Zoek

0 Resultaten

RelyOn Nutec

Map

De Algemene Vergadering kiest de leden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal op jaarlijkse basis de algehele strategie, het bedrijfsplan en het actieplan voor RelyOn Nutec evalueren, toezicht houden en zal het jaarbudget voor het volgende boekjaar goedkeuren.

De Raad van Bestuur heeft besloten geen auditcommissie op te zetten, maar zal zelf de taken verrichten die anders door een dergelijke commissie worden verricht.

Overzicht van de verantwoordelijkheden:

  • Vastlegging van de algemene zakelijke en managementprincipes van het bedrijf
  • Besluiten over de strategie en het risicobeleid van het bedrijf
  • Toezicht op de prestaties van het bedrijf, het uitvoerende management en het veiligstellen van een adequate bedrijfsorganisatie
  • Beoordeling van de financiële positie van het bedrijf, de financiële middelen en de rapportage van financiële aspecten en prestaties
  • Benoeming van de leden van het uitvoerende management

De Raad van Bestuur belegt minimaal vier keer per jaar een vergadering. 

Zie Raad van Bestuur

Eigenaar

RelyOn Nutec - Een Polaris-bedrijf

RelyOn Nutec Holding A/S (voorheen Falck Safety Service Holding A/S) werd op 20 september 2018 succesvol losgemaakt uit de Falck Group en overgenomen door Polaris Private Equity via BidCo RelyOn Nutec A/S.

Zie voor meer informatie: Polaris neemt Falck Safety Services over van Falck.