij het mobiliseren en functioneren van het crisismanagement team. In uw samenwerking met ons ligt de zekerheid dat uw bedrijf crisisbestendig is – elke dag, op elk niveau.

   

 2. 02

  Crisismanagement training

  Kom meer te weten
  Dichtbij

  Al ruim 20 jaar bereiden wij mensen en organisaties voor op crisissituaties. Aan de hand daarvan bieden wij realistische en solide crisismanagementtrainingen, die we exact afstemmen op de specifieke eisen van de industrieën en individuele klanten.

  Wij hanteren een uitgebreid pakket gespecialiseerde diensten, waaronder beoordeling van de bestaande trainingsvoorzieningen en -middelen, toetsing van de deskundigheid van medewerkers en ontwikkeling van een volledig trainingsprogramma om mensen de kennis, het vertrouwen en de vaardigheden te bieden die essentieel zijn bij het omgaan met crisissituaties.

  De mogelijkheden voor trainingsprogramma's lopen uiteen van complete scenario-based oefeningen aan boord of op de werkplek, tot simulatietrainingen in onze hoogwaardige crisismanagement-faciliteiten, overal ter wereld.

  Tijdens de trainingen worden de deelnemers geconfronteerd met incidenten die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van hun normale dagelijkse werkzaamheden. Aan de hand van diverse realistische scenario's, afgestemd op werkprocessen en procedures, trainen wij de deelnemers in het reageren op en communiceren in crisissituaties. In de scenario's zijn rollen weggelegd voor zowel hoger als operationeel personeel.